-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Švajčiarske dôchodky


03.03.2015

Len málokto by si trúfol označiť súčasný dôchodkový systém za štedrý. Čísla však hovoria inak. V štedrosti dôchodkového systému sme v čele európskeho tandemu.

Len málokto by si trúfol označiť súčasný dôchodkový systém za štedrý. Čísla však hovoria inak. V štedrosti dôchodkového systému sme  v čele európskeho tandemu.

Primárnou úlohou každého dôchodkového systému je zabezpečiť náhradu príjmu vo vybraných životných situáciách (dosiahnutie dôchodkového veku, strata schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, strata živiteľa a pod.). To, do akej miery sa mu to darí, možno merať viacerými spôsobmi. Medzi nimi aj mierou náhrady, ktorá vyjadruje pomer medzi dôchodkami vyplácanými ľuďom vo veku 65 až 74 rokov a príjmami zamestnaných osôb vo veku 50 až 59 rokov.

V prípade Slovenska je tento pomer podľa Eurostatu na úrovni 61 %. To je o päť percentuálnych bodov viac ako priemer celej Európskej únie (56 %). Vyššie miery náhrady poskytuje už len dôchodkový systém v Luxembursku (78 %), Rumunsku, vo Francúzsku a v Taliansku. V štedrosti dôchodkového systému sme teda v čele európskeho tandemu. Slovenské dôchodky sú dokonca vyššie ako švajčiarske – podľa štatistík Eurostatu je miera náhrady vo Švajčiarsku „len“ 41 %. Pokiaľ ide teda o štedrosť, relatívne vysoká miera náhrady naznačuje, že náš dôchodkový systém patrí v európskom meradle k elite.

Slovenský dôchodkový systém by bolo možné považovať za štedrý aj v prípade, že by sme príjmy penzistov porovnali s príjmami iných vekových ročníkov. V roku 2013 predstavoval medián čistého príjmu na Slovensku 6 737 eur, vo vekovej skupine nad 60 rokov to bolo 6 336 eur. Z hľadiska príjmov sú teda slovenskí penzisti na tom len nepatrne horšie ako celá populácia. Rozdiel predstavuje 6 %, čo je identické číslo, aké Eurostat uvádza aj pri Českej republike.

Ak by niekto pri čítaní týchto údajov mal pocit, že budúcnosť určite neprinesie štedrejší penzijný systém, mal by zrejme rovnaký pocit, s akým písali analytici Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) úvod k pravidelnému prehľadu stavu dôchodkových systémov v jednotlivých členských krajinách v roku 2012: „Zrejme to tak nevyzerá, no dnešní dôchodcovia žijú dobu, ktorá sa neskôr bude označovať za zlatý vek dôchodkov a dôchodcov. (…) Dnešní a zajtrajší pracujúci budú musieť, naopak, pred odchodom do dôchodku pracovať dlhšie a akceptovať menšie penzie zo štátnych systémov.“

Varovné slová expertov OECD vystihujú, čo čaká aj slovenských dôchodcov. Dôchodková reforma, ktorá v roku 2003 zmenila priebežný systém a v roku 2004 zaviedla aj kapitalizačný (druhý) pilier, bola sprevádzaná zvyšovaním dôchodkového veku pre mužov aj ženy na 62 rokov. Hoci sa tento proces skončil len relatívne nedávno, od roku 2017 sa rozbehne opäť. Kto má dnes 50 rokov, bude do dôchodku odchádzať až ako 63-ročný, pre súčasných štyridsiatnikov bude dôchodkový vek približne 65 rokov a pre tridsiatnikov asi 68 rokov.

Zvyšovanie dôchodkového veku, ktoré sa má začať už o dva roky, je nastavené tak, že dôchodkový vek bude približne kopírovať tempo predlžovania strednej dĺžky života. Znamená to, že pomer medzi odpracovanými rokmi a časom stráveným na dôchodku bude kontinuálne narastať. Budeme pracovať dlhšie a užívať si dôchodok kratšie.

Ani dôchodky už nebudú také, na aké sme boli donedávna zvyknutí. Nový valorizačný mechanizmus bude zabezpečovať zvyšovanie penzií podľa tzv. dôchodcovskej inflácie. Od roku 2018 bude podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení jediným faktorom ovplyvňujúcim zvyšovanie dôchodkových dávok. Tempo jej rastu je nižšie ako indikátory, ktoré ťahali hodnotu vyplácaných dôchodkov nahor v minulosti (najmä rast miezd a „normálna“ inflácia).

Kombinácia vyššieho dôchodkového veku, relatívne skracovanie obdobia poberania penzie aj skúpejšia valorizácia. Tri dobré dôvody, pre ktoré sa dnešná doba – nech ju už hodnotíme akokoľvek – môže v horizonte niekoľkých rokov skutočne hodnotiť ako „zlatý vek dôchodkov“.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôchodková realita

Zostať alebo vystúpiť?

Ako sa rozhodnúť?

Na výber sú štyri typy anuít

Programový výber vs. dočasný dôchodok

"Garantovaný" výnos

Budúcnosť máte vo svojich rukách

Časté zásahy deformujú druhý pilier

Naplánujte si dôchodok

Dôchodková matematika

Ako sa budú krátiť dôchodky?