Príbehy úspešnýchPavol Šulej
Partner
Práca je tovar, ktorý sa predáva na pracovnom trhu za cenu práce, čo nazývame mzda. Jej cena závisí od dopytu a ponuky. Najväčší vplyv na dopyt po práci má vzdelanie. Myslím tým praktické biznisové vzdelanie, založené na efektívnej metóde učenia sa prácou a odovzdávaním skúseností. Mnohé činnosti, ktoré dnes ovládame a realizujeme bez problémov, sme sa naučili ich vykonávaním. Jednou z príčin, prečo sa mi v spoločnosti PARTNERS GROUP SK podarilo dosiahnuť mnohé úspechy, je aj to, že moje vzdelávanie bolo vždy spojením teórie s praxou. Celé vzdelávanie absolvované v spoločnosti mi dalo základ, postoje, návody, princípy a skúsenosti iných. Dôležitou súčasťou vzdelávania je „nauč ma, čo si sa dnes naučil“. Je to prístup, ktorý vedie k rozvoju, zamýšľaniu sa nad témami a schopnosti ich komunikovať jednoducho. Aj na mojej ceste mi veľmi pomohlo, že hneď od začiatku som viedol spolupracovníkov a musel som byť schopný naučiť ich to, čo som vedel.Na dlhodobý úspech v našej spoločnosti je potrebné mať finančné, obchodné, manažérske a podnikateľské vzdelanie. Práve systém vzdelávania spoločnosti PARTNERS GROUP SK považujem za najväčší nefinančný benefit. Výsledkom nášho spoločného snaženia však nemá byť to, aby bol spolupracovník vzdelaný, ale aby mu vzdelanie pomohlo byť úspešným.
Na začiatky spolupráce so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK spomínam veľmi rád. Bolo to vzhľadom na situáciu na trhu sprostredkovania finančných služieb veľmi náročné, keďže sme nevznikali s požehnaním trhu. To sa prejavilo v úzkom portfóliu, ako aj nutnosti byť v intenzívnom kontakte s našimi klientmi. Zároveň to bolo ale aj obdobie nadobúdania nového know-how a vďaka spomínanej situácii a o to rýchlejšej aplikácie noviniek do praxe. Taktiež vnímam, že nás tá situácia zocelila a aj v nadchádzajúcom období, kedy prišla celosvetová kríza a náročné obdobie po zavedení eura, sme vďaka tomu zvládli ľahšie. Najviac ma napĺňa úspech mojich kolegov a keď vidím, ako sa ľudia okolo mňa, tak klienti ako aj kolegovia, majú lepšie. V pred ma vždy posúvalo čítanie kníh, hlavne motivačnej literatúry, ale stále viac sa venujem životopisom. Následne je to účasť na rôznych formách vzdelávania vo firme aj mimo nej a v neposlednom rade je to stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi z firmy aj mimo nej.

Tomáš Škvarenina
Senior Director

Libor Kovalčík
Managing Director
V roku 2007 vznikla spoločnosť Partners Group SK a som hrdý na to, že som mohol byť pri jej vzniku od úplného začiatku. Dnes mam 4 ročného syna a 9 mesačnú dcéru a môžem porovnať, že Partners Group SK a môj team, sú ako moje biznisové dieťa. Pri založení som zažíval pocity radosti, zodpovednosti, ale aj obavy, či všetko pôjde, tak ako chceme. Dnes môžem povedať, že áno a že mnoho očakávaní je už teraz prekonaných. Napriek tomu 11 ročné dieťa ma za sebou len časť života a väčšinu veľkých výziev pred sebou. Veľmi sa na ne teším a s mojím teamom chcem byt dôležitou súčasťou plnenia očakávaní Partners Group SK. Je skvelé, keď sa človek môže venovať profesii, ktorou pomáha ostatným. Vážim si každý, aj čiastkový cieľ, ktorým pomáhame plniť našim klientom. Aby sa mali lepšie, plnili si ciele a zároveň sa nedostavali do finančných problémov. O toto sa snažím aj s celým mojim teamom a pravé s nimi trávim najviac času a sú pre mňa najväčšou motiváciu. Náš spoločný úspech a napredovanie najväčšou sebarealizáciou. Samozrejme sú aj obdobia, kedy treba prekonávať rôzne prekážky, výzvy. A vtedy si veľmi vážim to, akých ľudí mam okolo seba. Sú moja biznisová rodina.
Na začiatku každej cesty vedúcej k ich naplneniu cieľov musí byť rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, kam budú smerovať naše kroky, aby sme robili niečo, čo nás bude napĺňať a popritom nám umožní plniť si svoje sny. Túžba niekým sa stať, niečo vybudovať a vytvoriť, niekam patriť. Hlad po úspechu. To boli hlavné motívy toho, prečo som spojil svoje meno s podnikaním vo svete finančných služieb. Prostredníctvom neustáleho vzdelávania a úzkej spolupráce s úspešnými ľuďmi som mohol kontinuálne zvyšovať svoju vlastnú hodnotu na trhu práce. Podnikanie vo finančných službách INAK ponúka možnosť naučiť sa podnikať bez vstupného kapitálu, získať mimoriadne cenné know-how od tých najlepších a popritom byť vedení a motivovaní lídrami v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku. To je obrovská šanca pre každého, kto je hladný po rozvoji a úspešnom uplatnení v podnikateľskom prostredí. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK dávame príležitosť ľuďom, ktorí sú ochotní rozvíjať sa v osobnostnej, kariérnej, finančnej či kompetenčnej oblasti.

Martin Čupka
Managing Director

Jana Pažáková
Managing Director
Nevedela som, čo chcem v živote robiť, ale vedela som, že sa chcem mať dobre. Ako študentka som bola veľmi aktívna. Využila som každú príležitosť ako si zarobiť a byť nezávislá. Ibaže vo štvrtom ročníku som si znovu uvedomovala, že aj keď skončím s vysokoškolským titulom, nikto sa o mňa nepobije. Možno by som sa zamestnala, ale s príjmom zamestnanca by som sa musela rozlúčiť so svojimi cieľmi a životným štandardom, ktorý som si vysnívala. Východisko som videla len v podnikaní. Zhodou okolností som dostala pozvanie na seminár o financiách a rozhodla som sa pre podnikanie v tejto oblasti. Začala som na sebe pracovať. Nasledovalo vzdelávanie a rozvoj nielen vo finančnej oblasti, ale aj v obchodnej, manažérskej a podnikateľskej sfére. Dnes som si už stihla splniť sny, na ktoré by som si ako zamestnanec šetrila pravdepodobne aj 20 rokov. Výhodou podnikania s finančnou službou je podnikanie s minimálnymi až žiadnymi vstupnými nákladmi. Je to oblasť neobmedzených možností, potenciálom do budúcna.
Hodnoty ako profesionalita, kvalita, spoľahlivosť, transparentnosť a dostupnosť by mali byť samozrejmosťou. Hoci to môže znieť ako miliónkrát opakovaná a ošúchaná fráza, opak je pravdou. Je bežné, ak akákoľvek spoločnosť vyhlasuje podobné hodnoty za svoje. Avšak je výnimočné, ak sú tieto hodnoty aj skutočne súčasťou firemnej kultúry. Kvalita bola od začiatku našou najkomunikovanejšou hodnotou. Naším cieľom bolo, a aj stále je, byť lídrom v oblasti kvality. Za najväčšiu investíciu do kvality však považujem investíciu do vzdelávania spolupracovníkov, a to zo všetkých stránok. Odbornej, obchodnej, manažérskej, ako aj podnikateľskej. Profesionalitu vnímam ako veľkú konkurenčnú výhodu a štandard, ktorý nám pomáha budovať dobré meno značky a služby, ktorú poskytujeme. Naše podnikanie má vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti. Pracujeme s financiami našich klientov, a preto je profesionalita nevyhnutnou podmienkou úspechu. Profesionalita, kvalita, spoľahlivosť, transparentnosť a dostupnosť. Skúste si predstaviť, či by ste chceli spolupracovať s niekým, kto tieto hodnoty nevyznáva.

Martin Hossa
Senior Manager

Peter Bigoš
Senior manager
Študoval som na športovom gymnáziu v Košiciach, neskôr som úspešne ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity. Ako mladý inžinier bez praxe som absolvoval niekoľko pohovorov. Ani jedna z firiem, ktoré súviseli s mojím vzdelaním, nespĺňala moju predstavu o celoživotnej práci. Našťastie, oslovil ma spolužiak zo športovej školy Roman Kočík. Ponúkol mi spoluprácu v oblasti finančných služieb. Prvá vec, ktorou ma zaujal a dávala mi zmysel, bola rozumieť samotným peniazom a vedieť s nimi pracovať. Dostal som možnosť zvyšovať svoju finančnú gramotnosť. Dnes som rád, že som súčasťou tejto spoločnosti, ktorá buduje kvalitu a profesionalitu v tejto oblasti a poskytuje finančné služby inak.
Počas štúdia na vysokej škole som sa dvakrát zúčastnila programu Work & Travel a využila som možnosť ísť cez leto do zahraničia – konkrétne do USA. Videla som tam, ako sa dá žiť a čo všetko je možné, keď má človek v živote dostatok financií. Mojim cieľom preto bolo jednoznačne sa tam vrátiť. Až dovtedy, kým som sa tesne pred odchodom nedostala k príležitosti týkajúcej sa financií, ktorá mi umožňovala vytvoriť si americký sen aj doma, na Slovensku. Pracovať vo financiách bolo mojim snom a preto som týmto smerom orientovala aj svoje štúdium (finančný manažment a finančné služby). Veľmi skoro som však zistila, že škola ma na takúto dráhu absolútne nepripravila. Zaťala som teda zuby a začala sa vzdelávať akoby odznova. Dnes som presvedčená o tom, že neexistuje lepšia možnosť získať prácu, ktorú milujete, v kombinácii s hodnotným vzdelávaním a uznaním. A najmä plniť sny sebe aj svojim klientom, čím prinášate na trh obrovskú pridanú hodnotu.

Katarína Dúbravská
Senior manager

Tomáš Škultéty
Senior Manager
Na svoje začiatky spomínam veľmi rád a s úsmevom. S úsmevom preto, lebo viem, aký som mal strach z odmietnutia, z toho, ako budú ľudia na mňa a službu reagovať, a či sa mi vôbec bude dariť. Mal som vtedy dosť nízke sebavedomie. Teraz mi tieto veci prídu smiešne a veľa z toho, čo som vtedy považoval za náročné, je pre mňa dnes úplne jednoduché. Posunul som sa predovšetkým v sebavedomí – dnes si oveľa viac verím, naučil som sa väčšej asertivite, dokážem sa viac presadzovať, a taktiež v empatii – viem sa na veci pozrieť aj zo strany druhých a naučil som sa reagovať pokojnejšie a byť trpezlivejší. Nikdy som sa však nezmenil charakterovo. Čokoľvek robím, chcem robiť v prospech každej zúčastnenej strany, lebo len tak môže podnikanie fungovať dlhodobo. Osobne mi podnikanie pod značkou PARTNERS GROUP SK dáva zmysel už 10 rokov.
Už od šiestich rokov, keď som si budoval športovú kariéru, som sa chcel neustále zdokonaľovať a súťažiť. Keď prišlo v 18-tke zranenie kolena, začal som sa pozerať po iných možnostiach. Počas VŠ som si privyrábal rôznymi brigádami, aby som mohol doštudovať, ale hlavne som zistil, že ak mám pracovať ďalších 40 rokov, tak chcem robiť niečo, čo ma bude napĺnať a sám si budem riadiť svoju kariéru a hlavne svoj príjem. To bol aj dôvod prečo som prijal ponuku spoločnosti Partners Group SK. Postupne sa moja práca zmenila na moje poslanie - pomáhať klientom pri plnení svojich cieľov a mojím kolegom pri dosahovaní ich kariérneho a osobnostného rastu.

Marek Fides
Executive Manager

Katarína Dányiová
Executive manager
Môj otec je podnikateľ a už dvadsať rokov vedie úspešne firmu. Možno aj preto som od malička uvažovala o tom, že by som v budúcnosti začala podnikať. Podnikanie som vnímala ako príležitosť viesť omnoho slobodnejší život. O PARTNERS GROUP SK som sa prvýkrát dozvedela od kamarátky. Podnikať práve v tejto oblasti som sa rozhodla preto, že som v službe videla od začiatku obrovský zmysel. Finančné plánovanie je na Slovensku zatiaľ veľmi podceňované a myslím, že veľa ľudí si často neuvedomuje, ako výrazne môže správne nastavenie rodinných financií ovplyvniť kvalitu ich života. Ponuku na spoluprácu som prijala ešte v prvom ročníku na vysokej škole. Aj keď som mala zo začiatku trochu strach, či to s takým malým množstvom dovtedajších skúseností zvládnem, brala som to ako výzvu. Veľmi ma zaujalo vzdelávanie, na ktoré som nastúpila, a vďaka ktorému som začala veľmi rýchlo chápať princípy týkajúce sa oblasti financií, ale aj podnikania a manažmentu. Aj vďaka vedeniu zo strany skúsenejších manažérov som sa za krátku dobu dostala na manažérsku pozíciu a ešte počas vysokej školy sme spoločne s tímom otvorili vlastnú pobočku. Začať s podnikaním ešte počas štúdia hodnotím ako zatiaľ najlepšie životné rozhodnutie.
Keď som sa spätne zamýšľal nad tým, prečo som sa rozhodol podnikať pod hlavičkou PARTNERS GROUP SK, prišiel som na tri kľúčové dôvody. Vzdelanie, kariéra a financie. Hneď v prvých mesiacoch môjho pôsobenia v spoločnosti som dosahoval nadpriemerné výsledky, čo zabezpečilo bezproblémový prechod od pravidelnej mzdy k zaujímavému províznemu ohodnoteniu. Navyše som začal chápať, že postupným budovaním tímu a vzdelávaním, nielen vo sfére obchodných zručností, ale hlavne z pohľadu manažérskych a podnikateľských kompetencií, môžem vybudovať funkčnú štruktúru. Tá v budúcnosti bude tvoriť základ stabilného manažmentu. Dnes tvoríme silný tím. Nie je to však len moja zásluha, ale aj toho, že PARTNERS GROUP SK je spoločnosť, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Možnosť získania finančnej podpory je taká dosiahnuteľná, že noví spolupracovníci sa bez väčších obáv môžu pustiť do plnenia svojich podnikateľských snov. Preto som presvedčený, že každý, kto hľadá zmenu vo svojej kariére, kto chce pracovať s ľuďmi, neustále sa rozvíjať a vzdelávať, je otvorený novým výzvam, by si mal dať šancu zistiť, či pred ním náhodou nestojí životná šanca.

Tomáš Jezerčák
Executive Manager

Matej Kovařík
Executive Manager
Pred podnikaním v PARTNERS GROUP SK som zvažoval rôzne možnosti kariérneho smerovania. Pri prechádzaní rôznych ponúk som dostal odporúčanie na svojho terajšieho kolegu, ktorého som vnímal ako scestovaného, rozhľadeného, charakterného človeka, ktorý v tom čase pôsobil vo finančnom svete. Od začiatku ma fascinovali možnosti osobnostného posunu cez vzdelávanie, ktoré viedli úspešní ľudia z praxe, a tiež obrovská využiteľnosť získaných informácií pre mňa a moje okolie. Postupne som si uvedomoval, že všetky svoje životné ciele (zabezpečenie rodiny, slušné bývanie, cestovateľské sny, možnosť postarať sa o rodičov na dôchodku, alebo inak pomôcť okoliu) si môžem splniť práve prostredníctvom podnikania v PARTNERS GROUP SK. Dnes ma veľmi tešia úspechy mojich spolupracovníkov. Teší ma, keď sledujem, ako sa posúvajú, plnia si ciele a žijú plnohodnotnejší život. Teší ma, keď sa stretnem s klientom a on si uvedomí, aké rezervy, aktíva sme spoločne vytvorili, koľko peňazí sme ušetrili správnymi rozhodnutiami a zníženými poplatkami. A hlavne ma teší, keď sa ľudia čudujú, ako sa môžem stále usmievať a radovať sa z práce. Vždy odpovedám takisto: Robte, čo vás baví, a budete sa cítiť rovnako.
Príležitosť od PARTNERS GROUP SK som dostala v novembri 2011. Z úvodného rozhovoru si nespomeniem na obsah, len na profesionálny prístup pána Kovalčíka, následne na ľudí najmä na Post Infe, s ktorými mám možnosť podnikať dodnes. Môj úvod spolupráce spočíval v spoznávaní služby, v ktorú som pred pôsobením v spoločnosti mala veľkú nedôveru, práve pre nedostatok informácií a v získavaní vôbec prvých pracovných skúseností ešte ako študentka. Začínala som v 5. ročníku na Ekonomickej Univerzite, písala som diplomovku, učila som sa na štátnice a venovala som sa svojej tanečnej škole. To, čo mi určite pomohlo na začiatku, v období keď môj čas a teda biznisové aktivity boli ešte obmedzené, bolo určite to, že som hneď budovala svoj team, mala som svojho “biznisového parťáka”. V mojej práci má posúva vpred samotná spoločnosť PARTNERS GROUP SK, teda ľudia. Každá spoločnosť je o ľuďoch, a teda v prvom rade sú to ľudia v našom manažmente a tiež riaditeľstve. Ľudia, ktorí inšpirujú, pomáhajú. Mňa baví a napĺňa ísť osobným príkladom, s teamom dosahovať rekordy, stanovené ciele a najmä následne sa za ne odmeniť :) Či už sú to spoločné teambuildingy, porady „inak“ v príjemnom prostredí, riaditeľské a firemné cesty. Teda nielen dosahovanie cieľov ale najmä cesta k nim. A to je pre mňa veľmi dôležité. Profesia v spoločnosti PARTNERS GROUP SK nie je len práca, v ktorej si napĺňam svoje kariérne ciele ale je to pre mňa životný štýl.

Linda Gergeľová
Team Manager

Petra Kubisová
Senior Consultant
Nikdy som neuvažovala nad inou možnosťou ako vyštudovať vysokú školu a nájsť si zamestnanie, ktoré ma bude baviť. Vždy som bola dobrá v číslach a tým smerom som sa uberala. Vyštudovala som matematiku na FMFI UK a robila analytika dát. Čo mi chýbalo, bolo hlavne ďalšie vzdelávanie, mala som chuť sa učiť a pracovať na sebe a túžila som byť ocenená za svoju prácu. V tom čase som dostala ponuku vzdelávania v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorú som prijala. Dnes to považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Najviac ma tešia výsledky, ktoré dosahujú moji klienti a to, že im našou službou dokážeme pozitívne ovplyvniť život a plniť im svoje ciele. Chcem sa stále posúvať vpred, a preto sa neustále vzdelávam a to nielen vo finančnej oblasti, ale aj v obchodnej, manažérskej a podnikateľskej a zároveň si plním svoje osobné ciele.

Chcete aj vy napísať svoj úspešný príbeh?

Chcem kariéru v PARTNERS GROUP SK