Príbehy úspešnýchMartin Čupka
Managing Director
Na začiatku každej cesty vedúcej k ich naplneniu cieľov musí byť rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, kam budú smerovať naše kroky, aby sme robili niečo, čo nás bude napĺňať a popritom nám umožní plniť si svoje sny. Túžba niekým sa stať, niečo vybudovať a vytvoriť, niekam patriť. Hlad po úspechu. To boli hlavné motívy toho, prečo som spojil svoje meno s podnikaním vo svete finančných služieb. Prostredníctvom neustáleho vzdelávania a úzkej spolupráce s úspešnými ľuďmi som mohol kontinuálne zvyšovať svoju vlastnú hodnotu na trhu práce. Podnikanie vo finančných službách INAK ponúka možnosť naučiť sa podnikať bez vstupného kapitálu, získať mimoriadne cenné know-how od tých najlepších a popritom byť vedení a motivovaní lídrami v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku. To je obrovská šanca pre každého, kto je hladný po rozvoji a úspešnom uplatnení v podnikateľskom prostredí. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK dávame príležitosť ľuďom, ktorí sú ochotní rozvíjať sa v osobnostnej, kariérnej, finančnej či kompetenčnej oblasti.
Práca je tovar, ktorý sa predáva na pracovnom trhu za cenu práce, čo nazývame mzda. Jej cena závisí od dopytu a ponuky. Najväčší vplyv na dopyt po práci má vzdelanie. Myslím tým praktické biznisové vzdelanie, založené na efektívnej metóde učenia sa prácou a odovzdávaním skúseností. Mnohé činnosti, ktoré dnes ovládame a realizujeme bez problémov, sme sa naučili ich vykonávaním. Jednou z príčin, prečo sa mi v spoločnosti PARTNERS GROUP SK podarilo dosiahnuť mnohé úspechy, je aj to, že moje vzdelávanie bolo vždy spojením teórie s praxou. Celé vzdelávanie absolvované v spoločnosti mi dalo základ, postoje, návody, princípy a skúsenosti iných. Dôležitou súčasťou vzdelávania je „nauč ma, čo si sa dnes naučil“. Je to prístup, ktorý vedie k rozvoju, zamýšľaniu sa nad témami a schopnosti ich komunikovať jednoducho. Aj na mojej ceste mi veľmi pomohlo, že hneď od začiatku som viedol spolupracovníkov a musel som byť schopný naučiť ich to, čo som vedel.Na dlhodobý úspech v našej spoločnosti je potrebné mať finančné, obchodné, manažérske a podnikateľské vzdelanie. Práve systém vzdelávania spoločnosti PARTNERS GROUP SK považujem za najväčší nefinančný benefit. Výsledkom nášho spoločného snaženia však nemá byť to, aby bol spolupracovník vzdelaný, ale aby mu vzdelanie pomohlo byť úspešným.

Pavol Šulej
Partner

Martin Hossa
Senior Manager
Hodnoty ako profesionalita, kvalita, spoľahlivosť, transparentnosť a dostupnosť by mali byť samozrejmosťou. Hoci to môže znieť ako miliónkrát opakovaná a ošúchaná fráza, opak je pravdou. Je bežné, ak akákoľvek spoločnosť vyhlasuje podobné hodnoty za svoje. Avšak je výnimočné, ak sú tieto hodnoty aj skutočne súčasťou firemnej kultúry. Kvalita bola od začiatku našou najkomunikovanejšou hodnotou. Naším cieľom bolo, a aj stále je, byť lídrom v oblasti kvality. Za najväčšiu investíciu do kvality však považujem investíciu do vzdelávania spolupracovníkov, a to zo všetkých stránok. Odbornej, obchodnej, manažérskej, ako aj podnikateľskej. Profesionalitu vnímam ako veľkú konkurenčnú výhodu a štandard, ktorý nám pomáha budovať dobré meno značky a služby, ktorú poskytujeme. Naše podnikanie má vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti. Pracujeme s financiami našich klientov, a preto je profesionalita nevyhnutnou podmienkou úspechu. Profesionalita, kvalita, spoľahlivosť, transparentnosť a dostupnosť. Skúste si predstaviť, či by ste chceli spolupracovať s niekým, kto tieto hodnoty nevyznáva.
Keď som sa spätne zamýšľal nad tým, prečo som sa rozhodol podnikať pod hlavičkou PARTNERS GROUP SK, prišiel som na tri kľúčové dôvody. Vzdelanie, kariéra a financie. Hneď v prvých mesiacoch môjho pôsobenia v spoločnosti som dosahoval nadpriemerné výsledky, čo zabezpečilo bezproblémový prechod od pravidelnej mzdy k zaujímavému províznemu ohodnoteniu. Navyše som začal chápať, že postupným budovaním tímu a vzdelávaním, nielen vo sfére obchodných zručností, ale hlavne z pohľadu manažérskych a podnikateľských kompetencií, môžem vybudovať funkčnú štruktúru. Tá v budúcnosti bude tvoriť základ stabilného manažmentu. Dnes tvoríme silný tím. Nie je to však len moja zásluha, ale aj toho, že PARTNERS GROUP SK je spoločnosť, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Možnosť získania finančnej podpory je taká dosiahnuteľná, že noví spolupracovníci sa bez väčších obáv môžu pustiť do plnenia svojich podnikateľských snov. Preto som presvedčený, že každý, kto hľadá zmenu vo svojej kariére, kto chce pracovať s ľuďmi, neustále sa rozvíjať a vzdelávať, je otvorený novým výzvam, by si mal dať šancu zistiť, či pred ním náhodou nestojí životná šanca.

Tomáš Jezerčák
Executive Manager

Matej Kovařík
Executive Manager
Pred podnikaním v PARTNERS GROUP SK som zvažoval rôzne možnosti kariérneho smerovania. Pri prechádzaní rôznych ponúk som dostal odporúčanie na svojho terajšieho kolegu, ktorého som vnímal ako scestovaného, rozhľadeného, charakterného človeka, ktorý v tom čase pôsobil vo finančnom svete. Od začiatku ma fascinovali možnosti osobnostného posunu cez vzdelávanie, ktoré viedli úspešní ľudia z praxe, a tiež obrovská využiteľnosť získaných informácií pre mňa a moje okolie. Postupne som si uvedomoval, že všetky svoje životné ciele (zabezpečenie rodiny, slušné bývanie, cestovateľské sny, možnosť postarať sa o rodičov na dôchodku, alebo inak pomôcť okoliu) si môžem splniť práve prostredníctvom podnikania v PARTNERS GROUP SK. Dnes ma veľmi tešia úspechy mojich spolupracovníkov. Teší ma, keď sledujem, ako sa posúvajú, plnia si ciele a žijú plnohodnotnejší život. Teší ma, keď sa stretnem s klientom a on si uvedomí, aké rezervy, aktíva sme spoločne vytvorili, koľko peňazí sme ušetrili správnymi rozhodnutiami a zníženými poplatkami. A hlavne ma teší, keď sa ľudia čudujú, ako sa môžem stále usmievať a radovať sa z práce. Vždy odpovedám takisto: Robte, čo vás baví, a budete sa cítiť rovnako.
Na svoje začiatky spomínam veľmi rád a s úsmevom. S úsmevom preto, lebo viem, aký som mal strach z odmietnutia, z toho, ako budú ľudia na mňa a službu reagovať, a či sa mi vôbec bude dariť. Mal som vtedy dosť nízke sebavedomie. Teraz mi tieto veci prídu smiešne a veľa z toho, čo som vtedy považoval za náročné, je pre mňa dnes úplne jednoduché. Posunul som sa predovšetkým v sebavedomí – dnes si oveľa viac verím, naučil som sa väčšej asertivite, dokážem sa viac presadzovať, a taktiež v empatii – viem sa na veci pozrieť aj zo strany druhých a naučil som sa reagovať pokojnejšie a byť trpezlivejší. Nikdy som sa však nezmenil charakterovo. Čokoľvek robím, chcem robiť v prospech každej zúčastnenej strany, lebo len tak môže podnikanie fungovať dlhodobo. Osobne mi podnikanie pod značkou PARTNERS GROUP SK dáva zmysel už 10 rokov.

Tomáš Škultéty
Senior Manager

Jana Pažáková
Managing Director
Nevedela som, čo chcem v živote robiť, ale vedela som, že sa chcem mať dobre. Ako študentka som bola veľmi aktívna. Využila som každú príležitosť ako si zarobiť a byť nezávislá. Ibaže vo štvrtom ročníku som si znovu uvedomovala, že aj keď skončím s vysokoškolským titulom, nikto sa o mňa nepobije. Možno by som sa zamestnala, ale s príjmom zamestnanca by som sa musela rozlúčiť so svojimi cieľmi a životným štandardom, ktorý som si vysnívala. Východisko som videla len v podnikaní. Zhodou okolností som dostala pozvanie na seminár o financiách a rozhodla som sa pre podnikanie v tejto oblasti. Začala som na sebe pracovať. Nasledovalo vzdelávanie a rozvoj nielen vo finančnej oblasti, ale aj v obchodnej, manažérskej a podnikateľskej sfére. Dnes som si už stihla splniť sny, na ktoré by som si ako zamestnanec šetrila pravdepodobne aj 20 rokov. Výhodou podnikania s finančnou službou je podnikanie s minimálnymi až žiadnymi vstupnými nákladmi. Je to oblasť neobmedzených možností, potenciálom do budúcna.
Študoval som na športovom gymnáziu v Košiciach, neskôr som úspešne ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity. Ako mladý inžinier bez praxe som absolvoval niekoľko pohovorov. Ani jedna z firiem, ktoré súviseli s mojím vzdelaním, nespĺňala moju predstavu o celoživotnej práci. Našťastie, oslovil ma spolužiak zo športovej školy Roman Kočík. Ponúkol mi spoluprácu v oblasti finančných služieb. Prvá vec, ktorou ma zaujal a dávala mi zmysel, bola rozumieť samotným peniazom a vedieť s nimi pracovať. Dostal som možnosť zvyšovať svoju finančnú gramotnosť. Dnes som rád, že som súčasťou tejto spoločnosti, ktorá buduje kvalitu a profesionalitu v tejto oblasti a poskytuje finančné služby inak.

Peter Bigoš
Senior manager

Katarína Dúbravská
Senior manager
Počas štúdia na vysokej škole som sa dvakrát zúčastnila programu Work & Travel a využila som možnosť ísť cez leto do zahraničia – konkrétne do USA. Videla som tam, ako sa dá žiť a čo všetko je možné, keď má človek v živote dostatok financií. Mojim cieľom preto bolo jednoznačne sa tam vrátiť. Až dovtedy, kým som sa tesne pred odchodom nedostala k príležitosti týkajúcej sa financií, ktorá mi umožňovala vytvoriť si americký sen aj doma, na Slovensku. Pracovať vo financiách bolo mojim snom a preto som týmto smerom orientovala aj svoje štúdium (finančný manažment a finančné služby). Veľmi skoro som však zistila, že škola ma na takúto dráhu absolútne nepripravila. Zaťala som teda zuby a začala sa vzdelávať akoby odznova. Dnes som presvedčená o tom, že neexistuje lepšia možnosť získať prácu, ktorú milujete, v kombinácii s hodnotným vzdelávaním a uznaním. A najmä plniť sny sebe aj svojim klientom, čím prinášate na trh obrovskú pridanú hodnotu.
Od mojich 6 rokov som hrával futbal. Venoval som tomu takmer všetok môj čas. Motivovala ma súťaživosť, porovnávanie sa s ostatnými v tíme, neustále som pracoval na svojich zručnostiach a sníval som o "veľkom futbale“. Lenže v 18-tke som sa zranil a bolo po športovej kariére. Počas vysokej školy som si neustále privyrábal rôznymi brigádami a vtedy som postupne zistil, že ak mám pracovať ďalších 40 rokov, tak chcem robiť niečo, čo ma bude napĺňať, baviť a budem si môcť sám riadiť svoju kariéru, osobnostný rozvoj a hlavne svoj príjem. Vždy keď niečo robím, robím to naplno a chcem byť v tom najlepší. Som veľmi rád, že som v minulosti dostal a využil príležitosť od Michala Jurovčíka zúčastniť sa Welcome semináru a spoznať možnosti podnikania v oblasti finančných služieb. Prvé 2 roky boli síce náročné, keďže som sa všetko musel učiť od základu, ale po zapracovaní a zvládnutí prvých neúspechov prišli následné úspechy. Vďaka pôsobeniu v PARTNERS GROUP SK mám možnosť pomáhať ľuďom plniť ich ciele a sny, vidím ako finančne rastú a to ma napĺňa. Aj ja osobne som si počas pôsobenia v spoločnosti splnil viacero mojich cieľov. Zároveň ma veľmi teší, keď aj ľudia v mojom tíme dosahujú úspechy a kariérne rastú.

Marek Fides
Executive Manager

Katarína Dányiová
Executive manager
Môj otec je podnikateľ a už dvadsať rokov vedie úspešne firmu. Možno aj preto som od malička uvažovala o tom, že by som v budúcnosti začala podnikať. Podnikanie som vnímala ako príležitosť viesť omnoho slobodnejší život. O PARTNERS GROUP SK som sa prvýkrát dozvedela od kamarátky. Podnikať práve v tejto oblasti som sa rozhodla preto, že som v službe videla od začiatku obrovský zmysel. Finančné plánovanie je na Slovensku zatiaľ veľmi podceňované a myslím, že veľa ľudí si často neuvedomuje, ako výrazne môže správne nastavenie rodinných financií ovplyvniť kvalitu ich života. Ponuku na spoluprácu som prijala ešte v prvom ročníku na vysokej škole. Aj keď som mala zo začiatku trochu strach, či to s takým malým množstvom dovtedajších skúseností zvládnem, brala som to ako výzvu. Veľmi ma zaujalo vzdelávanie, na ktoré som nastúpila, a vďaka ktorému som začala veľmi rýchlo chápať princípy týkajúce sa oblasti financií, ale aj podnikania a manažmentu. Aj vďaka vedeniu zo strany skúsenejších manažérov som sa za krátku dobu dostala na manažérsku pozíciu a ešte počas vysokej školy sme spoločne s tímom otvorili vlastnú pobočku. Začať s podnikaním ešte počas štúdia hodnotím ako zatiaľ najlepšie životné rozhodnutie.
Študoval som na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor tlmočníctvo – prekladateľstvo so zameraním na nemecký a ruský jazyk. V roku 2006 som prijal pozvanie môjho spolužiaka z univerzity na informačný seminár o podnikaní vo financiách, a po absolvovaní tohto malého úvodu do sveta podnikania vo mne začala na plné obrátky pracovať moja zvedavosť, ktorá postupne prerástla do rozhodnutia podnikať vo finančných službách. Perspektíva danej oblasti, nové a prajné prostredie boli a sú dôvody, kvôli ktorým som sa rozhodol zmeniť svoju profesiu. Presvedčila ma najmä odpoveď na základnú otázku, ktorú rieši azda každý podnikateľ každý deň, a to je otázka dopytu a ponuky. Tá otázka znela : Po ktorej podnikateľskej oblasti je neustály dopyt, aj v čase krízy? Odpoveď na túto otázku ma presvedčila v tom, že perspektíva podnikania vo finančných služieb je oblasť, ktorá má na Slovensku nevyčerpateľný a dlhodobý zdroj príležitostí. Pritom nie je rozhodujúce to, akú školu človek vyštudoval, ale to, čo chce získať a kým sa chce stať. PARTNERS GROUP SK spája ľudí, ktorí sú ochotní na sebe tvrdo pracovať a neustále prekonávať samých seba. Tento prístup sa odráža vo výsledkoch našich klientov, obchodných partnerov, a zároveň aj vo výsledkoch celej.

Tomáš Šerédi
Executive manager

Roman Kočík
Executive manager
Venoval som sa profesionálne hádzanej a bol som reprezentantom SR niekoľko rokov. Po druhom vážnom zranení bola moja športová kariéra ohrozená a musel som sa rozhodnúť, či budem pokračovať v športe. Vtedy som zhodou okolností dostal príležitosť podnikania vo financiách. Nemal som žiadnu odbornosť, znalosti ani pracovné skúsenosti. Využil som svoju vytrvalosť a ochotu učiť sa. Spoločnosť mi poskytla know-how, podporu, vzdelávanie a hlavne možnosť splniť si svoje sny a ciele, ktoré som mal na začiatku podnikania v PARTNERS GROUP SK. Veľmi sa teším na budúcnosť, na dosahovanie ďalších míľnikov v osobnom živote aj v podnikaní s výnimočným partnerom, za ktorého považujem spoločnosť PARTNERS GROUP SK.
Predtým, ako som sa dostal k podnikaniu s finančnými službami v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, som sa osobne stal jej spokojným klientom. Práca s financiami ma vždy zaujímala, ale dlho som nenašiel príležitosť, ktorá by ma skutočne zaujala. Do aktívnej spolupráce som sa pustil po mnohých rozhovoroch s Liborom Kovalčíkom. Dnes mu za jeho trpezlivosť veľmi pekne ďakujem. Začiatok nebol jednoduchý, pretože som pracoval v jednej globálnej IT spoločnosti na plný úväzok a popri tom som si dokončoval ešte vysokú školu. Postupne sa mi menili priority a začal som spoznávať nové možnosti, ktoré mi poskytovala spolupráca s PARTNERS GROUP SK. To, čo ma neustále posúvalo ďalej, bol pocit byť v živote úspešný a vybudovať veľkú úspešnú firmu. Dnes považujem svoje rozhodnutie za to najlepšie čo sa mi v živote mohlo stať. Vážim si túto príležitosť a tiež ľudí, s ktorými môžem podnikať. Celú spoluprácu hodnotím ako vysoko profesionálnu na všetkých úrovniach.

Peter Horčiak
Team manager

Chcete aj vy napísať svoj úspešný príbeh?

Chcem kariéru v PARTNERS GROUP SK