Príbehy úspešnýchTomáš Škvarenina
Senior Director
Na začiatky spolupráce so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK spomínam veľmi rád. Bolo to vzhľadom na situáciu na trhu sprostredkovania finančných služieb veľmi náročné, keďže sme nevznikali s požehnaním trhu. To sa prejavilo v úzkom portfóliu, ako aj nutnosti byť v intenzívnom kontakte s našimi klientmi. Zároveň to bolo ale aj obdobie nadobúdania nového know-how a vďaka spomínanej situácii a o to rýchlejšej aplikácie noviniek do praxe. Taktiež vnímam, že nás tá situácia zocelila a aj v nadchádzajúcom období, kedy prišla celosvetová kríza a náročné obdobie po zavedení eura, sme vďaka tomu zvládli ľahšie. Najviac ma napĺňa úspech mojich kolegov a keď vidím, ako sa ľudia okolo mňa, tak klienti ako aj kolegovia, majú lepšie. V pred ma vždy posúvalo čítanie kníh, hlavne motivačnej literatúry, ale stále viac sa venujem životopisom. Následne je to účasť na rôznych formách vzdelávania vo firme aj mimo nej a v neposlednom rade je to stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi z firmy aj mimo nej.
V roku 2007 vznikla spoločnosť Partners Group SK a som hrdý na to, že som mohol byť pri jej vzniku od úplného začiatku. Dnes mam 4 ročného syna a 9 mesačnú dcéru a môžem porovnať, že Partners Group SK a môj team, sú ako moje biznisové dieťa. Pri založení som zažíval pocity radosti, zodpovednosti, ale aj obavy, či všetko pôjde, tak ako chceme. Dnes môžem povedať, že áno a že mnoho očakávaní je už teraz prekonaných. Napriek tomu 11 ročné dieťa ma za sebou len časť života a väčšinu veľkých výziev pred sebou. Veľmi sa na ne teším a s mojím teamom chcem byt dôležitou súčasťou plnenia očakávaní Partners Group SK. Je skvelé, keď sa človek môže venovať profesii, ktorou pomáha ostatným. Vážim si každý, aj čiastkový cieľ, ktorým pomáhame plniť našim klientom. Aby sa mali lepšie, plnili si ciele a zároveň sa nedostavali do finančných problémov. O toto sa snažím aj s celým mojim teamom a pravé s nimi trávim najviac času a sú pre mňa najväčšou motiváciu. Náš spoločný úspech a napredovanie najväčšou sebarealizáciou. Samozrejme sú aj obdobia, kedy treba prekonávať rôzne prekážky, výzvy. A vtedy si veľmi vážim to, akých ľudí mam okolo seba. Sú moja biznisová rodina.

Libor Kovalčík
Senior Director

Marek Fides
Executive Manager
Už od šiestich rokov, keď som si budoval športovú kariéru, som sa chcel neustále zdokonaľovať a súťažiť. Keď prišlo v 18-tke zranenie kolena, začal som sa pozerať po iných možnostiach. Počas VŠ som si privyrábal rôznymi brigádami, aby som mohol doštudovať, ale hlavne som zistil, že ak mám pracovať ďalších 40 rokov, tak chcem robiť niečo, čo ma bude napĺnať a sám si budem riadiť svoju kariéru a hlavne svoj príjem. To bol aj dôvod prečo som prijal ponuku spoločnosti Partners Group SK. Postupne sa moja práca zmenila na moje poslanie - pomáhať klientom pri plnení svojich cieľov a mojím kolegom pri dosahovaní ich kariérneho a osobnostného rastu.
Príležitosť od PARTNERS GROUP SK som dostala v novembri 2011. Z úvodného rozhovoru si nespomeniem na obsah, len na profesionálny prístup pána Kovalčíka, následne na ľudí najmä na Post Infe, s ktorými mám možnosť podnikať dodnes. Môj úvod spolupráce spočíval v spoznávaní služby, v ktorú som pred pôsobením v spoločnosti mala veľkú nedôveru, práve pre nedostatok informácií a v získavaní vôbec prvých pracovných skúseností ešte ako študentka. Začínala som v 5. ročníku na Ekonomickej Univerzite, písala som diplomovku, učila som sa na štátnice a venovala som sa svojej tanečnej škole. To, čo mi určite pomohlo na začiatku, v období keď môj čas a teda biznisové aktivity boli ešte obmedzené, bolo určite to, že som hneď budovala svoj team, mala som svojho “biznisového parťáka”. V mojej práci má posúva vpred samotná spoločnosť PARTNERS GROUP SK, teda ľudia. Každá spoločnosť je o ľuďoch, a teda v prvom rade sú to ľudia v našom manažmente a tiež riaditeľstve. Ľudia, ktorí inšpirujú, pomáhajú. Mňa baví a napĺňa ísť osobným príkladom, s teamom dosahovať rekordy, stanovené ciele a najmä následne sa za ne odmeniť :) Či už sú to spoločné teambuildingy, porady „inak“ v príjemnom prostredí, riaditeľské a firemné cesty. Teda nielen dosahovanie cieľov ale najmä cesta k nim. A to je pre mňa veľmi dôležité. Profesia v spoločnosti PARTNERS GROUP SK nie je len práca, v ktorej si napĺňam svoje kariérne ciele ale je to pre mňa životný štýl.

Linda Gergeľová
Team Manager

Petra Kubisová
Senior Consultant
Nikdy som neuvažovala nad inou možnosťou ako vyštudovať vysokú školu a nájsť si zamestnanie, ktoré ma bude baviť. Vždy som bola dobrá v číslach a tým smerom som sa uberala. Vyštudovala som matematiku na FMFI UK a robila analytika dát. Čo mi chýbalo, bolo hlavne ďalšie vzdelávanie, mala som chuť sa učiť a pracovať na sebe a túžila som byť ocenená za svoju prácu. V tom čase som dostala ponuku vzdelávania v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorú som prijala. Dnes to považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Najviac ma tešia výsledky, ktoré dosahujú moji klienti a to, že im našou službou dokážeme pozitívne ovplyvniť život a plniť im svoje ciele. Chcem sa stále posúvať vpred, a preto sa neustále vzdelávam a to nielen vo finančnej oblasti, ale aj v obchodnej, manažérskej a podnikateľskej a zároveň si plním svoje osobné ciele.

Chcete aj vy napísať svoj úspešný príbeh?

Chcem kariéru v PARTNERS GROUP SK