-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Programový výber vs. dočasný dôchodok


03.03.2015

Doživotné dôchodky (anuity) nie sú jediným spôsobom, akým sa sporitelia môžu dostať k svojim peniazom. Alternatívnymi formami vyplácania dôchodkov sú programový výber a dočasný dôchodok.

Doživotné dôchodky (anuity) nie sú jediným spôsobom, akým sa sporitelia môžu dostať k svojim peniazom. Alternatívnymi formami vyplácania dôchodkov sú programový výber a dočasný dôchodok.

Háčik je v tom, že ani programový výber, ani dočasný dôchodok nie sú podoby dôchodku, ku ktorým by sa mohol dostať každý. K dispozícii ich majú len dve skupiny sporiteľov. Tí, ktorí si nasporili tak málo, že žiadna poisťovňa nie je ochotná vyplácať im anuitu, a tí, ktorí majú na dôchodkovom účte nadpriemerne vysokú sumu.

Čo je programový výber a dočasný dôchodok?

Programový výber dáva sporiteľovi možnosť čerpať z usporených peňazí v druhom pilieri bez toho, aby ich musel prevádzať do životnej poisťovne a kupovať za ne anuitu. Pokiaľ splní podmienky zákona, časť z usporených peňazí mu môže posielať priamo dôchodková správcovská spoločnosť. Podmienky výplaty programového výberu si každý sporiteľ môže dohodnúť so svojou DSS. Ak sporiteľ nestihne vyčerpať všetky peniaze na účte v DSS, budú predmetom dedenia.

Dočasný dôchodok je na rozdiel od programového výberu poistným produktom. Životná poisťovňa sa v ňom zaväzuje vyplácať konkrétnu sumu počas obmedzeného obdobia (podľa zákona to môže byť 5, 7 alebo 10 rokov), no ak klient zomrie skôr, nedochádza k dedeniu žiadnych nevyplatených prostriedkov.

Každý sporiteľ sa môže rozhodnúť, či programový výber uprednostní pred dočasným dôchodkom alebo naopak. Ich výplata má však dve podmienky. Podľa prvej musí doživotný dôchodok sporiteľa z prvého a druhého piliera prevyšovať dôchodok, na ktorý by mal nárok, ak by do druhého piliera nikdy nevstúpil. Navyše, jeho celkový doživotný dôchodok z oboch pilierov musí byť vyšší ako fiktívny dôchodok, ktorý by mu vypočítala Sociálna poisťovňa za 42 odpracovaných rokov s priemerným osobným mzdovým bodom rovným 1,25 (čo je príjem za 42 rokov na úrovni o 25 % nad priemernou mzdou).

Keď je na účte málo

Možnosť nadštandardného prístupu k nasporeným peniazom priznáva zákon aj sporiteľom, ktorým nechce žiadna životná poisťovňa vyplácať doživotný dôchodok. Bez toho by stratili akýkoľvek prístup k svojim peniazom a prví, kto by s nimi mohol manipulovať, by boli dedičia.

Jediným limitujúcim faktorom pri programovom výbere a dočasnom dôchodku v tzv. režime malá nasporená suma je výška pravidelnej výplaty. Zákon neumožňuje sporiteľom vybrať si všetky nasporené peniaze naraz a minúť ich podľa vlastného uváženia. Sociálna poisťovňa však sleduje, akú úroveň majú najnižšie anuity vyplácané v druhom pilieri. Zo získaných údajov použije strednú hodnotu ako maximálny limit pre sumy vyplácané v rámci programového výberu alebo dočasného dôchodku.

Ak by na trhu existovali tri životné poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky z druhého piliera, a najnižšie vyplácané dôchodky by mali úroveň 7, 8 a 11 eur, stredná hodnota by predstavovala 8 eur. Táto suma by bola stropom pre výšku dôchodkov vyplácaných v rámci programového výberu (dočasného dôchodku).

Strednú hodnotu vyplácaných najmenších dôchodkov sleduje Sociálna poisťovňa, ktorá je tento údaj povinná na začiatku každého roka zverejniť na svojej stránke. Zverejnená suma potom ostáva v platnosti počas celého roka, hodnota dôchodku je aktualizovaná len raz ročne.

Medián v roku 2015

V tomto kalendárnom roku si sporitelia môžu dohodnúť výplatu dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma najviac vo výške 12,60 EUR za mesiac. Vyplýva to z informácie, ktorú má na webovej stránke Sociálna poisťovňa.

Sporitelia, ktorí si v druhom pilieri za posledných desať rokov nenasporili ani na minimálnu anuitu, si tak v rámci programového výberu budú môcť v tomto roku vybrať 12 * 12,60 = 151,20 EUR.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôchodková realita

Švajčiarske dôchodky

Zostať alebo vystúpiť?

Ako sa rozhodnúť?

Na výber sú štyri typy anuít

"Garantovaný" výnos

Budúcnosť máte vo svojich rukách

Časté zásahy deformujú druhý pilier

Naplánujte si dôchodok

Dôchodková matematika

Ako sa budú krátiť dôchodky?