-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako sa rozhodnúť?


03.03.2015

Druhý pilier bol vo svojej 10-ročnej histórii otvorený už trikrát a o pár dní dostanú sporitelia možnosť prehodnotiť svoje rozhodnutie sporiť si na starobu znovu. Ako sa rozhodnúť?

Druhý pilier bol vo svojej 10-ročnej histórii otvorený už trikrát a o pár dní dostanú sporitelia možnosť prehodnotiť svoje rozhodnutie sporiť si na starobu znovu. Ako sa rozhodnúť?

Pri každom doterajšom otvorení druhého piliera boli médiá štedré pri uvádzaní odporúčaní o tom, či zo systému starobného dôchodkového sporenia odísť alebo nie. Žiadna z noviel zákona, ktorá takúto možnosť dávala, neobsahovala konkrétnu radu alebo vzorec, ktoré by pri rozhodovaní mohli pomôcť. Hlavné dôvody, pre ktoré tak nemohli urobiť, podrobne vysvetľujeme v aktuálnom vydaní Partners News.

Uľahčiť rozhodovanie by mohol nasledujúci vzorec, ktorý má jediný vstupný parameter: vek. Ten je jednou z najdôležitejších veličín pri posudzovaní výhodnosti či nevýhodnosti sporenia v druhom pilieri. Atraktívnosť sporenia je, podobne ako pri každom inom dlhodobom investičnom produkte, závislá od investičného horizontu sporiteľa. Pokiaľ je v druhom pilieri mladý človek, ktorý má celú kariéru pred sebou, nie je až také dôležité, či v súčasnosti zarába menej, ako je úroveň priemernej mzdy alebo jej dvojnásobok. Naopak, vyšší vek zásadne znevýhodňuje prakticky všetky vekové skupiny, pretože krátke obdobie účasti v druhom pilieri sa vylučuje s vytvorením primeraných úspor.

Ako sa teda priblížiť ku korektnému rozhodnutiu?

Prvým krokom je vypočítanie tzv. referenčnej úrovne príjmu (RUP). Vzorec na jej výpočet obsahuje jedinú vstupnú premennú: vek.

Referenčná úroveň príjmu = ([Vek – 20] × 16,31) + 380

Ďalším krokom je porovnanie referenčnej úrovne príjmu s vaším skutočným mesačným príjmom. Ide o porovnanie hrubej mzdy, ktorá je uvedená na výplatnej páske. (Pozor na prípadnú zámenu hrubej mzdy a celkovej ceny práce. Ide o dve odlišné veličiny.)

Tretím a posledným krokom je porovnanie referenčnej úrovne príjmu a vášho príjmu. Výsledok tohto porovnania je zároveň aj naším odporúčaním.

Upozornenie: Hoci uvedený vzorec aj výsledková tabuľka obsahujú konkrétne čísla a špecifické formulácie, neexistuje prepočet, ktorý by ponúkal zaručené a nespochybniteľné výsledky. Zvažovanie výhodnosti sporenia na dôchodok je príklad rozhodovania, do ktorého vstupujú popri merateľných údajoch (vek, príjem) aj rôzne predpoklady, ktoré sa môžu, no nemusia naplniť. Vzorec preto považujte za orientačnú pomôcku, nie za jednoznačné odporúčanie.

Príklad:

Martin uvažuje nad možnosťou výstupu z druhého piliera. Má 39 rokov a jeho mesačná hrubá mzda predstavuje 980 EUR.

Výpočet RUP:

RUP = ([39 – 20] × 16,31) + 380 = 689,89 EUR

Skutočná mzda : RUP = 980 EUR : 689,89 EUR = 1,42

Výsledný pomer 1,42 naznačuje, že Martin by mal ostať v systéme starobného dôchodkového sporenia aj naďalej, vypočítaný pomer výrazne prekračuje hraničnú úroveň 1,16.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôchodková realita

Švajčiarske dôchodky

Zostať alebo vystúpiť?

Na výber sú štyri typy anuít

Programový výber vs. dočasný dôchodok

"Garantovaný" výnos

Budúcnosť máte vo svojich rukách

Časté zásahy deformujú druhý pilier

Naplánujte si dôchodok

Dôchodková matematika

Ako sa budú krátiť dôchodky?