-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zostať či vystúpiť? Diskutovaná otázka sporiteľov v II. pilieri. V rozhodnutí pomôže praktický dôchodkový kompas


10.03.2015

Od 15. marca až do polovice júna si budú môcť sporitelia dôchodcovských správcovských spoločností (DSS) vybrať, či si na dôchodok budú sporiť v II. pilieri. Rozhodnutie či zostať alebo vystúpiť nie je jednoznačné, rovnako, ako neexistuje univerzálna rada. Pri rozhodovaní pomôžu objektívne a zrozumiteľné informácie, ktoré spotrebiteľom prináša portál Finančný Kompas vo svojej novej sekcii Dôchodky. Súčasťou sekcie je praktický dôchodkový kompas, pomocou ktorého si sporitelia vypočítajú a zároveň porovnajú dôchodky z prvého aj druhého piliera.

Od 15. marca až do polovice júna si budú môcť sporitelia dôchodcovských správcovských spoločností (DSS) vybrať, či si na dôchodok budú sporiť v II. pilieri. Rozhodnutie či zostať alebo
vystúpiť nie je jednoznačné, rovnako, ako neexistuje univerzálna rada. Pri rozhodovaní pomôžu objektívne a zrozumiteľné informácie, ktoré spotrebiteľom prináša portál Finančný Kompas vo svojej novej sekcii Dôchodky. Súčasťou sekcie je praktický dôchodkový kompas, pomocou ktorého si sporitelia vypočítajú a zároveň porovnajú dôchodky z prvého aj druhého piliera.

Už o pár dní si mnoho Slovákov položí zásadnú otázku, ktorá sa dotkne ich dôchodkov. Najbližšie tri mesiace budú zvažovať, či vystúpia, alebo zotrvajú v druhom dôchodkovom pilieri. Ešte začiatkom tohto roka dostali prví dôchodcovia ponuku od životných poisťovní na vyplácanie anuít a ich výška mnohých nepríjemne prekvapila. „Všimli sme si, že sporitelia často nemajú predstavu, aká bude vo finále výška ich dôchodku. Chýbajú im prehľadné a objektívne informácie, na základe ktorých by si vedeli dôchodok zhodnotiť a porovnať a dospieť tak k správnemu rozhodnutiu,“ hovorí Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ portáluFinančný Kompas. Zároveň upozorňuje, že už v týchto dňoch pribudla na portáli nová sekcia Dôchodky a kalkulačka na výpočet a porovnanie dôchodkov v prvom i druhom pilieri.

Finančný kompas, sekcia Dôchodky: http://www.financnykompas.sk/dochodok-druhy-pilier

VYSTÚPIŤ ČI NEVYSTÚPIŤ?

„Jednoznačnú odpoveď či ostať alebo vystúpiť vám nedá nik. To, či je sporenie na dôchodok v druhom pilieri výhodné alebo nevýhodné, závisí od viacerých faktorov, ktoré treba pri rozhodovaní vždy zvážiť. Prvým je výška príjmu a tým druhým vek,“ hovorí Michal Nalevanko, odborný garant sekcie Dôchodky naportáli Finančný Kompas. Priebežný systém (prvý pilier) pri výpočte dôchodku zvýhodňuje ľudí, ktorí počas života zarábali výrazne menej, ako priemernú mzdu. Naopak, ľudia s vyšším príjmom sú pri odchode do dôchodku znevýhodňovaní. „Prvý pilier sa tak stáva solidárnym - poistenci s lepším príjmom sú solidárni s tými, ktorých celoživotný príjem bol relatívne nízky,“ dodáva Michal Nalevanko. Pri veku je rozdiel mať na výplatnej páske menej ako priemernú mzdu, ak máte menej ako 30 rokov alebo do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýba už len pár rokov.

Maroš Ovčarik hovorí: „Ak je dôchodok jediný zdroj príjmu, na ktorý sa v blízkej budúcnosti budete môcť spoľahnúť, takéto rozhodnutie je naozaj dôležité.“ Ešte niekoľko rokov bude totiž platiť, že dôchodok z dvojpilierového systému (teda z prvého a druhého piliera spolu) bude nižší, ako ten, ktorý by sporiteľ dostal, ak by v druhom pilieri nikdy nebol. „Rozdiel síce nebude veľký, no ak má byť dôchodok jediným príjmom, každé euro je dôležité,“ zdôrazňuje Ovčarik. V inej situácii sú zase sporitelia, ktorí si budú môcť vytvárať úspory v druhom pilieri ešte desiatky rokov alebo sa na dôchodok pripravujú aj inak „Môžu si sporiť aj v treťom, dobrovoľnom pilieri, investovať úspory cez investičné životné poistenie, prípadne podielové fondy alebo vytvárať ďalšie aktíva, napríklad nakupovať nehnuteľnosti,“ hovorí Pavol Šulej, odborník na osobnéfinancie zo spoločnosti Partners Group SK a dodáva: „v tomto prípade nie je rozhodovanie o výstupe z druhého piliera také naliehavé, pretože dôchodok z povinného systému (prvý a druhý pilier) nebude jediným príjmom, ktorý budú sporitelia v budúcnosti mať.“

Pavol Šulej ďalej radí ako si vypočítať, koľko si odkladať na dôchodok: „Vhodnou pomôckou, koľko percent z čistého príjmu si odkladať na dôchodok je jednoduchý vzorec vek/3, to znamená, že ak mátenapríklad 30 rokov, tak je optimálne 30rok/3=10% z čistého príjmu odkladať.“

AKO SA ZABEZPEČIŤ NA DÔCHODOK

Posledný prieskum Nadácie Partners realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus ukázal, že až 62 % Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok. Z toho takmer polovica ako dôvod uviedla, žena to nemá prostriedky, 12 % sa spolieha na pomoc štátu a zarážajúcich 19 % nepovažuje túto oblasť zadôležitú.Názor finančných odborníkov je však iný. Počas produktívneho veku sporiteľa by malo optimálne 20 % zpríjmov smerovať do vytvárania dlhodobých aktív a ideálne v dvoch na sebe nezávislých zložkách (z čohopriemerne 7% dôchodky, 3% životné poistenie a 10% iné dlhodobé ciele, napr. predčasné vyplatenie hypotekárneho úveru, sporenie na štúdium detí a podobne). Prvou je ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne zvoleného životného poistenia, ktoré pri správnom nastavení ochráni sporiteľa v prípade vážnychudalostí. Druhou zložkou je sporenie na dôchodok, ktoré by mal zvážiť každý, kto si chce aj po odchode do penzie zachovať životný štandard a dopriať si o čosi viac, ako mu umožní dôchodok od štátu. O ďalších alternatívach sporenia na dôchodok a ich výhodách hovorí Pavol Šulej.

1. Doplnkové dôchodkové sporenie alias III. pilier

Tretí, dobrovoľný pilier, je ideálnym riešením pre sporiteľov, ktorým môže prispievať na ich účet zamestnávateľ. „V tomto prípade môžeme hovoriť o 100 % zisku. K rovnakej čiastke, ktorú si na sporiaci účet mesačne pošle sporiteľ, mu zamestnávateľ pridá rovnakú čiastku zo svojho účtu,“ opisuje Pavol Šulej. Jednou z výhod  tretieho piliera je podľa odborníka na osobné financie možnosť daňovej úľavy. „Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne. Úľavu si však môžu uplatniť iba tí sporitelia, ktorí uzavreli zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení neskôr, ako 1. januára 2014,“ vysvetľuje Šulej.

2. Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka sporiteľom moderný nástroj, ktorý v sebe kombinuje dva prvky – sporenie na dôchodok a krytie rizík súvisiacich s výpadkom príjmu. Kým krytie poistných rizík garantuje poisťovňa, sporenie prebieha v podielových fondoch pod dohľadom správcu. Výhodou je variabilita investičnej stratégie a tzv. daňový štít. „Umožňuje presúvať majetok vo fondoch bez zdaňovania výnosu. Poistné zaplatené za pripoistenia znižuje daňový základ pri výplate hodnoty účtu na konci poistenia,“ opisuje Šulej. Pre sporiteľa je tiež výhodné započítané poistenie pre prípad smrti a vyšší očakávaný výnos v porovnaní s kapitálovým poistením.

3. Podielové fondy

Investície do podielových fondov sú najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je podobná ako pri II. a III. pilieri, avšak ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov. Výnosy z podielových fondov sú determinované typom fondu od konzervatívnych peňažných po akciové. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou pri podielových fondoch je široká ponuka fondov, a možnosť meniť výšku investície.

4. Investície do nehnuteľností

Ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek okoloidúceho na spôsoby investovania, s najvyššou pravdepodobnosťou by vymenoval investovanie do zlata, umenia a nehnuteľností. Všeobecný rozhľad radí práve investovanie do nehnuteľností medzi najčastejšie formy zhodnotenia majetku. „Sporiteľ si v tomto prípade musí zvážiť, či výška nákladov na správu nehnuteľnosti, jej administrácia a externé náklady neprevyšujú zisky buď z predaja, alebo prenájmu,“ radí Šulej. V prípade investície do nehnuteľnosti by malo byť pre investora cieľom vytvoriť si pravidelný pasívny príjem.