-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zľavy, na ktorých možno zarobiť


28.01.2016

Je globálny výpredaj na akciových trhoch predzvesťou horších časov? Ako by sa mali individuálni investori zachovať? Žiadna z týchto otázok nie je vymyslená. Položili ich reálni ľudia s obavami z toho, že rok 2016 môže byť iný ako predošlé.

Je globálny výpredaj na akciových trhoch predzvesťou horších časov? Ako by sa mali individuálni investori zachovať? Žiadna z týchto otázok nie je vymyslená. Položili ich reálni ľudia s obavami z toho, že rok 2016 môže byť iný ako predošlé.

Objavili sa v diskusiách pod článkami, ktoré na weboch ako Financial Times či The Wall Street Journal popisovali januárové turbulencie na akciových trhoch. Nie je dôvod predpokladať, že podobné otázniky nenapadnú aj slovenským investorom. Keď sa nad finančnými trhmi začne zmrákať, investori majú tendenciu uvažovať takmer rovnako.

Prepady prichádzajú s recesiou

Väčšina najväčších pádov cien akcií prišla v čase ekonomickej recesie. Stačí si spomenúť na obdobie rokov 1929 – 32, 1937 – 38, 1973 – 74, 2000 – 02 či 2007 – 09. Dobrou správou je, že prevažná väčšina ekonomických expertov zatiaľ nevidí veľké riziko vzniku takejto situácie. Môžu sa, samozrejme, mýliť – rovnako ako pri prehliadaní vzniku poslednej globálnej krízy – no faktom je, že recesii predchádza obdobie vzniku excesov. Na konci 20. a 90. rokov minulého storočia to bol bezbrehý nárast cien na akciových trhoch, pred necelými desiatimi rokmi zase boom hypotekárneho trhu postavený na premise, že ceny nehnuteľností nemôžu nikdy klesnúť.

Dnes žiadne podobné (a porovnateľné) excesy v ekonomike či na finančných trhoch experti neregistrujú. Zlou správou však je, že akciové trhy nie sú zrkadlom diania v hospodárstve. Môžu ísť nadol aj vtedy, keď sú zlé správy pomerne vzácne.

Od konca 30. rokov minulého storočia zaznamenal akciový index S&P 500 šestnásť poklesov o dvojciferné percento aj napriek tomu, že v ekonomike nedošlo k vzniku recesie. Takéto výrazné oslabenie obsahuje aj povestný „medvedí trh“, ktorý vo finančnej hantírke vyjadruje pokles akciových indexov (alebo cien akcií) najmenej o 20 % od svojho predchádzajúceho vrcholu. V roku 1987 napríklad index S&P 500 padol 33,5 % bez toho, aby ekonomika vykazovala známky chradnutia. Minulý rok tiež patril k extrémom: od vrcholu, ktorý index dosiahol v máji 2015, boli investori svedkami 12,4 % poklesu. Tiež bez akéhokoľvek náznaku recesie.

Jedinečná šanca

Vo všetkých uvádzaných prípadoch sa pesimizmus investorov nenaplnil. Nedošlo k zhoršeniu ekonomického vývoja, neukázala sa žiadna recesia. Trhy preto strašidelné vízie korigovali – a štedro odmenili. Ak by ste na konci roka 1987, v ktorom došlo k silnému prepadu akciových trhov, usúdili, že išlo o panický výstrelok trhov, a na začiatku ďalšieho kalendárneho roka investovali do indexu S&P 500, po piatich rokoch by hodnota vašej jednorazovej investície vykazovala zhodnotenie o viac ako 100 %. Pokiaľ by ste čakali ďalších päť rokov, celkové zhodnotenie by už predstavovalo 419 %.

Podobné výhodné príležitosti na investovanie poskytla takmer každá päť- a desaťročnica, ktorá sa začala po rokoch poklesu cien akcií o dvojciferné percento bez sprievodu recesie. Výnimkou bol rok 1998. Index S&P 500 počas neho poklesol o bezmála 20 %, a ak by ste doň investovali na začiatku roku 1999, po piatich rokoch by vaša strata predstavovala 2,9 % a po desiatich 12,8 %.

V očiach investorov sú poklesy na akciových trhoch synonymom nadchádzajúcej finančnej krízy. Nemusia ju vidieť sami, postačí, že o nej čítajú v novinách, rozprávajú sa o nej v práci. Keď správam o blížiacej sa katastrofe uveria, predávajú na základe strachu, nie faktov. To vytvára príležitosti, na ktoré striehne ďalšia skupina investorov, bažiacich po výpredajoch ako v supermarketoch. Rok 2015 bol takýmto rokom.