-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Životné poistenie je investícia, ktorá prináša istotu


07.12.2017

K čomu a pre koho je dobré investičné životné poistenie a čo je potrebné si ustrážiť pri jeho uzatvorení nám v rozhovore prezradil Gabriel Jaščur, ktorý v poisťovni AXA riadi spoluprácu s externými partnermi.

K čomu a pre koho je dobré investičné životné poistenie a čo je potrebné si ustrážiť pri jeho uzatvorení nám v rozhovore prezradil Gabriel Jaščur, ktorý v poisťovni AXA riadi spoluprácu s externými partnermi.

Kto by mal uvažovať o investičnom životnom poistení?

Predovšetkým tí, ktorí chcú zabezpečiť seba a svojich blízkych pre prípad nečakanej životnej udalosti a zároveň chcú pravidelne odkladať časť svojich súčasných príjmov na finančné zabezpečenie svojej vlastnej budúcnosti. Na svojich úsporách môžu dosiahnuť zaujímavé výnosy, predovšetkým v dlhodobom horizonte. Preferencie klientov sa prikláňajú k jednoduchým a transparentným produktom, ktoré vedia navýšiť hodnotu peňazí pri dožití koncepčným presúvaním rizikového poistného do investície. Podobne je na tom poistenie Prestige MAX, ktoré podporuje investičné aktivity klienta vernostným bonusom, ktorý sa na klientov investičný účet pripisuje  za každých päť rokov trvania zmluvy. Pri zmluve na 30 rokov si tak klient môže prísť až na štvornásobok hodnoty poistného, ktoré zaplatil v priebehu prvého roka poistenia.

Ako dlho je potrebné investičné poistenie platiť, aby som získal zaujímavý výnos?

Všeobecne je potrebné pri investičnom životnom poistení počítať s dlhodobým horizontom. Nezabúdajme, že ako zabezpečenie poistnej ochrany, tak i samotné pravidelné investovanie rozhodne nie je „akciou" na pol roka. V prípade investičného životného poistenia je to rovnaké ako pri ktorejkoľvek inej investícií. Okrem samotného nastavenia produktu závisí výška zhodnotenia od zvolenej investičnej stratégie. Konzervatívne fondy nesú nižšie, ale stabilnejšie výnosy. Zaujímavejšie výnosy môžeme dosiahnuť na rizikovejších podkladoch. Musíme však byť pripravení niesť riziko prípadného poklesu. Ako ideálny sa z tohto pohľadu javí variant „odvážneho začiatku a umierneného konca". Inými slovami. Najskôr zvolíme progresívnu stratégiu, ktorú niekoľko rokov pred koncom poistenia zmeníme na konzervatívnu.

Na čo by sme si mali dať najväčší pozor pri uzatváraní životného poistenia?

Na to, aby skutočne krylo naše potreby. Nejde pritom ani tak o aktuálnu situáciu, ale o to, čo všetko môže v živote nastať. Peniaze z dobre nastaveného životného poistenia môžu pomôcť napríklad po vážnej autonehode alebo pri vážnom ochorení, ku ktorému došlo počas trvania poistenia. K náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu môže dôjsť napríklad aj v súvislosti s onkologickou diagnózou. Vďaka skríningu sa síce rad ochorení darí odhaliť v skoršom štádiu a lekárska veda dosahuje v ich liečbe stále lepšie výsledky, vždy je to ale zásadná nová životná situácia. Zvyčajne so sebou, žiaľ, prináša aj výpadok príjmov a existenčné ohrozenie. Obzvlášť, ak človek nemá vytvorenú väčšiu finančnú rezervu.

 

Online hlásenie poistnej udalosti

AXA ako jedna z prvých na Slovensku umožňuje online hlásenie poistných udalostí v životnom poistení a v rámci jedného hlásenia oznámiť i viac škôd z rôznych rizík, ktoré máte zmluvne poistené. Aplikácia je klientsky veľmi prívetivá a intuitívna. Stačí na webových stránkach AXA vstúpiť na podstránku Škody a poistné udalosti a kliknúť na Hlásenie poistných udalostí. Po vyplnení všetkých údajov o poistnej udalosti získate prehľad o tom, aké dokumenty je potrebné zaslať poisťovni pre rýchly priebeh prešetrenia (lekárske správy, policajný protokol a pod.). Dokumenty je možné posielať cez aplikáciu elektronickou cestou. Vďaka aplikácii máte prehľad o tom, ako vybavenie poistnej udalosti postupuje. Tým odpadá potreba opakovane navštevovať pobočku alebo kontaktovať finančného odborníka, pokiaľ je potrebné niečo doplniť. Čas spracovanie poistnej udalosti  skracuje až na polovicu.

 

Investičné životné poistenie Prestige MAX

  • Zabezpečenie na dôchodok
  • Nekonečný vernostný bonus pripisovaný na účet každých 5 rokov
  • Refundácia vstupných poplatkov cez vernostný bonus
  • Výber z 33 rôznych poistných rizík na zabezpečenie príjmu
  • Až 6 osôb na 1 zmluve
  • Variabilnosť zmluvy a poistenia, kedykoľvek podľa životnej situácii
  • Bonus za ročnú frekvenciu platenia
  • Možnosť inkasnej platby z EUR Konta