-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Získajte výhodnejšiu hypotéku


04.03.2016

V najbližších dňoch začne na Slovensku platiť nový zákon o úveroch na bývanie. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú zákon prináša, je stanovenie maximálneho poplatku za predčasné splatenie úveru mimo výročia fixácie. Vďaka tomu je aktuálne možné refinancovať úver za lepších podmienok.

V najbližších dňoch začne na Slovensku platiť nový zákon o úveroch na bývanie. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú zákon prináša, je stanovenie maximálneho poplatku za predčasné splatenie úveru mimo výročia fixácie. Vďaka tomu je aktuálne možné refinancovať úver za lepších podmienok.

Ak máte hypotekárny úver, až dosiaľ ste mali obmedzené možnosti, ak ste chceli využiť priaznivé obdobie nízkych úrokových sadzieb a vymeniť svoj dlh za nový, s výhodnejšími úrokovými podmienkami. Bezplatne ste tak mohli urobiť len pri výročí fixácie ich aktuálnej úrokovej sadzby. Vymeniť banku ste mohli kedykoľvek, no v takom prípade ste už museli načrieť hlbšie do vrecka. „Vo väčšine prípadov sa poplatok za predčasné splatenie pohybuje okolo 5 percent zo zostatku úveru. Ojedinele sa objavia aj výhodnejšie podmienky okolo 4 percent, ale to  určite nie je štandard,“ povedal pre Partners News riaditeľ portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik. Tento obraz sa o pár dní zásadne zmení. Ak budete chcieť refinancovať svoj úver mimo výročia fixácie, banky si budú môcť vypýtať nanajvýš 1 % z dlžnej sumy.

Podpora pre klientov PARTNERS GROUP SK

Nové podmienky splácania hypotekárnych úverov pravdepodobne zostria konkurenčný súboj medzi bankami. Zorientovať sa v ponukách na trhu však nie je jednoduché, preto pokiaľ si nie ste istí či sa Vám skutočne oplatí refinancovanie hypotéky, odporúčame navštíviť webovú stránku lepsiuver.sk, na ktorej nájdete našu refinančnú kalkulačku.

Pre porovnanie výhodnosti ponuky na refinancovanie stačí kalkulačke päť vstupných údajov: aktuálna dlžná suma, výška aktuálneho a ponúkaného úroku, termín skončenia aktuálnej fixácie úrokovej sadzby a dĺžka obdobia do splatenia hypotekárneho úveru. Kalkulačka po zadaní vstupných údajov vyčísli prípadnú finančnú úsporu a poskytne Vám základný obraz o tom, či by ste vôbec mali uvažovať o refinancovaní svojej hypotéky.

Webová stránka okrem toho obsahuje najdôležitejšie informácie o refinancovaní, odpovede na často kladené otázky a kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého sa môžete obrátiť na finančných odborníkov z PARTNERS GROUP SK. Súčasťou webovej stránky je aj kontakt na infolinku, zriadenú s cieľom poskytnúť Vám objektívne informácie k refinancovaniu. Infolinka Vám bude k dispozícii od 10. 3. 2016 na telefónnom čísle 0850 63 63 63.

Postup pri refinancovaní

V prípade, že sa Vám refinancovanie úveru javí ako logická voľba, prvým krokom by mala byť komunikácia s Vašim finančným sprostredkovateľom a následné požiadanie o prehodnotenie úrokovej sadzby v banke, ktorá pôvodný úver poskytla.Bez nutnosti refinancovania úveru v inej banke a absolvovania s tým súvisiacej administratívy a časovej záťaže. V prípade, že ponuka banky nebude zodpovedať Vašim očakávaniam, je na mieste zvážiť ďalšie alternatívy.

V rámci rozhodovania o tom, či ostať vo svojej banke, alebo využiť ponuku iných bánk, je jednoznačne potrebné zvážiť všetky za a proti. Refinancovanie síce môže priniesť nižšiu úrokovú sadzbu (a teda nižšiu splátku) a zároveň umožní konsolidáciu viacerých záväzkov do jedného úveru, no na druhej strane so sebou prináša riziko, že nižší úrok na hypotéke bude kompenzovaný vyššími poplatkami za ďalšie služby (napríklad za vedenie účtu), prípadne sa banky rozhodnú zaviesť spracovateľský poplatok aj pri samotných refinančných úveroch.

Keďže refinancovanie hypotéky je dôležitým finančným rozhodnutím, je nevyhnutné aby tento krok vychádzal z dôsledného poznania Vašej finančnej situácie. Refinancovanie hypotéky je preto vhodné od začiatku konzultovať s finančným odborníkom z PARTNERS GROUP SK, ktorý sa stará o Vaše financie. Ten pre Vás zabezpečí nielen čo najlepšie úverové podmienky, ale zároveň Vám pomôže finančnú úsporu zužitkovať vo svoj prospech a prostredníctvom vhodných nástrojov finančného trhu  si zaistiť finančnú stabilitu v dlhodobom horizonte. Ideálnym prostriedkom vedúcim k finančnému zabezpečeniu Vašej budúcnosti je pritom pravidelné investovanie, ktoré môže už pri nižších investíciách významne prispieť k vyššej kvalite života v dôchodkovom veku.

Refinancovanie hypotéky

Plusy

  • Klient získa lepšiu úrokovú sadzbu, teda bude mať nižšiu splátku a bude mať viac prostriedkov na tvorbu rezerv, investovanie, sporenie na dôchodok...
  • Klient má možnosť skonsolidovať viac záväzkov do jedného úveru, čím si optimalizuje výdavky
  • Flexibilita, ktorú klient získa vďaka nižšiemu poplatku. Môžu nastať životné situácie, pri ktorých klient buď vypláca úver, alebo predáva nehnuteľnosť, a vtedy možno nižší poplatok vnímať ako obrovskú výhodu
  • Vo väčšine prípadov klient nepotrebuje nový znalecký posudok

Mínusy

  • Zníženie úrokových sadzieb môže mať vplyv na opätovné zavedenie spracovateľských poplatkov aj pri refinančných úveroch
  • Klient síce získa nižší úrok na úvere na bývanie, ale v novej banke môže mať účet s vyšším poplatkom, prípadne celkovo drahšie služby, pokiaľ je lepšia sadzba spojená s kúpou viacerých produktov
  • Pri LTV (pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti) nad 90 % banky navyšujú úrokové sadzby o prirážky v rozpätí od 0,5 % do 2 %
  • Upravený zákon spôsobí vyššiu migráciu klientov, na čo v horizonte niekoľkých mesiacov môžu banky reagovať zvýšením úrokových sadzieb