-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Záujem o hypotéky pretrváva


05.09.2018

Tohtoročné leto sa naďalej nieslo v znamení hypoték. Záver roka bude v tomto smere určite veľkou výzvou. Zvýšený záujem o hypotéky, a to hlavne v súvislosti s riešením otázky bývania, bude ďalej rezonovať a je na nás pomôcť ju vám vyriešiť s dôrazom na profesionálne finančné plánovanie.

Kúpa hypotéky ide ruka v ruke so sporením, s poistením a investovaním. Je zrejmé, že získať hypotéku na bývanie bez vlastných zdrojov je už teraz nemožné. Potreba vlastných zdrojov bude iba narastať a je veľmi dôležité hľadať pre klienta tie najlepšie riešenia, aké sú k dispozícii.

„Čo nás teda čaká v najbližších mesiacoch? Od júla sme si už zvykli, že 100 % hypotéka je minulosťou pri novej kúpe. Aktuálne môže hypotéku do 90 % získať 35 % klientov. Toto číslo sa bude postupne znižovať, a to nasledujúco. Od 1. 10. 2018 bude maximálny podiel úverov do 90 % možné poskytnúť 30 % klientov. Po 1. 1. 2019 to bude 25 % klientov a po 1. 7. 2019 už iba dvaja z desiatich klientov získajú 90 % financovanie, ostatní klienti získajú maximálne 80 % financovanie,“ hovorí Juraj Tkáč, Senior Account Manager VÚB.

Okrem vyššej potreby vlastných zdrojov je novinkou aj ďalšie obmedzenie, a to z pohľadu celkovej zadlženosti klienta, tzv. index DTI (debt to income). Ide o pomer výdavkov k príjmom. Ten hovorí, že vaša celková úverová angažovanosť nemôže byť vyššia ako 8-násobok vášho čistého ročného príjmu. Juraj Tkáč uvádza príklad. Pokiaľ máte priemerný čistý mesačný príjem 1 000 €, tak váš čistý ročný príjem je 12 000 €. Zároveň vaša maximálna úverová angažovanosť môže byť 8 x 12 000, t. j. 96 000 €. Pokiaľ by ste mali spotrebný úver vo výške 10 000 € a chcete si zobrať hypotéku, tak maximálna výška vašej hypotéky bude môcť byť 86 000 €. Aj tu platí pravidlo postupného sprísňovania podmienok.

Od 1. 7. 2018 VÚB upozorňuje, že ako banka bude mať maximálne 20 % produkciu s DTI nad 8. Toto číslo sa bude znižovať nasledujúco. Od 1. 10. 2018 maximálne 15 % produkcie nad DTI 8. Od 1. 1. 2019 to bude maximálne 10 % produkcie. Posledná úprava príde 1. 7. 2019, kde bude môcť byť už iba 5 % produkcie nad DTI 8. Zároveň úvery na bývanie poskytované klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok priemernej mzdy budú môcť mať hodnotu DTI maximálne 9.

Juraj Tkáč dodáva, že práve teraz je ideálny čas na riešenie otázky bývania. Podmienky sú výhodné aj pre vás, ktorí máte záujem o dlhšiu lehotu fixácie, alebo pre tých, ktorí majú menej výhodnú hypotéku v inej banke. Pri refinancovaní preplatí VÚB poplatok za predčasné splatenie až do výšky 1 500 €.