-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Začnite rok inventúrou v osobných financiách. Ročným finančným plánom sa pripravíte aj na nečakané výdavky


12.01.2015

Dodržiavanie zdravšieho životného štýlu, viac času stráveného s rodinou, ale aj inventúra v osobných financiách. Takéto predsavzatia si dávame do nového roka najčastejšie. Kým pri prvých dvoch je najdôležitejšia disciplinovanosť, správa osobných financií si okrem disciplíny vyžaduje aj strategické naplánovanie jednotlivých krokov, zadefinovanie cieľov a dodržiavanie termínov. Ako si pripraviť osobný finančný plán na rok 2015 radí Branislav Kachnič, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

Dodržiavanie zdravšieho životného štýlu, viac času stráveného s rodinou, ale aj inventúra v osobných  financiách. Takéto predsavzatia si dávame do nového roka najčastejšie. Kým pri prvých dvoch je najdôležitejšia disciplinovanosť, správa osobných financií si okrem disciplíny vyžaduje aj strategické naplánovanie jednotlivých krokov, zadefinovanie cieľov a dodržiavanie termínov. Ako si pripraviť osobný finančný plán na rok 2015 radí Branislav Kachnič, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.   

Osobný finančný plán môžeme považovať za mapu k dosiahnutiu našich krátkodobých ale aj dlhodobých finančných cieľov. „Kvalitný finančný plán musí obsahovať ciele a ich vyčíslenie, zohľadňovať reálne možnosti, ktoré ovplyvňujú príjmy, majetok, záväzky a predpokladané výdavky, postupnosť krokov, zadefinované termíny a plán kontrol,“ hovorí Branislav Kachnič. Na začiatku plánovania je preto dôležité vyhradiť si dostatok času na analýzu našich finančných možností a najmä stanovenie finančných cieľov, ktoré chceme ročným plánom dosiahnuť.

„Krátkodobými cieľmi sú sny a plány, ktoré súvisia s kúpou veci do výšky približne 3 násobku príjmu. Ide o veci, ktoré nemajú vplyv na výšku príjmov či výdavkov. Najčastejšie sú v podobe dovoleniek, zariadenia do domácností, oblečenia či zážitkov, ale aj napríklad výdavky spojené s Vianocami,“ vysvetľuje Branislav Kachnič. Finančný odborník varuje, že ľudia, ktorí podceňujú plánovanie krátkodobých cieľov sa často uchyľujú k pôžičkám, ako sú spotrebné úvery, kreditné karty či pôžičky od nebankových subjektov. Dlhodobé ciele majú zase zásadný vplyv na životnú úroveň v budúcnosti, najčastejšie ide o bývanie, zabezpečenie budúcnosti detí, či zabezpečenie dôchodku. „Tieto ciele sa nedajú dlhodobo financovať pôžičkami, preto ak ľudia tieto ciele neplánujú, musia často zo svojich snov úplne upustiť,“ varuje Branislav Kachnič.

Podľa odborníka by v zdravom osobnom finančnom pláne nemala chýbať kolónka s rezervou. „Pokiaľ nemáte aspoň šesťnásobok mesačných príjmov v rezerve, nezabudnite si odkladať každý mesiac minimálne 10 % svojho príjmu práve na tento účel,“ radí Branislav Kachnič. Finančný plán nepomáha iba naplniť krátkodobé či dlhodobé ciele, ale odzrkadľuje aj aktuálnu životnú situáciu a zmeny, ktoré na ňu vplývajú. „V prípade, že sa v priebehu roka vyskytnú u nás zásadné zmeny, či už pozitívne, alebo negatívne, je potrebné urobiť aktualizáciu a plán im prispôsobiť, “ dodáva Branislav Kachnič.  

 

ŠTYRI KROKY K PRÍPRAVE OSOBNÉHO FINANČNÉHO PLÁNU  

Pred tvorbou ročného finančného plánu je potrebné uvedomiť si, či ciele, ktoré si zadávame naozaj aj potrebujeme. Dôkladné zváženie si vyžaduje vyčlenenie dostatku času, aby sme sa vyhli unáhleným krokom a rozhodnutiam.

1.    STANOVENIE CIEĽOV

Na začiatok je potrebné zamyslieť sa nad cieľmi najbližšieho roka a identifikovať zopár najdôležitejších. Pri ich stanovení pomôžu otázky, v ktorých si ujasníte: čo si chcete splniť počas roka, čo by ste si chceli kúpiť, zabezpečiť alebo či niečo zažiť, koľko vás to bude stáť a ako vám to pomôže z hľadiska ďalšieho života, zdravia, vzťahov, dôchodku, výdavkov a času.

2.    ZVÁŽENIE MOŽNOSTÍ

Základným predpokladom pre dobre nastavený finančný plán je úprimné zohľadnenie časových, príjmových, výdavkových či majetkových možností. Pri tomto kroku je potrebné nájsť odpovede na otázky, ktoré nám zadefinujú aký máte majetok a záväzky, aké sú vaše príjmy a nevyhnutné výdavky, a či sú naozaj nevyhnutné, ako tieto príjmy, záväzky či iné výdavky dokážete ovplyvniť a ako by sa mali v priebehu roka meniť. Podľa odpovedí si vyvodíte, akú čiastku ste schopný odložiť bokom v najlepšom, ale aj v najhoršom prípade a rovnako, ako sa bude náš majetok vyvíjať počas roka.

3.    DODRŽIAVANIE DISCIPLÍNY 

Pouvažujte nad tým ako dohliadnuť na disciplinovanosť počas roka. Je dokázané, že ak máte na očiach svoje ciele často, tak je veľká šanca, že ich aj dosiahnete. Jednotlivé ciele a kroky k ich napĺňaniu si zaznačte a umiestnite na viditeľné miesto.

4.    KONTROLA PLÁNU

Aj ten najlepší plán je potrebné pravidelne kontrolovať. Pre majiteľov smartfónov existuje množstvo dostupných aplikácií, no na kontrolu finančného plánu postačí aj obyčajné pero a papier, či odkladanie bločkov. Termíny plnenia cieľov, ako aj väčších kontrol si zapíšte do diára. Dôležité je, aby sa vám táto myšlienka páčila, aby vás plánovanie a napĺňanie bavilo a neoberalo zbytočne o veľa času.

Najčastejšie chyby pri tvorbe plánu

•          Absencia cieľov v danom roku.

•          Chýbajúce prepojenie krátkodobých cieľov s dlhodobými.

•          Nedostatočne naplánované kroky k dosiahnutiu cieľov.

•          Nedisciplinovanosť pri plnení krokov. 

•          Nedostatočná kontrola na pravidelnej báze.