-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Začínate s investovaním? Krízy sa určite nebojte


06.05.2019

Investovanie nepatrí medzi oblasti, v ktorých býva intuícia najlepším radcom. Ani vtedy, keď s investovaním chcete začať, no máte obavy z toho, že príde ďalšia kríza.

Mať podobné obavy by nebolo nepochopiteľné. Minulý mesiac uplynulo už desať rokov, odkedy akciové trhy padli na dno. Dekáda prudkého a nepretržitého rastu, ktorá sa začala v marci 2009, patrí medzi historické rekordy. Otázka, či po takomto vývoji sa trend neobráti a trhy začnú klesať, je úplne legitímna. Dobrou správou však je, že pokiaľ s investovaním ešte len začínate – alebo ste len nedávno začali –, podobné otázky si klásť nemusíte.

Pokiaľ začínate s dlhodobým investovaním, napríklad s cieľom zabezpečiť si solídny dôchodok v budúcnosti, váš kapitál nebude veľký. Aspoň zatiaľ nie. Ak by aj prišla vážna finančná kríza, podobná tej z rokov 2007 – 2009, a trhy by svet vystrašili podobnými prepadmi, vaše straty by síce v percentuálnom vyjadrení mohli byť nepríjemne vysoké, v absolútnom vyjadrení by však boli zanedbateľné. Je to výhoda, ktorú si uvedomuje len málokto.

 

Scenár dlhoročného investora

Kým ju pochopíte, skúste sa pozrieť na hypotetického päťdesiatnika, ktorý s investovaním začal už dávno. Na začiatku roku 2007, keď odštartovala najhoršia kríza v moderných dejinách, už bola hodnota jeho účtu 300-tisíc dolárov. Vzhľadom na svoj vek už nebol veľkým priaznivcom rizika, akcie preto tvorili len 60 % jeho portfólia, zvyšných 40 % kapitálu bolo investovaných v bezpečnejších dlhopisoch. Jeho stratégia na ďalšie roky bola jednoduchá: pravidelne investovať každý mesiac ďalších 500 dolárov a raz za rok rebalansovať portfólio tak, aby 60 % z neho stále tvorili akcie a 40 % dlhopisy.

 

Vývoj portfólia 50-ročného investora

(Akcie 60 %, dlhopisy 40 %, počiatočná hodnota účtu 300-tisíc USD, mesačný príspevok 500 USD)

Sledovanie finančnej krízy bolo pre tohto investora skutočný test nervov. V čase, keď sa ceny akcií blížili ku svojmu dnu, prevyšovali jeho straty 100-tisíc dolárov. Hrozivé pocity, ktoré v médiách opisovali iní investori, dôverne poznal.

 

Výhoda investičného začiatku

Úplne odlišnú skúsenosť s investovaním mal mladý človek. S investovaním začal len krátko pred vypuknutím krízy, na začiatku roku 2007 bola hodnota jeho účtu iba 1 000 dolárov. Aj jeho stratégiou bolo pravidelné investovanie, mesačne si však na svoj účet mohol dovoliť posielať len stovku. Vzhľadom na svoj vek a dlhý investičný horizont si vybral zloženie portfólia, v ktorom mali akcie váhu 80 % a dlhopisy len 20 %. Aj on raz za rok upravil svoje portfólio tak, aby zodpovedalo tomuto pomeru.

 

Vývoj portfólia začínajúceho investora

(Akcie 80 %, dlhopisy 20 %, počiatočná hodnota účtu 1 000 USD, mesačný príspevok 100 USD)

Hoci na finančných trhoch zúrila najväčšia búrka v moderných dejinách, začínajúci investor mal pokojný spánok. Nemuselo ho trápiť, že väčšina jeho úspor je investovaná práve v akciách, ktorých cena sa prudko prepadala. Krivky vývoja jeho portfólia ani v náznakoch nenaznačovala, v akom marazme sa trhy nachádzali.

V prospech mladého, začínajúceho investora hrali dva kľúčové faktory. Prvým bolo to, že na začiatku krízy bolo jeho portfólio malé. I jeho hodnota počas krízy poklesla, v absolútnych číslach to však neboli hrozivé výkyvy. Druhým dôležitým dôvodom boli pravidelné príspevky. Vďaka nim sa na vývoji hodnoty portfólia neprejavovali výkyvy finančných trhov tak výrazne ako v prípade 50-ročného investora. Zvýšenú volatilitu výrazne tlmili pravidelné príspevky.

Priebeh finančnej krízy a jej vplyv na vývoj portfólia začínajúceho investora je dôvodom, pre ktorý nemá žiadny zmysel venovať akúkoľvek pozornosť predpovediam ďalšej krízy. Podstatne dôležitejšia je disciplína, s akou investori budú nasledovať zvolenú stratégiu. V ťažších chvíľach, keď na trhoch zúri búrka a dominuje panika, môže intuícia našepkávať iné, no pri investovaní nebývajú správne a intuitívne rozhodnutia tie isté.

 

Predpoklady simulácie

Výpočty vývoja modelových portfólií sú založené na reálnom vývoji finančných trhov v období rokov 2007 až 2018. Ako podkladové aktíva boli pri simulácii použité nízkonákladové indexové fondy Vanguard Total Bond (dlhopisy) a Vanguard Total International Stock (svetové akcie). Rebalansovanie portfólia bolo uskutočnené vždy na konci kalendárneho roka.