-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzrušujúca jeseň s novinkami v Allianz – SP


07.11.2018

Allianz – Slovenská poisťovňa je jednotkou na slovenskom poistnom trhu a naše postavenie chceme neustále potvrdzovať zlepšovaním a inovovaním vo všetkých oblastiach. Túto jeseň chceme naše trhové líderstvo potvrdiť uvedením nových simplifikovaných produktov Moje Auto 2018 a Môj Domov 2018.

Tvrdenie o jednotke na trhu podložíme niekoľkými číslami. Za rok 2017 mala poisťovňa Allianz – SP hrubý predpis poistného na úrovni 603 mil. eur, našim klientom sme, na základe poistných nárokov a z dožití na poistných zmluvách, vyplatili poistné plnenia v sume 201 mil. eur a v neposlednom rade náš trhový podiel za minulý rok dosiahol 27 %.

Produktové oddelenie niekoľko mesiacov usilovne pracovalo na vývoji nových zjednodušených produktov Moje Auto 2018 a Môj Domov 2018. Zaujímavosťou je, že produkty sa vyvíjali na regionálnej úrovni. To znamená, že takmer totožný produkt poistenia vozidla, nehnuteľnosti či domácnosti bude možné nájsť aj v susedných krajinách, napr. v Českej republike alebo v Poľsku.

Výhody produktu Moje Auto 2018

• komplexnosť: v rámci jednej zmluvy je možné dohodnúť povinné zmluvné poistenie (bez zníženia plnenia o amortizáciu), havarijné (KASKO) poistenie (s krytím živelných udalostí, zasklenia vozidla, krádeže, havárie), poistenie úrazu (s neobmedzenou územnou platnosťou), asistenčné služby (poskytované spoločnosťou AWP s celoeurópskou pôsobnosťou),
• flexibilita: máte možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí,
• jednoduchosť: rýchle a jednoduché dohodnutie s funkcionalitou na určenie poistnej sumy vozidla podľa VIN,
• právna pomoc: možnosť telefonickej právnej pomoci v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00,
• obhliadka vozidla vykonávaná oprávneným zástupcom priamo pri dohodnutí poistenia,
• viac ako 600 zmluvných servisov s možnosťou obhliadky vozidla po poistnej udalosti,
• možnosť tlače bielej a zelenej karty priamo z AMC,
• rýchla výplata poistného plnenia z PZP a havarijného poistenia prostredníctvom krycích listov – bez potreby hotovosti pri platení opravy,
• jednoduché nahlasovanie poistných udalostí aj prostredníctvom nonstop Infolinky, Online, Mobilnej aplikácie.

Výhody produktu Môj Domov 2018

• všetky poistenia je možné dohodnúť aj s nulovou spoluúčasťou,
• komplexnosť: v v rámci jednej zmluvy je možné poistiť hnuteľné veci, budovu, vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy, zodpovednosť, sklo, asistenčné služby,
• flexibilita: máte možnosť výberu z 3 balíkov krytia,
• jednoduchosť: rýchle a jednoduché dohodnutie poistenia cez AMC,
• bonusový systém za bezškodový priebeh vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok neprerušeného trvania poistenia, v ktorom poisťovateľ neposkytol poistné plnenie, maximálne však vo výške 15 % z ročného poistného,
• spolu s budovou sú automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy,
• v Poistení domácnosti sa podpoistenie neuplatňuje,
• pri stanovení PS budovy podľa ceny stanovenej poisťovateľom garantujeme, že budova nebude podpoistená,
• v Poistení domácnosti možnosť úpravy limitu plnenia pre cennosti, umelecké diela a starožitnosti, elektronické a optické prístroje,
• jednoduché nahlasovanie poistných udalostí aj prostredníctvom nonstop Infolinky, Online, Mobilnej aplikácie.