-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzostup ETF fondov pokračuje, ťahúňom rastu sú dlhopisy


09.12.2022

Fondy obchodovateľné na burze (ETF) vystrelila nahor globálna finančná kríza (2007 – 2009).

Za útekom do pasívne riadených fondov bolo (okrem iného) sklamanie investorov z toho, že manažéri aktívne riadených fondov nedokázali naplniť opakované uistenia. Najmä to, že v ťažkých časoch dokážu lepšie zvládať poklesy finančných trhov. Najnovšie dáta ukazujú, že história sa opakuje a z turbulencií na akciových a dlhopisových trhoch opäť vychádzajú víťazne pasívne riadené investičné „automaty“.

Ťahúňom dopytu po ETF fondoch sú v súčasnosti podľa analýzy bankového domu JPMorgan najmä dlhopisové a tzv. hybridné fondy. Tie na rozdiel od výlučne akciových či dlhopisových rozkladajú spravované peniaze do rôznych tried aktív a investujú súčasne napríklad do akcií, dlhopisov a zlata. Na americkom trhu vzrástol podiel aktív v dlhopisových a hybridných ETF fondoch na celkovom objeme investovaných aktív vo všetkých typoch fondov z 23 % v roku 2019 na 28,5 % v auguste tohto roku. V raste pokračujú aj akciové ETF fondy, dynamikou nárastu však za dlhopisovými a hybridnými zaostávajú.

Nie je náhoda, že dlhopisový trh je v hľadáčiku investorov práve v tomto čase. Ceny dlhových cenných papierov už roky neboli tak nízko ako teraz a investorom dáva zmysel vstup na dlhopisové trhy práve prostredníctvom ETF fondov. Dopyt po nich je podľa analytikov JPMorgan viditeľný nielen na objemoch peňazí, ktoré investori do dlhopisových ETF fondov vkladajú, ale aj na objemoch obchodov. Ten je v tomto roku približne o tretinu vyšší ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Takýto nárast je podľa finančníkov signálom toho, že po dlhopisových ETF fondoch nesiahajú len tí, ktorí na tento trh prichádzajú, ale aj pre aktívne presuny medzi jednotlivými segmentmi dlhopisového trhu (napr. z vládnych do firemných).