-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vyznáte sa vo svete financií? Otestujte sa


07.12.2016

Cítite sa vo svete financií ako ryba vo vode? Ak áno, otestujte svoje vedomosti v našom teste. Pokiaľ patríte k pravidelným čitateľom Partners News, odhaliť správne odpovede by pre vás nemal byť žiadny problém.

Cítite sa vo svete financií ako ryba vo vode? Ak áno, otestujte svoje vedomosti v našom teste. Pokiaľ patríte k pravidelným čitateľom Partners News, odhaliť správne odpovede by pre vás nemal byť žiadny problém.

Výber otázok v teste sme zamerali najmä na oblasť investovania, o ktorej majú podľa prieskumov Slováci najmenej informácií. Ak budete mať pocit, že vám do správnej odpovede nepasuje ani jedna možnosť, skúste si len pozornejšie prečítať otázku. Zoznam správnych odpovedí je uvedený na konci testu. Za každú zhodu s vašimi odpoveďami si pripočítajte jeden bod.

1. Aký je hlavný dôvod na investovanie?

a) Ochrana pred znehodnotením aktív, možnosť zhodnotenia finančného majetku.

b) Daňové zvýhodnenie dlhodobých investícií.

c) Vysoká pravdepodobnosť nadpriemerného zisku.

2. Od čoho závisí výber vhodnej investície?

a) Rozhodujúca je suma peňazí, ktorú chce investor investovať. Je rozdiel, ak má v úmysle investovať tisíc alebo stotisíc eur.

b) Výber by mal zohľadňovať viacero faktorov, najmä finančných cieľov, dĺžku investičného horizontu a individuálny vzťah k riziku.

c) Snahou každého investora by malo byť hľadanie takej investície, ktorá mu dokáže zabezpečiť maximálny výnos.

3. Ktorá investícia je dokonale imúnna voči akémukoľvek riziku?

a) Termínovaný vklad v banke, pri ktorom je vopred známy výnos a v prípade krachu banky je jeho vyplatenie garantované Fondom ochrany vkladov.

b) Hotovosť v domácom trezore. Ak doň dnes odložíme tisíc eur, kedykoľvek v budúcnosti v ňom nájdeme identickú sumu.

c) Ani jedna z uvedených možností. S každou investíciou je spojené riziko straty.

4. Prečo bývajú dlhopisy považované za bezpečnejšie ako akcie?

a) Dlhopisy môžu vydávať len subjekty, ktoré splnia prísne finančné nároky na emitenta dlhových cenných papierov a regulátor trhu tak garantuje riziko splatenia záväzkov.

b) Pri dlhopisoch je vopred známy kalendár všetkých platieb (výplata kupónov, splátka istiny), s ktorými môžu investori počítať.

c) Ceny dlhopisov môžu stagnovať, no nikdy nemôžu klesať, čo neplatí o investíciách do akcií.

5. Aký vplyv má rast úrokových sadzieb na cenu dlhopisov?

a) Nárast úrokových sadzieb znižuje hodnotu dlhopisov, pretože klesá diskontovaná hodnota všetkých budúcich platieb kupónov a výplaty istiny.

b) Zvyšovanie úrokových sadzieb zvyšuje aj hodnotu dlhopisov, pretože vyššie sadzby znamenajú zvýšenú cenu kapitálu pre firmy, čo negatívne vplýva na ich hospodárenie a investori majú preto tendenciu zbavovať sa akcií a nakupovať dlhopisy.

c) Medzi vývojom úrokových sadzieb a cenami dlhopisov neexistuje žiadna významná väzba.

6. S ktorou investíciou je pre slovenského investora spojené najmenšie riziko?

a) Nemecký vládny dlhopis so splatnosťou tri roky, bez vyplácaných kupónových výnosov.

b) Slovenský štátny dlhopis so splatnosťou päť rokov a polročnou výplatou kupónových výnosov.

c) Štátny dlhopis Českej republiky so splatnosťou päť rokov a polročnou výplatou kupónov.

7. Prečo je zlato vhodné na bezpečné krátkodobé investovanie?

a) Na finančných trhoch sa zlato správa ako uchovávateľ hodnoty a v krátkom časovom intervale má nižšiu volatilitu ako napr. akcie.

b) Tvrdenie o cenovej stabilite zlata nie je pravdivé, zlato preto nie je vhodné na bezpečné ani na krátkodobé investovanie.

c) Trhu so zlatom dominujú veľkí inštitucionálni investori, ako napr. centrálne banky, preto nie je vystavený takým prudkým výkyvom ako akciové burzy.

8. Ktoré fondy v druhom pilieri zarobili od svojho vzniku najviac?

a) Akciové fondy, ktoré do akcií investovali už od vzniku systému starobného dôchodkového sporenia v roku 2005.

b) Dlhopisové fondy, ktoré dosiahli výrazné zhodnotenie vďaka svetovej finančnej kríze v rokoch 2007 až 2009.

c) Indexové fondy, ktoré boli do druhého piliera zavedené v roku 2012.

9. Akým spôsobom je možné identifikovať, ktorý podielový fond bude v nasledujúcom roku najvýkonnejší?

a) S veľkou pravdepodobnosťou budú medzi najziskovejšie fondy patriť tie, ktoré za predchádzajúci rok dosiahli najvyššie zhodnotenie.

b) Spoľahlivo predpovedať, ktorý fond bude v nasledujúcom roku najvýkonnejší, nie je možné.

c) Vždy platí, že najziskovejší fond v danom roku býva ten, ktorý bol v predchádzajúcom kalendárnom roku medzi 2 % fondov s najhoršími výsledkami.

10. Ak by inflácia v nasledujúcich rokoch rástla ročne o 2 %, za aké obdobie by ceny tovarov a služieb vzrástli na dvojnásobok?

a) Približne 35 až 36 rokov.

b) Ak inflácia narastie každý rok o 2 %, tak o 100 % vzrastie počas 50 rokov.

c) Približne 17 až 18 rokov.