-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Výsledky Partners Group SK potvrdili unikátnu kvalitu služieb


28.03.2011

Vlaňajšok bol rokom, v ktorom sa finančná kríza mala v peňaženkách ľudí prejaviť v celej svojej hĺbke a vážnosti. V čase krízy, keď ľudia často riešia dočasný nedostatok peňazí rušením napríklad investičných životných poistiek, dosiahla spoločnosť Partners Group SK na slovenskom trhu unikátnu úroveň ukazovateľov kvality. Pretrvanie zmlúv zvýšila na 93,93 %.

Vlaňajšok bol rokom, v ktorom sa finančná kríza mala v peňaženkách ľudí prejaviť v celej svojej hĺbke a vážnosti. V čase krízy, keď ľudia často riešia dočasný nedostatok peňazí rušením napríklad investičných životných poistiek, dosiahla spoločnosť Partners Group SK na slovenskom trhu unikátnu úroveň ukazovateľov kvality. Pretrvanie zmlúv zvýšila na 93,93 %.

„Aj v roku 2010 sme rástli vo všetkých podstatných ukazovateľoch. Počet uzatvorených zmlúv sa medziročne zvýšil o 6 percent, zvýšili sme tiež počet klientov. Počet spolupracovníkov – finančných sprostredkovateľov narástol mierne, keď ku koncu roka prekročil 1 100,“ hodnotí základné čísla spoločnosti jej generálny riaditeľ Bohuslav Benedek. Partners Group SK vlani uzatvorila 48 652 zmlúv, a svoje služby poskytovala už 76 600 klientom. „Popri objemoch produkcie nás však veľmi teší to najpodstatnejšie – ukazovateľ kvality finančných služieb. Pretrvanie zmlúv na úrovni 93,93 % považujem za výsledok našej dlhodobej snahy o kvalitatívne odlišný prístup k finančným službám,“ dodáva Bohuslav Benedek. „Treba mať pritom na zreteli, že 100 percent je teoretická hranica, v praxi nedosiahnuteľná napríklad z rodinných dôvodov. 93,93 percenta je vynikajúci výsledok aj v čase ekonomickej hojnosti a na slovenskom trhu je toto číslo unikátom. Naši klienti majú tak nastavené portfóliá a kvalitné produkty, že ich nerušia ani v najťažších časoch.“

Výrazne rástli úvery aj investície

Tradične najvyšší, viac než 30-percentný podiel si z celkovej produkcie ukrojili životné poistky, suma pravidelných a jednorazových investícií prekročila 20 %. Hranicu 18 % prekročilo poistenie áut a majetku, nasledovalo stavebné sporenie s takmer 12-percentným podielom, pod hranicou 10 % skončili úrazové poistenie, úvery, cestovné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie. Spoločnosť zaujímavo obohatila svoje produktové portfólio, tak do hĺbky aj do šírky a nadviazala spoluprácu s ďalšími partnerskými spoločnosťami spomedzi bánk a poisťovní. „Z medziročných porovnaní je možné vyčítať isté trendy v ekonomickej nálade a situácii domácností. Výrazné rozdiely v porovnaní s rokom 2009 sledujeme pri úveroch a investíciách. Úverový apetít bánk a zobudenie trhu s nehnuteľnosťami sa podpísali pod takmer 30-percentný nárast v objeme sprostredkovaných úverov. Medziročný nárast investícií o 27 % zase ukazuje na zvýšenú tvorbu „bezpečnostných“ rezerv domácností, do stavebného sporenia dokonca smerovalo až o 39 % viac prostriedkov ako predvlani,“ analyzuje vlaňajšok Bohuslav Benedek. Objem poskytnutých úverov sprostredkovateľmi Partners Group SK presiahol 130 mil. eur, sprostredkovaných investícií takmer 58 mil. eur a kumulatívu cieľových súm v stavebnom sporení až takmer 47 mil. eur.

2010 – rok inovácií

Spoločnosť Partners Group SK v roku 2010 uviedla do života niekoľko nových projektov. Ešte predvlani to bol projekt elektronického vzdelávania, tzv. E-learningu, ktorý, okrem iného, priniesol viditeľné výsledky aj pri príprave sprostredkovateľov spoločnosti na povinné testy pre získanie licencie na vykonávanie profesie finančného sprostredkovateľa. V minulom roku spoločnosť spustila projekt tzv. centrálnych certifikácií. Ide o systém vstupných pohovorov na viacerých úrovniach spoločnosti, ktorými prejde každý záujemca o prácu sprostredkovateľa. „To nám pomáha hneď v úvode vybrať kvalitných ľudí, ktorí budú poskytovať našim klientom profesionálne služby,“ vysvetľuje Bohuslav Benedek. V duchu filozofie „finančné služby INAK“ Partners Group SK vlani prišla s tzv. produktami so zaslúženou províziou. Tie výrazne pozitívne vplývajú na kvalitu produkcie najmä u začínajúcich sprostredkovateľov.