-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Výnosy nie sú vždy to najdôležitejšie


27.04.2017

Začínate s investovaním a hľadáte fondy alebo finančné nástroje, ktoré by boli pre vás najvhodnejšie? Nebudeme vás od toho odhovárať, ale nevenujte tomu príliš veľa času. Aspoň nie v prvých rokoch.

Začínate s investovaním a hľadáte fondy alebo finančné nástroje, ktoré by boli pre vás najvhodnejšie? Nebudeme vás od toho odhovárať, ale nevenujte tomu príliš veľa času. Aspoň nie v prvých rokoch.

Dôvod je jednoduchý: nech sa už rozhodnete investovať do čohokoľvek – od akciových cez zmiešané až po konzervatívne, dlhopisové fondy, fluktuácie vášho investičného portfólia nebudú veľké. Ak budete napríklad investovať každý mesiac 100 eur, počas kalendárneho roka vložíte do vybraného fondu (alebo akejkoľvek inej investície) celkovo 1 200 eur. Ak hodnota investovaných peňazí stúpne o 7 %, zarobili ste 70 eur. Za jeden rok.

Čas ako kľúčový faktor

Až na to, že 70 eur nie je suma, ktorá by z vás robila bohatého alebo chudobného investora. Väčšina ľudí dokáže nechať každý mesiac viac len v reštauráciách alebo iných podnikoch. Malá suma, ktorú ste dosiaľ investovali, je príčinou toho, že výnosy nie sú až také dôležité.

Ak vo svojom investičnom odhodlaní vydržíte dlhodobo, situácia sa výrazne zmení. Stačí si predstaviť, že hodnota vašich investícií dosiahla 100-tisíc eur. Pokles alebo nárast jej hodnoty o spomínaných 7 % už je slušný peniaz. Niekoľkonásobok toho, koľko dokážete investovať za jeden rok.

Modelový príklad

Na získanie lepšej predstavy o tom, ako výkyvy v portfóliu rastú s pribúdajúcim časom, sme vytvorili jednoduchý model. Podobne ako v úvodnom príklade, aj tento model počíta s pravidelnou investíciou vo výške 100 eur. Aby bol jeho vývoj reálnejší, úroveň výnosov v jednotlivých rokoch je náhodne vybraná tak, aby ich priemerná hodnota predstavovala 5 % a štandardnú odchýlku 6 %. Takáto investícia je menej volatilná ako napríklad akciové trhy, no rizikovejšia ako dlhopisové fondy.

Na grafe je vizualizácia výkyvov jednej simulácie. Hoci výnosy v jednotlivých rokoch sú náhodné, zodpovedajú požadovanej štatistickej charakteristike (pokiaľ ide o dlhodobý priemer a štandardnú odchýlku). Napriek náhodnosti, ktorá pri simulácii zohráva dôležitú úlohu, je dlhodobý trend viditeľný – kolísanie hodnoty portfólia bude investorom robiť vrásky až po rokoch investovania, nie na začiatku obdobia. Podobných simulácií je možné vytvoriť nekonečne veľa, prevažná väčšina z nich však bude mať podobný priebeh.

Lekcia pre prax

Skutočnosť, že výkyvy v hodnote investičného portfólia sú v prvých rokoch relatívne malé, sú dôležité. Potvrdzujú radu vyslovenú v úvode textu: Je zbytočné venovať čas hľadaniu „najlepšej“ investície, ktorá v konečnom dôsledku zarobí o jeden či dva percentuálne body viac ako napríklad akciový index.

Ak by sa však investori mali na niečo zamerať, tak najmä na to, ako sa čo najrýchlejšie dostať do tej časti životného cyklu investora, v ktorej už na ročných výkyvoch skutočne záleží, keď ich magnitúda nebude zanedbateľná. To možno docieliť len zvýšenou tvorbou úspor alebo zvýšením príjmu, z ktorého pôjde na dlhodobé investovanie stále rovnaká časť.

Uvedenú radu by mali mať začínajúci investori na pamäti aj pri interpretácii výsledkov investičných dotazníkov, ktoré majú ambíciu vybrať vhodnú investíciu na základe skúseností, vedomostí a očakávaní začínajúcich investorov. Investičné preferencie nie sú v čase nemenné a výskumy ukazujú, že ich premenlivosť je viac závislá od subjektívnych pocitov respondenta ako od objektívne merateľných kritérií. Dôkladné zvažovanie toho, kam investovať, bude mať svoje miesto, no až po rokoch.