-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Výhody pravidelného investovania


30.09.2015

Pri investovaní môžete rozdeľovať svoje riziko rôznymi spôsobmi. Najčastejší spôsob je diverzifikácia svojich investícií podľa sektorov, krajín alebo oblastí. Čiže časť svojich investícií vložíte do akcií spoločností pôsobiacich v rozvinutej Európe či USA, časť do rozvíjajúcich sa trhov (tzv. emerging markets), časť do štátnych alebo korporátnych dlhopisov, nejakú malú časť do komodít, či realít. Riziko môžete rozkladať aj investovaním v rôznych menách ako napr. EUR, USD či japonský jen. Tomuto typu rozloženia rizika sa hovorí statická diverzifikácia.

Pri investovaní môžete rozdeľovať svoje riziko rôznymi spôsobmi. Najčastejší spôsob je diverzifikácia svojich investícií podľa sektorov, krajín alebo oblastí. Čiže časť svojich investícií vložíte do akcií spoločností pôsobiacich v rozvinutej Európe či USA, časť do rozvíjajúcich sa trhov (tzv. emerging markets), časť do štátnych alebo korporátnych dlhopisov, nejakú malú časť do komodít, či realít. Riziko môžete rozkladať aj investovaním v rôznych menách ako napr. EUR, USD či japonský jen. Tomuto typu rozloženia rizika sa hovorí statická diverzifikácia.

No najefektívnejší spôsob rozloženie rizika je dynamická diverzifikácia, t.j. rozloženie investície v čase. Znamená to, že neinvestujete jednorazovo, ale v pravidelných intervaloch (napr. mesačných, polročných, ročných).

Najmenej 1,5 milióna Slovákov pravidelne investuje, len o tom väčšina z nich nevie. Pravidelným investovaním je aj šetrenie v druhom pilieri, v doplnkovom dôchodkovom sporení alebo investičnom životnom poistení. Existujú aj programy pravidelného investovania a niektoré investičné správcovské spoločnosti umožňujú už od malých súm pravidelne investovať do vami vybraných fondov.

Jednou z najväčších výhod pravidelného investovania je, že môžete investovať už v malých čiastkach, napr. od 10 eur mesačne. V 20 ročnom horizonte pravidelné investovanie nebolo nikdy stratové a na prípadné poklesy na trhoch klienti nereflektujú tak intenzívne ako pri jednorazovom investovaní.

Jednorazové investovanie má svoje úskalia. V rokoch 1984 – 2002 sa dalo v USA zarobiť na akciách v priemere 9,30 % p.a. Priemerný investor ale zarobil len 2,60 % p.a. Čiže o 6,70 % p.a. menej ako mohol. Táto štúdia agentúry Dalbar ukázala, že najväčšie riziko nečíha na burzách a trhoch, ale vo vnútri nás samotných. Investori sa snažia správne načasovať investíciu a emocionálne rozhodovanie potom vedie k zlyhaniu racionality. 

Pri pravidelnom investovaní je takéto emocionálne správanie eliminované. Podielové jednotky sú nakupované pravidelne, čím priemerujeme cenu nákupu, tzv. Cost averaging effect. Na zjednodušené predstavenie si rozdielu medzi jednorazovým a pravidelným investovaním použijem jednoduché príklady.

Ak by sme investovali jednorazovo 100 eur, pri cene 100 eur za jeden podielový list by sme kúpili 1 podielový list. Ak by trhy a investícia následne klesli o 50 % (hodnota podielového listu by klesla na 50 eur), naša investícia by klesla na 50 eur. Ak by sme s investíciou nič nerobili, musela by investícia narásť o 100 %, aby sme sa dostali na pôvodnú hodnotu investície 100 eur.

Ak ale investujeme pravidelne, tak v čase, keď je hodnota podielového listu 50 eur, kúpime za ďalších 100 eur dva podielové listy. Celkovo sme takto do investície vložili 200 eur. Následne nám stačí už len 33,33 % zhodnotenie na to, aby sme celkovú hodnotu investície mali na úrovni vložených 200 eur. Pri ďalšom raste investície už ideme len do plusu.

Pri pravidelnom investovaní môžeme využiť aj to, že keď trhy klesnú, tak investujeme viac. Ak by sme investíciu navýšili napr. na 200 eur, tak pri cene 50 eur za jeden podielový list ich kúpime štyri. Celkovo sme teda investovali 300 eur a stačí nám už len 20 % zhodnotenie na to, aby sme s našou investíciou boli na investovanej sume 300 eur.

Inými slovami, poklesy na trhoch sú pri pravidelnom investovaní náš priateľ, bez toho aby sme si to museli uvedomiť.

Na ďalších obrázkoch je porovnanie reálneho vývoja hodnoty jednorazovej investície a pravidelnej investície 100 eur / mesačne na konkrétnom fonde Pioneer Funds – Top European Players.

Na obrázkoch je vidieť značný rozdiel vo volatilite (miera kolísania hodnoty) medzi jednorazovým a pravidelným investovaním.

Napriek tomu, ani pri pravidelnom investovaní netreba zabúdať na správny výber portfólia podľa vášho rizikového profilu, investičného horizontu a očakávaného výnosu.