-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vyberte si svojho žolíka s vylepšeným poistením DOMOV IN od AXA


08.03.2019

Čo všetko si predstavíme pod slovom „domov“? Láska, rodina, pokoj, pohodlie, bezpečie a istota. O domov by sme sa mali starať a chrániť ho pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by nám mohli narušiť rodinnú pohodu. A s tým vám už roky pomáha AXA a spoločnosť PARTNERS GROUP SK.

Komplexné poistenie nielen domácnosti, ale i nehnuteľnosti a zodpovednosti DOMOV IN je už dnes v tejto oblasti jedným z najobľúbenejších produktov na trhu. Teraz predstavuje AXA a PARTNERS GROUP SK jeho novú a ešte lepšiu verziu s navýšenými limitmi plnenia v rámci existujúcich balíčkov, novými poistnými rizikami a jednou špeciálnou novinkou.

Poistenie DOMOV IN je rozdelené na balíčky Mini, Klasik a Maxi a štandardne zahŕňa poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie občianskej zodpovednosti za škodu. Už zmienenou novinkou, ktorú AXA ako jediná poisťovňa na trhu v rámci svojich balíčkov ponúka, je takzvaný Žolík. Žolík predstavuje jedinečný rozsah poistenia zahrnutý v cene balíčka MAXI pri poistení nehnuteľnosti a poistení domácnosti, v ktorom sa AXA zaväzuje v rámci dohodnutých podmienok dorovnať ponuku konkurencie, a to až do stanoveného limitu. Máte tak poistené prakticky akékoľvek riziko vzťahujúce sa na domácnosť, ktoré ponúka i konkurencia. Obrovskou výhodou poistenia so Žolíkom je tak to, že pokrýva nielen aktuálne poistné nebezpečenstvá, ktoré na vás číhajú dnes, ale i tie, ktoré sa môžu v budúcnosti, napríklad s rozvojom technológií, ešte len objaviť.

Oba balíčky sa dočkali taktiež doplnenia o nové poistné riziká, ako sú napríklad havárie rozvodov, energií a odpadov, náhradné ubytovanie, úhradu nákladov liečenia pri úraze psov a mačiek, poškodenie náhrobkov alebo napríklad krádež cestného bicykla kdekoľvek mimo miesta poistenia, teda na celom území Slovenska. V rámci poistnej sumy nehnuteľnosti v balíčkoch Klasik a Maxi sú navyše po novom automaticky do limitu poistené všetky vedľajšie stavby. Nie je preto už nutné ich dopoistiť alebo menovite uvádzať v poistnej zmluve.

Inovácie sa dočkalo taktiež pripoistenie internetových rizík SAFE ONLINE. To sa po novom, okrem zneužitia platobného prostriedku alebo škôd pri nákupe tovaru alebo služieb cez internet, vzťahuje i na aktuálne silnejúce hrozby, ako je poškodenie dobrého mena alebo zneužitie osobných údajov.

Aj poistenie občianskej zodpovednosti za škodu prešlo niekoľkými zmenami. AXA v rámci produktu DOMOV IN teraz po novom pokrýva napríklad rôzne škody súvisiace s prenájmom, a to vrátane vzájomných škôd medzi nájomcom a prenajímateľom. Uhradí tiež škodu spôsobenú na vypožičaných cudzích hnuteľných veciach alebo spôsobenú nemajetkovú ujmu. Veľkou novinkou je tiež zahrnutie poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti do balíčkov PLUS a EXTRA úplne zadarmo.

Veľkú výhodu všetkých spomínaných balíčkov predstavuje tak aj nové plošné navýšenie limitov asistenčných služieb na poistnú udalosť, a to dokonca na viac ako dvojnásobok doterajšej sumy, teda na 330 eur.

DOMOV IN v kocke:

● celý váš majetok si ochránite jedinou zmluvou

● obsahuje poistenie domácnosti, nehnuteľností a občianskej zodpovednosti za škodu

● neplatíte nič navyše, jednotlivé poistenia si môžete upraviť na svoj obraz – vyberáte z variantov poistenia majetku (domácnosť + nehnuteľnosť) MINI, KLASIK, MAXI a poistenia zodpovednosti STANDARD, PLUS či EXTRA

● poistenie zodpovednosti je v balíčkoch poistenie domácnosti a nehnuteľností KLASIK alebo MAXI úplne zadarmo

● zadarmo asistenčné služby, vrátane právnej pomoci

● poistenie občianskej zodpovednosti automaticky kryje všetkých členov vašej domácnosti vrátane pomocníkov v domácnosti alebo pestúnky

● medzi výhody patrí poistenie proti vandalom a sprejerom alebo o dva roky predĺžená záruka na vybrané domáce spotrebiče

● varianty KLASIK a MAXI zahŕňajú poistenie všetkých vedľajších stavieb a vecí v nebytovom priestore, v garáži, na balkóne alebo pri dočasnom pobyte, a to aj v zahraničí

● mieru spoluúčasti si zvolíte sami a periodicitu platby poistenia tiež, pri ročnej platbe navyše získate 10 % zľavu