-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vstúpiť či vystúpiť? Druhý pilier je opäť v hre


27.11.2012

Už takmer tri mesiace má 1,5 milióna Slovákov v druhom pilieri možnosť rozhodnúť sa, či si na svoj budúci dôchodok chcú sporiť sami alebo sa úplne spoľahnú na štát. Ak by však niekto z nich chcel k takémuto rozhodnutiu bližšie informácie, má smolu. Štát ani dôchodkové správcovské spoločnosti nepripravili žiadne informačné kampane a ani Google toho veľa nenájde. Ako sa teda rozhodnúť?

Už takmer tri mesiace má 1,5 milióna Slovákov v druhom pilieri možnosť rozhodnúť sa, či si na svoj budúci dôchodok chcú sporiť sami alebo sa úplne spoľahnú na štát. Ak by však niekto z nich chcel k takémuto rozhodnutiu bližšie informácie, má smolu. Štát ani dôchodkové správcovské spoločnosti nepripravili žiadne informačné kampane a ani Google toho veľa nenájde. Ako sa teda rozhodnúť?

Otvorenie druhého piliera, teda umožnenie sporiteľom vrátiť sa aj so svojimi peniazmi do Sociálnej poisťovne  alebo, naopak, začať si sporiť na osobných dôchodkových účtoch, nie je na Slovensku žiadnou novinkou. V minulosti už politici dali Slovákom takúto možnosť dvakrát. Tretia platí od začiatku septembra do konca januára budúceho roku. Hľadať návod na správne rozhodnutie je však ťažšie ako pátrať po ihle v kope sena. Dva týždne po otvorení druhého piliera nebola o zmenách žiadna zmienka dokonca ani na webe rezortu práce.
 

Ťažké odhady
 

Pre mnohých sporiteľov je kardinálna jediná otázka: Oplatí sa sporiť si v druhom pilieri? Naoko triviálna otázka, no zodpovedať ju nevie nik. Dôvodov je hneď niekoľko.

Výška dôchodku z druhého piliera závisí od jedinej veličiny – nasporenej sumy, ktorú bude mať sporiteľ na svojom účte v momente, keď pôjde do dôchodku. Dopracovať sa k aspoň približnému odhadu tohto čísla sa dá, no nikdy nie s absolútnou presnosťou. Príspevky sporiteľov sú zhodnocované v rôznych dôchodkových fondoch, v ktorých nikdy nie je vopred známy výnos ako napríklad pri termínovanom vklade v banke. Druhá neznáma: výška príspevkov. Vedieť, koľko percent z hrubej mzdy sa každý mesiac pripisuje na osobný dôchodkový účet, je síce užitočná informácia, no ak sporiteľ nevie presne, aká bude jeho mzda o päť či desať rokov, odhad zaplatených príspevkov opäť ostane len odhadom.

Vyhrané nad nezodpovedanými otáznikmi však nemajú ani tí, ktorí sa pri zabezpečení budúceho dôchodku plne spoľahnú na štát. Pravidlá, ktorými sa riadi systém sociálneho poistenia (prvý pilier), patria medzi najčastejšie menené právne normy na Slovensku. Nie vždy sú to zásadné zmeny, potvrdzujú však, že pravidlá v štátnom dôchodkovom systéme sa dajú v prípade potreby meniť rýchlo a bez väčších problémov.

Pamätať na to by mali najmä ľudia, ktorých od dovŕšenia dôchodkového veku delí viac ako 15 – 20 rokov. Príjmy Sociálnej poisťovne vo fonde, z ktorého sú vyplácané starobné dôchodky, už niekoľko rokov zaostávajú za výdavkami a v budúcnosti sa tento rozdiel bude ešte zväčšovať. Je tak len otázkou času, kedy bude štát prinútený hľadať spôsoby, ako túto nerovnováhu zmeniť. Zlou správou je, že žiadna z možných alternatív nebude znamenať vyššie dôchodky.
 

Pre mladú a strednú generáciu
 

O sporení v druhom pilieri by za týchto okolností mali uvažovať práve ľudia, pre ktorých nie je odchod do dôchodku otázkou niekoľkých blízkych rokov. Rozhodujúcim faktorom je totiž vek. Na výšku penzie má síce vplyv aj výška príjmu, no keďže je prvý aj druhý pilier „zásluhový“, v oboch je konečný efekt rovnaký. Kto platil do dôchodkového systému z vyššej mzdy, bude mať aj vyššiu penziu.

Otvorenie druhého piliera je zvyčajne interpretované ako možnosť skončiť so sporením v niektorej DSS a vrátiť sa s nasporenými peniazmi späť do Sociálnej poisťovne. Mladej a strednej generácii by však nemalo uniknúť, že do konca januára je do druhého piliera možný aj vstup. Takúto možnosť majú napríklad aj ľudia, ktorí si už v minulosti sporiť začali, no neskôr využili niektorú z možností vystúpiť a teraz sa chcú vrátiť späť. Proces vstupu si v tomto prípade budú musieť zopakovať od začiatku, teda od podpísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou DSS. Netreba zabudnúť na to, že sporenie sa začína od nuly. Peniaze zo Sociálnej poisťovne si späť na dôchodkový účet neprenesie žiadny sporiteľ, ktorý už niekedy druhý pilier opustil.
 

Zoštíhlená ponuka fondov
 

Ak sa aj nechystáte meniť svoje rozhodnutie a ostať v druhom pilieri aj naďalej, zmeny v pravidlách jeho fungovania pocítite. DSS budú o pár týždňov informovať všetkých svojich klientov o tom, že doterajšia ponuka dôchodkových fondov sa výrazne mení. Kým zákon dnes ukladá dôchodkovým správcom spravovať až štyri rôzne fondy, od budúceho roka budú DSS povinné ponúkať sporiteľom len dva – garantovaný a negarantovaný. Do konca marca sa každý sporiteľ bude musieť rozhodnúť, v ktorom fonde si bude chcieť sporiť.

Najjednoduchšie budú na tom klienti DSS, ktorí sa uspokoja s relatívne nízkymi výnosmi, no bez rizika akejkoľvek straty. Pokiaľ svojej DSS neoznámia, že úspory budú chcieť mať v negarantovanom fonde, automaticky sa presunú do garantovaného. Presun do negarantovaného fondu bude vyžadovať vyplnenie návratky, ktoré DSS svojim klientom pošlú. Jej vyplnenie a odoslanie bude znamenať písomné potvrdenie sporiteľa o tom, že si je vedomý možnosti straty, rovnako ako je tomu napríklad v podielových fondoch. DSS však avizujú, že v negarantovaných fondoch by mali dostať podstatne väčšie zastúpenie akciové investície, ktoré patria v dlhodobom horizonte medzi najvýnosnejšíe aktíva.

 

Internetové odkazy:

Extrémne stručný opis posledných zmien v dôchodkovom systéme – ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Garantované fondy by mali vynášať menej ako negarantované – Pravda.sk

Z druhého piliera vystúpilo už 5 000 ľudí – HNonline.sk