-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Všetci sprostredkovatelia Partners Group SK úspešne absolvovali odborné skúšky podľa zákona


04.11.2011

Spoločnosť Partners Group SK spolupracuje s viac ako 1 100 finančnými sprostredkovateľmi, ktorí ku koncu septembra 2011 splnil legislatívne podmienky na výkon činnosti. Celkovo sprostredkovatelia Partners Group SK k 30. 9. 2011 absolvovali 4 058 osoboskúšok.

Spoločnosť Partners Group SK spolupracuje s viac ako 1 100 finančnými sprostredkovateľmi, ktorí ku koncu septembra 2011 splnil legislatívne podmienky na výkon činnosti. Celkovo sprostredkovatelia Partners Group SK k 30. 9. 2011 absolvovali 4 058 osoboskúšok.

Nosným vzdelávacím nástrojom sprostredkovateľov spoločnosti Partners Group SK je unikátny  e-learningový vzdelávací program, ktorý spoločnosť ako jediná na trhu intenzívne buduje od roku 2009. „Profesionálne poskytovanie finančných služieb je náročné na neustále rozširovanie si vedomostí a ovládanie problematiky naprieč širokým spektrom oblastí a produktov. Preto je našou hlavnou prioritou vzdelávanie,“ spresňuje Bohuslav Benedek generálny riaditeľ spoločnosti Partners Group SK.

Skúšky absolvujú aj noví spolupracovníci

Spoločnosť Partners Group SK od začiatku svojho pôsobenia stavila na vysokú kvalitu poskytovanej služby. Tú dosahuje vysokými nárokmi na svojich sprostredkovateľov, často nad rámec legislatívnej normy. Partners Group SK od začiatku roka 2011 v procese prijímania „nováčikov“ ako jediná spoločnosť na sprostredkovateľskom trhu vyžaduje absolvovanie odborných skúšok ešte predtým, ako začnú aktívne pôsobiť v oblasti poskytovania finančných služieb. „Takýmto postupom sme sa plnohodnotne pripravili na plnenie podmienok odbornej spôsobilosti  pri prijímaní nových spolupracovníkov,“ zdôrazňuje prísny prijímací proces nových sprostredkovateľov Bohuslav Benedek: „Momentálne môžeme teda s radosťou konštatovať, že máme funkčnú koncepciu prijímania nových spolupracovníkov spĺňajúcu požiadavky Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve* už od októbra tohto roka.“

Investícia do vzdelania sa vráti viacnásobne

Do vzdelania každého kolegu investujeme nemalé zdroje, preto očakávame, že sa svojej práci bude venovať ako svojej hlavnej pracovnej činnosti a neustále na sebe bude pracovať. Výsledkom je, že nastavené štandardy sú unikátom na trhu a znesú akúkoľvek previerku, či už tú, ktorú vyžaduje legislatíva, alebo tú náročnejšiu, ktorou sú klienti, ich potreby a ich nároky,“ hovorí Bohuslav Benedek.

 

*Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve