-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vo Finančnej olympiáde súťaží už viac ako 3 000 stredoškolákov. Odpovedajú na otázky k bankovým produktom aj k dôchodkom


12.01.2015

Tretí ročník finančnej vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorú vyhlásila Nadácia PARTNERS, sa začal veľkolepo. Do súťaže sa zatiaľ prihlásilo viac ako 3 000 študentov. A prihlasovanie ešte nekončí. Možnosť overiť si finančné vedomosti v teste s dvadsiatimi otázkami majú stredoškoláci až do 23. januára 2015. Pozrite sa, aké otázky na študentov čakajú.

Tretí ročník finančnej vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorú vyhlásila Nadácia PARTNERS, sa začal veľkolepo. Do súťaže sa zatiaľ prihlásilo viac ako 3 000 študentov. A prihlasovanie ešte nekončí. Možnosť overiť si finančné vedomosti v teste s dvadsiatimi otázkami majú stredoškoláci až do 23. januára 2015. Pozrite sa, aké otázky na študentov čakajú.

Prvé kolo súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA bolo odštartované ešte v polovici novembra minulého roku a za necelé dva mesiace oslovilo viac ako tritisíc študentov stredných škôl z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie v súťaži majú zatiaľ Košičania, nasledujú študenti z Prešova, z Trenčína a za nimi Bratislavčania. Na víťazov čakajú zaujímavé ceny ako MacBook, iPad Mini či iPod Nano pre študentov a finančné príspevky pre ich školy v hodnote 2 000, 1 000 alebo 500 eur. Registrácia v súťaži je možná až do 23. januára 2015 na stránke www.financnaolympiada.sk.   

Na súťažiacich čaká v prvom kole online test s dvadsiatimi otázkami z finančnej oblasti. „Súťažné otázky preveria základné finančné vedomosti stredoškolákov, ktoré by v tomto veku už mali mať. V otázkach sa pýtame napríklad na najnevýhodnejšie bankové produkty, základnú finančnú terminológiu, ale aj na otázky súvisiace so zabezpečením finančnej nezávislosti,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem o finančné vzdelávanie zaujímavou a nenútenou formou, docieliť zvýšenie finančnej gramotnosti už na školách a vychovať tak finančne vzdelaných dospelých.

Výber otázok z minuloročnej FINANČNEJ OLYMPIÁDY 

1. Ak žiadate o hypotekárny úver, je potrebné tento úver založiť nehnuteľnosťou?

a) Áno, vždy

b) Nie, nie je to potrebné

c) Len v prípade, že hypotekárny úver je vyšší ako 50 000 eur

 

2. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?

a) Žiadny, ide o časový údaj, za ktorý je pripísaný úrok, ide o pripísanie úroku za jeden rok

b) Rozdiel je v časovom pripísaní úroku, p. a. znamená pripísanie úroku za mesiac a p. m. za rok

c) Rozdiel je v časovom pripísaní úroku, p. a. znamená pripísanie úroku za rok a p. m. za mesiac

 

3. Istina je:

a) Odmena banke za poskytnutý úver

b) Zapožičaná finančná čiastka bez úrokov

c) Zapožičaná finančná čiastka aj s úrokmi

 

4. Kto vykonáva dohľad nad finančným trhom v SR?

a)  Vláda SR

b)  Minister financií

c) Národná banka Slovenska

 

5. Ktoré z uvedených produktov sú určené  k dlhodobejšiemu  zhodnocovaniu peňazí:

a) Stavebné sporenie, termínovaný vklad, životná poistka, vkladná knižka

b) Penzijné pripoistenie, životné poistenie, podielové fondy

c) Sporiaci účet, penzijné pripoistenie, hypotéka, podielové fondy

Správne odpovede: 1-a; 2-c; 3-b;4-c; 5-b

 

O súťaži  

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je finančná vedomostná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku. Ponúka im možnosť preveriťa následne si porovnať základné finančné vedomosti a nenútenou formou ich pripravuje na efektívne riešenie základných finančných otázok, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote pri riadení vlastných financií.

To ako sú na tom študenti s finančnými vedomosťami preverí FINANČNÁ OLYMPIÁDA v troch súťažných kolách, v ktorých sa náročnosť finančných otázok a úloh z kola na kolo zvyšuje. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu, finálové kolo bude prebiehať prezenčnou formou.

Časový harmonogram

I. otvorené kolo - 19. 11. 2014 o 12:00 hod. – 23. 01. 2015

II. uzavreté kolo - 16. 02. 2015 – 27. 03. 2015

III. finálové kolo - presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

Do druhého uzavretého kola postúpi 500 najúspešnejších riešiteľov prvého kola. 20 najlepších riešiteľov druhého kola sa stretne v priestoroch Nadácie PARTNERS vo finálovom kole, v ktorom zástupcovia nadácie preveria vedomosti finalistov a rozhodnú o víťaznej trojici, ktorá získa atraktívne ceny pre seba a finančné výhry pre svoje školy.

Výhry v súťaži

1. miesto – vecná cena Apple MacBook Air pre študenta a finančná cena 2000 Eur pre školu

2. miesto – vecná cena Apple iPad mini pre študenta a finančná cena 1000 Eur pre školu

3. miesto – vecná cena Apple iPod Nano pre študenta a finančná cena 500 Eur pre školu

 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou s podpriemernou finančnou gramotnosťou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už piaty ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, ktorá sa zameriava na  seniorov. Dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady k finančnej bezpečnosti.

Viac informácií o súťaži ako aj o ďalších aktivitách v rámci projektu Deň finančnej gramotnosti, nájdete na webovej stránkach www.financnaolympiada.ska www.denfinancnejgramotnosti.sk

Viac informácií o Nadácii PARTNERS a jej projektoch nájdete na www.nadaciapartners.skalebo na www.dfg.sk