-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vianočný test: Ako sa vyznáte vo svete investícií?


07.12.2023

Inflačný budíček pred pár mesiacmi prebral k investovaniu aj tých, ktorí o ňom predtým neuvažovali. Pre tých, ktorí nezaváhali, priniesol končiaci sa rok atraktívne výnosy.

Hoci investovať dnes možno aj bez akýchkoľvek vedomostí o svete peňazí, dobrý investor je vzdelaný investor. Ste takými investormi aj vy? Otestujte svoje znalosti vo vianočnom kvíze.

Na samotný test nepotrebujete žiadne pomôcky, z ponúkaných odpovedí je vždy správna len jedna. Pri čítaní otázok aj odpovedí majte oči otvorené, niektoré nenápadné chytáky možno poľahky prehliadnuť.

1. Čo pri investovaní znamená „reálny výnos“?

 1. skutočný zisk alebo strata na konci trvania investície
 2. dosiahnutý výnos z investície očistený (znížený) o mieru inflácie
 3. reálne inkasovaný výnos po zohľadnení všetkých poplatkov a daní

2. Dnes vložíte na termínovaný vklad 10-tisíc eur. Vklad je úročený 3 % ročne, posledné údaje o inflácii hovoria o 10 % raste cien. Čo z toho možno povedať o reálnom zhodnotení investovaného vkladu?

 1. z uvedených údajov nemožno o reálnom zhodnotení povedať nič
 2. reálny výnos predstavuje nominálny výnos očistený o mieru inflácie, čo je v tomto prípade –7 %
 3. v uvedených predpokladoch chýba údaj o daňovom zaťažení a prípadných poplatkoch, reálny výnos preto nie je možné určiť

3. Čo vo financiách znamená termín „likvidita“?

 1. pojem z finančného účtovníctva, ktorým sa vyjadruje celková suma peňazí pri predaji majetku firmy
 2. proces likvidácie poistnej udalosti podľa smerníc poisťovne, v súlade so znením konkrétnej poistnej zmluvy a poistných podmienok
 3. ukazovateľ vyjadrujúci rýchlosť, akou je možné zmeniť investíciu na hotovosť

4. Vyberte najvhodnejšie dokončenie tvrdenia: „Hlavným zmyslom finančnej rezervy je…“

 1. vytváranie úspor, ktoré je možné v prípade výraznejších poklesov trhov výhodne investovať
 2. vykrývanie výdavkov, ktoré nesúvisia s bežnými výdavkami domácnosti (ako napr. financovanie dovolenky alebo vianočných darčekov)
 3. vykrytie neočakávaných výdavkov, prípadne výpadkov príjmu v domácnosti

5. Čo je hlavnou výhodou diverzifikovaného portfólia?

 1. dosiahnuť maximálny možný výnos portfólia
 2. diverzifikácia umožňuje investorovi dosiahnuť očakávaný výnos pri nižšom riziku
 3. správne nastavené a diverzifikované portfólio vylučuje riziko straty

6. Ako sa pohybujú ceny akcií počas tzv. medvedieho trhu?

 1. dominantným trendom je pokles cien akcií, obvykle aspoň o 20 % od predchádzajúceho cenového vrcholu
 2. typickou charakteristikou je rast cien akcií, označenie symbolizuje vztýčenie sa medveďa na zadné nohy pri útoku
 3. ide o označenie trhu, na ktorom nedochádza k výraznejším poklesom ani vzostupom, čo pripomína ťarbavosť medveďa

7. „Väčšina akciových indexov je kapitálovo vážená.“ Čo znamená toto konštatovanie?

 1. väčšina akciových indexov je zostavená tak, aby firmy, ktoré sú v nej zastúpené, mali identický vplyv
 2. firmy s vyššou trhovou hodnotou (kapitalizáciou) majú v týchto akciových indexoch výraznejší vplyv ako firmy s nižšou hodnotou
 3. pri výpočte hodnoty týchto indexov sa zohľadňuje výška disponibilného kapitálu každej firmy, ktorá je v indexe zastúpená

8. Aký je hlavný rozdiel medzi akumulačným a distribučným ETF fondom?

 1. akumulačné ETF fondy investujú len do akcií, distribučné ETF fondy do dlhopisov
 2. distribučné ETF fondy vyplácajú inkasované výnosy, v akumulačných fondoch sú tieto výnosy automaticky reinvestované
 3. akumulačné ETF fondy môžu investovať len do tých typov investícií, pri ktorých nedochádza k priebežnej výplate výnosov (napr. dividend)

9. Ak dnes predáte podielové listy, do ktorých ste investovali v minulom roku…

 1. vzniká vám v prípade zisku povinnosť zaplatiť daň
 2. nevzniká žiadna daňová povinnosť, pokiaľ medzi dátumom nákupu a predaja uplynul aspoň jeden rok
 3. daňová povinnosť vzniká len v prípade, že podielový fond je registrovaný v zahraničí, inak je takýto príjem oslobodený od dane

10. Akú najvyššiu stratu pri investovaní je Garančný fond investícií povinný uhradiť?

 1. Garančný fond investícií nekryje žiadne straty, ktoré vzniknú pri investovaní
 2. Garančný fond investícií sa týka len investícií v tzv. garantovaných dôchodkových fondoch, strata sporiteľa v danom roku nesmie prevýšiť 5 000 eur
 3. Garančný fond investícií sa vzťahuje len na investície sprostredkované bankami, ktoré prispievajú do Fondu ochrany vkladov, strata investora musí byť v jednom kalendárnom roku najviac 5 000 eur

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a

Za každú správnu odpoveď si pripočítajte 1 bod, za nesprávnu 0 bodov.

Vyhodnotenie:

10 bodov: Famózny výkon! Najvyššie možné skóre je zrkadlom toho, ako skvele rozumiete osobným financiám a investíciám. Pokiaľ sa osobným financiám nevenujete profesionálne a je to oblasť, ktorá vám je blízka, črtá sa vám nová profesionálna výzva. Máte znalosti a prehľad, aký má len málo ľudí. Gratulujeme!

9 – 8 bodov: Vynikajúci výsledok! Vyznáte sa v zložitých finančných pojmoch, máte prehľad, ktorý vám okolie môže len závidieť. Financiám jednoducho rozumiete. Malé zakopnutie vôbec neznižuje hodnotu vašich vedomostí. Prehliadnuť občasný chyták v otázkach je úplne prirodzené.

7 – 6 bodov: Vo svete financií už máte pevné základy, no v niektorých oblastiach si potrebujete doplniť vedomosti. Dosiahnutý výsledok je však dôkazom toho, že kľúčovým investičným princípom rozumiete viac než dobre.

5 bodov a menej: Určite nevešajte hlavu. Pokiaľ nemáte vyslovene zlý deň a problém sústrediť sa, zaslúžite si rešpekt už za to, že ste sa do investičného testu vôbec pustili. Sú investície oblasť, o ktorej chcete vedieť viac? Ste na dobrej ceste. Už len tým, že patríte k čitateľom Partners News. Pokračujte v štúdiu a už pri budúcoročnom vianočnom teste môžete zažiariť.