-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

VI. ROČNÍK FINANČNEJ OLYMPIÁDY MÁ VÍŤAZA


09.05.2018

Nadácia PARTNERS aj tento rok testovala finančné vedomosti stredoškolákov. Do šiesteho ročníka Finančnej olympiády sa prihlásilo viac ako štyri tisíc študentov z viac ako tristo slovenských škôl, ktorí si chceli otestovať svoje finančné vedomosti. Najsilnejšie zastúpené bolo Východné Slovensko. Najlepšie umiestnenie získal Martin Kňaze z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch, druhé miesto obsadil Filip Mardzin, zo Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave a tretie Maroš Skokan, zo SOŠ podnikateľská v Banskej Bystrici.

Nadácia PARTNERS aj tento rok testovala finančné vedomosti stredoškolákov. Do šiesteho ročníka Finančnej olympiády sa prihlásilo viac ako štyri tisíc študentov z viac ako tristo slovenských škôl, ktorí si chceli otestovať svoje finančné vedomosti. Najsilnejšie zastúpené bolo Východné Slovensko. Najlepšie umiestnenie získal Martin Kňaze z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch, druhé miesto obsadil Filip Mardzin, zo Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave a tretie Maroš Skokan, zo SOŠ podnikateľská v Banskej Bystrici. 

 

Šiesty ročník Finančnej olympiády vyhlásila Nadácia PARTNERS ešte na jeseň minulého roka otvorením prvého kola finančnej vedomostnej súťaže. Kým v prvom kole sa mohol vo finančných vedomostiach a online teste otestovať ktokoľvek, do druhého, uzavretého kola, ktoré sa tiež realizovalo formou online testu, postúpilo 500 najlepších stredoškolákov. V treťom – finálovom kole, sa stretlo v sídle Nadácie PARTNERS dvadsať najlepších študentov. Najlepšie obstáli Martin Kňaze z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch (1. miesto), Filip Mardzin, zo Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave (2. miesto) a Maroš Skokan, zo SOŠ podnikateľská v Banskej Bystrici (3. miesto).

 

„Test bol náročnejší, ako som si predstavoval. Pripravoval som sa na hodinách finančnej matematiky, kde sme si prechádzali testy z minulých ročníkov. Časovo som to však stíhal,“ opisuje dojmy z testu víťaz Finančnej olympiády Martin Kňaze. Pri príprave mu pomáhala učiteľka Viera Kampošová, ktorá hodiny finančnej matematiky vedie: „Je to voliteľný predmet a medzi našimi študentmi veľmi obľúbený. Učíme na ňom veci z praxe. Veľmi sa tešíme z prvého miesta,“ dopĺňa.

 

Podľa Juraja Jurasa, správcu Nadácie PARTNERS koncept vedomostnej súťaže Finančná olympiáda dokonale spĺňa svoj účel. „Finančná olympiáda je len jeden z mnohých nástrojov, ktorými chceme mladých ľudí zaujať, priblížiť oblasť financií a finančne ich vzdelávať. Znalosť základných pojmov aj praktické príklady budú v budúcnosti využívať v bežnom živote, či už pri správe osobných a rodinných financií, finančnom plánovaní, ale aj pri komunikácii s finančnými inštitúciami,“ dodáva. 

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

 

PREŠLI BY STE TESTOM? OTESTUJTE SA

(výber 13 otázok z tohtoročnej Finančnej olympiády)

Uveďte počet nominálnych hodnôt eurobankoviek:

A) 8

B) 6

C) 7

 

Peter väčšinu svojich nákupov platí kreditnou kartou. Čie peniaze v tomto prípade využíva?

A) Využíva svoje peniaze, ktoré má na svojom osobnom účte

B) Využíva možnosť ísť do tzv. mínusu na svojom osobnom účte

C) Využíva peniaze banky, ktoré si bezúročne požičiava v prípade, že ich vráti v stanovenom termíne, inak za ne musí zaplatiť úrok

 

Pri investovaní nastávajú na trhu poklesy a rasty cien akcií. Ako sa odborne nazýva tento jav?

A) Volatilita

B) Variabilita

C) Vokalizácia

 

Čo označuje skratka SWIFT?

A) Medzinárodný bankový identifikačný kód

B) Medzinárodný kód čísla účtu

C) Medzinárodné označenie prevodného príkazu

 

Ktorý z fondov je najviac konzervatívny?

A) Zmiešaný

B) Dlhopisový

C) Peňažný

 

Pri presádzaní kvetov na okne vám spadol kvetináč a rozbil susedovo auto zaparkované pri dome. Z akého poistenia bude majiteľovi uhradená škoda?

A) Z vášho povinného zmluvného poistenia

B) Z poistenia občianskej zodpovednosti

C) Z jeho povinného zmluvného poistenia

 

Čo označuje pojem inflácia?

A) Zníženie kúpnej sily peňazí

B) Zvýšenie kúpnej sily peňazí

C) Zhodnotenie menového rizika

 

Peter má uzatvorené investičné životné poistenie s garantovanou poistnou sumou v prípade úmrtia 5 000 €. Aká suma mu bude vyplatená v prípade úmrtia v dôsledku autonehody?

A) 0 €

B) 5 000 €

C) Hodnota účtu, pokiaľ je vyššia ako garantovaná poistná suma, pokiaľ nie, tak 5 000 €

 

Ak má Peter uzatvorenú účastnícku zmluvu doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý dôchodkový pilier využíva?

A) II. pilier

B) III. pilier

C) I. pilier

 

Čo označuje pojem AML?

A) Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

B) Druh kryptomeny

C) Skratka pre medzinárodné označenie akciového fondu

 

Splatnosť dlhopisu je obdobie:

A) Od vydania dlhopisu do okamihu, keď má držiteľ zisk

B) Od vydania dlhopisu do okamihu, keď je držiteľovi dlhopisu vyplatená reálna hodnota dlhopisu

C) Od vydania dlhopisu do okamihu, keď je držiteľovi dlhopisu vyplatená nominálna hodnota dlhopisu

 

Do akej výšky chráni Fond na ochranu vkladov peniaze v bankách?

A) 50 000 €

B) 100 000 €

C) 150 000 €

 

Čo je to tzv. superhrubá mzda?

A) Skutočná cena práce zamestnanca, ktorá zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa na zamestnanca

B) Používa sa ako pojem na označenie hrubej mzdy zamestnanca nad 35 000 eur ročne a takíto zamestnanci platia tzv. milionársku daň

C) Suma, ktorá zostane zamestnancovi po zohľadnení všetkých daní a odvodov

 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už ôsmy ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Rovnako Nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl. Ich cieľom je rozšírenie vedomostí v oblasti financií a hospodárenia s nimi.