-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

V PARTNERS GROUP SK vykázali v prvom polroku rast


18.09.2014

Hospodárske výsledky spoločnosti PARTNERS GROUP SK za prvý polrok poukazujú na celkový nárast produkcie spoločnosti, a to o 13 % medziročne. Spoločnosť dosiahla k 30. 6. 2014 obrat viac ako 10 mil. EUR, čím si udržala minuloročné priaznivé čísla.

Hospodárske výsledky spoločnosti PARTNERS GROUP SK za prvý polrok poukazujú na celkový nárast produkcie spoločnosti, a to o 13 % medziročne. Spoločnosť dosiahla k 30. 6. 2014 obrat viac ako 10 mil. EUR, čím si udržala minuloročné priaznivé čísla.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK evidovala k 30. 6. 2014 spolu 1 125 aktívnych spolupracovníkov. Tí uzavreli za prvých šesť mesiacov tohto roka spolu viac ako 27 000 zmlúv. Pri pohľade na celkovú štruktúru portfólia si takmer 40-percentný podiel ukrojili životné poistky, ktoré sú kľúčovou zložkou portfólií klientov. Objem sprostredkovaného ročného poistného v tomto segmente dosiahol takmer 6 mil. EUR. Druhou najsilnejšou kategóriou s 25-percentným podielom sa stali investície. Objem investícií klientov do podielových fondov presiahol v prvej polovici roka úroveň 34,5 mil. EUR.

Kategória neživotného poistenia (poistenie áut, majetku, cestovné a úrazové poistenie) si z celkovej produkcie ukrojila približne 20 %, objem ročného poistného dosiahol v neživotnom poistení viac ako 550 000 EUR. Na úroveň 10 % sa v prvom polroku dostali úvery, ktoré týmto dosiahli nárast takmer o 13 %. Objem poskytnutých úverov sprostredkovateľmi PARTNERS GROUP SK dosiahol v prvom polroku úroveň takmer 127 mil. EUR, z toho väčšinu, v objeme približne 123 mil. EUR, tvorili hypotekárne úvery.

Podielom nižším ako 10 % sa na celkovej produkcii podieľali segmenty starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia a stavebné sporenie, pričom doplnkové dôchodkové sporenie zaznamenalo medziročný nárast o 25 %.

„Medziročné výsledky hodnotím pozitívne a som rád, že sa nám dlhodobo darí dosahovať rast. V najbližšom období vidím najväčší potenciál v oblasti dôchodkov. Demografický a ekonomický vývoj ukazuje, že sa v tomto ohľade nemôžeme spoliehať len na štát a verím, že čoraz väčšie množstvo klientov si uvedomí potrebu súkromnej prípravy na dôchodok a že tento segment si upevní svoje postavenie v rámci nášho produktového portfólia,“ hovorí Juraj Juras.

Rezervy slovenských domácností v oblasti dôchodkov odhalil aj nedávny prieskum Nadácie PARTNERS, podľa ktorého si až 62 % Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok, pretože sa spolieha na pomoc štátu či nepovažuje túto oblasť za dôležitú.

„Naším cieľom na druhú polovicu roka je pokračovať v nastavenom tempe rastu, no prvoradou prioritou však stále ostáva poskytovať kvalitné a profesionálne finančné služby a našich klientov finančne vzdelávať, ako efektívne so svojimi prostriedkami pracovať,“ uzatvára Juraj Juras.