-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

V akej kondícii sú vaše financie?


29.12.2014

Počítate na začiatku mesiaca, koľko dní ešte musíte počkať na ďalšiu výplatu? Ak áno, je to prvé neklamné znamenie toho, že vaše financie nie sú v najlepšej kondícii a problémy sú len otázkou času. Pokiaľ to nie je váš prípad, ešte sa netešte. Mať dostatok peňazí ešte neznamená, že s nimi narábame rozumne. Ako ste na tom vy? Skúste náš krátky test.

Počítate na začiatku mesiaca, koľko dní ešte musíte počkať na ďalšiu výplatu? Ak áno, je to prvé neklamné znamenie toho, že vaše financie nie sú v najlepšej kondícii a problémy sú len otázkou času. Pokiaľ to nie je váš prípad, ešte sa netešte. Mať dostatok peňazí ešte neznamená, že s nimi narábame rozumne. Ako ste na tom vy? Skúste náš krátky test.

Na jeho vyhodnotenie postačí, ak si po zodpovedaní každej otázky poznačíte písmeno pri odpovedi, ktorú považujete za správnu alebo najbližšiu realite. Výsledok testu bude známy len vám, preto správne odpovede nemusíte hneď „googlovať“. Niektoré otázky budú zamerané aj na základné znalosti z oblasti financií. Koniec koncov – správať sa k peniazom zodpovedne znamená aj rozumieť im.

Sú vaše mesačné príjmy vyššie ako výdavky?

a) Sú približne rovnaké, primerané mojej úrovni výdavkov.

b) Nie, sú menšie, no rozdiel nie je alarmujúci. Na vykrytie svojich bežných výdavkov používam buď nasporené peniaze, alebo výhodný úver.

c) Áno, sú vyššie a nie je to výnimočný jav, skôr samozrejmosť.

 

Máte pre prípad neočakávaného výdavku (výdavkov) vytvorenú finančnú rezervu?

a) Áno, ak by sa stalo niečo nepredvídateľné, môžem ísť na svojom bežnom účte do mínusu a tieto peniaze použiť podľa potreby.

b) Nepredvídateľné výdavky môžu, samozrejme, prísť, no budem to riešiť, až keď budem musieť.

c) Finančnú rezervu vytvorenú mám, zodpovedá najmenej trojnásobku môjho pravidelného príjmu.

 

Finančnú rezervu je vhodné mať v prípade potreby k dispozícii. Ktorá možnosť je podľa vás najlepšia?

a) Podielové listy v akciovom fonde. Tie totiž zarábajú v dlhodobom horizonte najviac.

b) Mojou rezervou na najhoršie časy je investícia do pozemku. Ak bude treba, v prípade potreby môžem predať aj auto.

c) Mám ju uloženú na samostatnom účte v banke, je oddelená od môjho bežného účtu a financií.

 

Ak vám banka ponúkne na termínovanom vklade úrok 2 % p. a., aký úrok vám skutočne pripíše, ak naň vložíte 1 000 eur?

a) Toto má byť chyták? Ak na rok vložím do banky 1 000 eur a získam úrok 2 %, na konci budem mať na účte 1 020 eur, teda o 2 % viac.

b) Bude to 1 002 eur.

c) Ak by úroky neboli zdaňované, bolo by to 1 020 eur. Úroky však podliehajú zdaneniu, na konci roka tak budem mať na účte len 1 016,20 eura.

 

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Ste poistený pre prípad rizík, ktoré môžu znamenať koniec súčasným príjmom?

a) Poistený som, no keďže som sa na poistku už dávno nepozeral, je možné, že spomínané riziko v ňom nie je pokryté.

b) Poistenie je zbytočný produkt, na ktorom väčšina ľudí stráca. Ak sa mi niečo stane, nejako si poradím.

c) Poistený som, najmä kvôli tomu, že príjem je pre moju rodinu dôležitý. O poistnej sume mám tiež presnú predstavu.

 

Ak ste vlastníkom hodnotného majetku (byt, dom a pod.), máte tento majetok poistený?

a) Majetok poistený nemám. Je síce cenný, ale neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby som oň prišiel.

b) Poistenie majetku? A načo? Ak sa niečo má stať, stane sa.

c) Majetok poistený mám. To, čo zaplatím na poistnom, nemôžem porovnávať s hodnotou, ktorú si takto chránim a určite by som nechcel o ňu prísť.

 

Viete, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením?

a) Pri kapitálovom životnom poistení si zároveň vytváram kapitál, úspory, ktoré dostanem po skončení poistnej zmluvy. Pri investičnom poistení si žiadny kapitál nevytváram.

b) Ide v podstate o identické produkty, rozdiel v názvoch je len marketingom poisťovní.

c) Pri kapitálovom životnom poistení je akumulovaná suma zhodnocovaná predpísaným úrokom, pri investičnom závisí zhodnotenie od výsledku investovania na finančných trhoch.

 

Pri ktorom type investície nehrozí riziko straty?

a) Jedinou takouto investíciou je zlato, to si zachováva hodnotu za akýchkoľvek okolností.

b) O peniaze neprídem len vtedy, keď ich schovám tak, ako to robili naši predkovia – niekde „do matraca“, aby som ich mal poruke a na očiach.

c) Niečo ako bezriziková investícia neexistuje. Platí aj vtedy, ak človek priamo neinvestuje a vystavuje sa napríklad inflačnému riziku.

 

Ak sa rozhodnete investovať do akcií, ktorú časť vašich financií použijete?

a) Jednoznačne finančnú rezervu, no nie viac ako polovicu. Akcie zvyčajne zarábajú najviac.

b) Bežní ľudia by sa investíciám do akcií mali úplne vyhnúť. Akcie sú veľmi riskantné, zarábať na nich môžu len burzoví špekulanti.

c) Výlučne dlhodobé investície, teda peniaze, ktoré nebudem potrebovať niekoľko rokov a slúžia na zabezpečenie časovo vzdialenejších cieľov.

 

Ktoré z nasledujúcich podielových fondov sú najmenej rizikové a zároveň najmenej výnosné?

a) Dlhopisové fondy, no len tie, ktoré investujú výlučne do štátnych dlhopisov.

b) Fondy nehnuteľností. S pôdou sa neobchoduje ako s akciami, je to preto stabilná investícia.

c) Fondy peňažného trhu, ktoré investujú do krátkodobých cenných papierov alebo vkladajú peniaze do bánk a inkasujú úroky z nich.

 

Vyhodnotenie

Spočítajte počet odpovedí, ktoré ste označili písmenom c), a od tohto čísla odpočítajte počet odpovedí s písmenom b). Ak ste napríklad trikrát označili odpoveď c) a raz b), vaše výsledné skóre je 2 (t. j. 3 - 1). Odpovede označené písmenom a) nemajú vplyv na konečné skóre.

 

Menej ako -5 bodov

Pravidelní čitatelia finančne orientovaného newslettera Partners News by sa k takémuto výsledku nemali dopracovať. Ak sa vám to predsa len stalo, zrejme ste sa k testu dostali len náhodou. V opačnom prípade vás k zisku dostatočných finančných vedomostí čaká ešte dlhá cesta.

-5 až 0 bodov

Nebudeme vám skladať poklonu. Výsledok testu totiž naznačuje, že otázku svojich osobných financií neberiete príliš vážne. Do nového roka si dajte predsavzatie, v rámci ktorého sa pokúsite viac sa zaujímať o svet financií a zároveň si zabezpečiť lepšiu finančnú kondíciu.

0 až 5 bodov

Slušný výsledok, ktorý naznačuje, že o peniazoch čo-to viete. Ak bol pre vás test skôr tipovačkou, máte dobrú ruku a intuíciu. V oblasti financií je však lepšie spoliehať sa na vlastné vedomosti. Preto nezaspite na vavrínoch a drobné rezervy si čo najskôr doplňte.

Viac ako 5 bodov

Gratulujeme. O peniazoch máte slušný prehľad a neskočíte ľahko ani na nejaký chyták. Patríte do skupiny ľudí, ktorí si môžu povedať, že ich finančná kondícia je slušná. Netreba však zabúdať, že medzi tým, čo človek o financiách vie a ako s nimi v skutočnosti narába, býva nezriedka veľký rozdiel.