-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Úspory na dôchodok budú dostupnejšie


27.04.2017

Pred necelými troma rokmi nastavil štát podmienky, za akých sa sporitelia v druhom pilieri budú môcť dostať k peniazom na osobných dôchodkových účtoch. V tomto roku ich parlament zmenil.

Pred necelými troma rokmi nastavil štát podmienky, za akých sa sporitelia v druhom pilieri budú môcť dostať k peniazom na osobných dôchodkových účtoch. V tomto roku ich parlament zmenil.

Zmena pravidiel nie je bleskom z jasného neba – to, že k nej dôjde, bolo možné vyčítať z programového vyhlásenia vlády. „Súčasné nastavenie podmienok na vyplácanie dôchodku z druhého piliera programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len menšiemu počtu sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia,“ píše sa vo vládnom dokumente.

Pre viac ľudí, no nie pre všetkých

Nové podmienky výberu nasporených peňazí v druhom pilieri začnú platiť od februára budúceho roku. Aj keď zákonodarcovia prisľúbili sporiteľom väčšiu mieru slobody pri nakladaní s dôchodkovými úsporami, počet tých, ktorí nepocítia žiadnu zmenu, bude aj v budúcnosti vysoký.

Možnosť programového výberu existuje v druhom pilieri už niekoľko rokov, pre väčšinu sporiteľov je však nedosiahnuteľná. Legislatívne podmienky sú dnes natoľko prísne, že programový výber menia na luxusnú službu, dostupnú len pre nadpriemerne zarábajúcich sporiteľov. Ostatní musia presunúť svoje úspory do vybraných životných poisťovní, ktoré sú oprávnené vyplácať dôchodky (anuity) z druhého piliera. Tým však dochádza k podstatnej zmene: kým v období sporenia boli sporitelia skutočnými majiteľmi svojich úspor a v prípade smrti boli peniaze predmetom dedenia, po ich presunutí do životnej poisťovne sa vlastnícke právo stráca. V skutočnosti sporitelia „minú“ svoje úspory na zakúpenie iného finančného produktu – doživotnej anuity. To vysvetľuje, prečo je po programovom výbere dopyt.

Od februára 2018 dosiahne na programový výber podstatne viac sporiteľov. Z tých, ktorí v nasledujúcich troch rokoch dosiahnu dôchodkový vek, bude môcť jeho výhody využiť asi polovica sporiteľov. Podľa prepočtov ministerstva práce to bude asi 6,5 tisíca súčasných klientov DSS. Na druhej strane – približne rovnako početná skupina sporiteľov nebude môcť programový výber využiť a všetky svoje úspory budú musieť presunúť do životnej poisťovne, ak budú chcieť dostávať dôchodok aj z druhého piliera.

Voľnejšie podmienky

Kto si bude chcieť časť svojich dôchodkových úspor vybrať, bude musieť podľa schváleného zákona splniť jedinú podmienku – dosiahnuť dôchodkový príjem aspoň na úrovni priemerného starobného dôchodku. Ide o číslo, ktoré sa v priebehu roka mení a sledovať jeho aktuálnu úroveň každý mesiac by bolo nepraktické. Sociálna poisťovňa preto bude každý rok, na začiatku februára, vyhlasovať referenčnú sumu, ktorá sa bude nasledujúcich dvanásť mesiacov považovať na „priemerný dôchodok“. Ak by uvedený režim platil už dnes, referenčnou úrovňou by bola suma 425 eur.

Keď budú v budúcnosti sporitelia odchádzať do dôchodku, budú si musieť zistiť, akú anuitu by za usporené peniaze mohli dostávať od životných poisťovní. Pokiaľ bude suma anuity spolu s ostatnými dôchodkovými príjmami (napr. starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok a pod.) vyššia ako priemerný dôchodok vyhlasovaný Sociálnou poisťovňou, bude to znamenať, že časť svojich úspor v druhom pilieri si budú môcť vybrať priamo. Podrobnosti výberu si môže každý dohodnúť so svojou DSS, v tomto prípade zákon nekladie žiadne obmedzenia.

O dôchodkové úspory, ktoré si Slováci vytvorili v druhom pilieri, v súčasnosti súťažia tri komerčné životné poisťovne. Sporiteľom aj po zmene pravidiel ostáva možnosť „dať košom“ každej z nich, ak sa im ponúkané anuity budú zdať neprimerane nízke. Presne to robí dnes väčšina tých, ktorí odchádzajú do dôchodku a sú klientmi DSS: peniaze na osobných dôchodkových účtoch nechávajú aj naďalej. Znamená to pre nich síce nižší celkový dôchodok, ale istotu, že peniaze v DSS sú stále ich a v prípade smrti budú predmetom dedenia.