-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK lídrom v sprostredkovaní investícií


11.05.2017

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila pozíciu lídra v oblasti sprostredkovaných investícií. Poukazujú na to hospodárske výsledky za rok 2015, podľa ktorých objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 % a dosiahol úroveň viac ako 101 mil. eur. O úspešnom roku vypovedajú aj ďalšie ukazovatele. Spoločnosť vlani sprostredkovala viac ako 69-tisíc zmlúv, zvýšila tržby na bezmála 24,5 mil. eur a zaznamenala produkčný nárast takmer o 10 %.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila pozíciu lídra v oblasti sprostredkovaných investícií. Poukazujú na to hospodárske výsledky za rok 2015, podľa ktorých objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 % a dosiahol úroveň viac ako 101 mil. eur. O úspešnom roku vypovedajú aj ďalšie ukazovatele. Spoločnosť vlani sprostredkovala viac ako 69-tisíc zmlúv, zvýšila tržby na bezmála 24,5 mil. eur a zaznamenala produkčný nárast takmer o 10 %.

BUDOVANIE AKTÍV KLIENTOV JE V POPREDÍ

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK zaznamenala vlani nárast vo všetkých kľúčových oblastiach. Najlepšie sa však darilo oblasti investovania, v ktorej spoločnosť potvrdila pozíciu lídra na slovenskom trhu. V medziročnom porovnaní objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 %.

„Dlhodobým cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je zabezpečiť, aby naši klienti bohatli. Prostriedkom na naplnenie tohto cieľa je viesť klientov k budovaniu aktív formou pravidelného investovania,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Objem sprostredkovaných investícií klientov PARTNERS GROUP SK dosiahol v roku 2015 úroveň viac ako 101 mil. eur, čo je v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku bezkonkurenčný výsledok. „Pravidelné investovanie finančných prostriedkov je kľúčom k zabezpečeniu finančnej stability našich klientov v dlhodobom horizonte. Preto sa budeme aj naďalej zameriavať na to, aby práve budovanie aktív bolo základným prvkom portfólia každého jedného klienta,“ dodáva Juraj Juras. Výsledky spoločnosti v oblasti budovania aktív ocenila aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorá vyhlásila PARTNERS GROUP SK za víťaza v kategórii Najlepší samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu za rok 2015.

NÁRAST V TRŽBÁCH I V POČTE ZMLÚV   

Spoločnosť v minulom roku sprostredkovala viac ako 69-tisíc zmlúv, zvýšila tržby na takmer 24,5 mil. eur a zaznamenala produkčný nárast takmer o 10 %. Najväčší podiel dosiahli sprostredkované investície s 31 % podielom na celkovom objeme zmlúv. Za nimi nasledoval segment životného poistenia s podielom 30 %. Približne 19 % z celkového objemu zmlúv pripadlo na neživotné poistenie a 11 % na starobné dôchodkové sporenie. Úvery v minulom roku dosiahli 7 % na celkovom podiele, oblasť stavebného sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia boli zastúpené rovnako, dosiahli 1 % na celkovom objeme zmlúv.  

PARTNERS GROUP SK ZAVÁDZA INOVÁCIE NA FINANČNOM TRHU    

Snahou spoločnosti PARTNERS GROUP SK je pôsobiť na trhu kvalitne, profesionálne a dlhodobo. Najväčší dôraz pritom kladie na spokojnosť a ochranu klienta. Jedným z prostriedkov na naplnenie tohto cieľa bolo zavedenie vyplácania zaslúžených provízií pre finančných sprostredkovateľov v máji 2015. „Zaslúžené provízie predstavujú pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany a významne zvyšujú kvalitu poskytovanej služby, z čohov konečnom dôsledku profitujú najmä klienti,“ hovorí Juraj Juras.

V novembri minulého roka zaviedla spoločnosť PARTNERS GROUP SK, ako prvá spomedzi sprostredkovateľov finančných služieb na Slovensku aj v Českej republike, elektronické podpisovanie zmlúv. Elektronický podpis zmlúv prináša klientom, sprostredkovateľom, ale aj obchodným partnerom pohodlnejšie sprostredkovanie finančných služieb a urýchlenie procesov spracovania zmlúv.