-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Tri je viac ako jeden


07.01.2020

Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku stále mnoho ľudí podceňuje, čo je aj dôsledkom nízkeho povedomia o význame dôchodkového sporenia. Pozitívnou správou však je, že za posledné roky sa situácia výrazne zlepšila a dôchodkové spoločnosti evidujú nárast počtu sporiteľov. O fungovaní dôchodkového systému a jeho vývoji sme sa zhovárali so špecialistom na dôchodky zo spoločnosti NN Slovensko – Miroslavom Pirščom.

Aké dôvody by mali klientov motivovať sporiť si na dôchodok?

Hlavným dôvodom je finančná rezerva na zaistenie dôstojného dôchodku využitím všetkých dostupných nástrojov dôchodkového systému na Slovensku, ktorými sú najmä starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a nemenej dôležité je sledovať vývoj svojho dôchodku v Sociálnej poisťovni (I. pilier). Stav dôchodku si môžu klienti kontrolovať cez digitálne aplikácie dostupné v Sociálnej poisťovni a v dôchodkových spoločnostiach prostredníctvom online portálov, kde si môžu nastaviť napr. osobné údaje, vývoj hodnoty fondov, oprávnenú osobu atď. Ďalším dôvodom na penzijné sporenie je znižujúci sa pomer priemerného dôchodku k priemernej mzde za posledných 10 rokov. Aby klient nezažil po vstupe do dôchodkového veku spotrebný šok z toho, že výška jeho príjmu nepokryje jeho základné výdavky a potreby, je dôležité myslieť na finančné zabezpečenie z viacerých zdrojov, čo garantuje lepší dôchodok.

Aké najväčšie výhody má dôchodkové sporenie oproti iným finančným produktom?

Rád by som spomenul tri najdôležitejšie výhody. Poplatková štruktúra, ktorá je najnižšia na trhu. Ďalej podpora sporenia aj z iných ako vlastných zdrojov – pri III. pilieri môžeme hovoriť najmä o príspevku zamestnávateľa a daňovej odpočítateľnosti až do sumy 180 € ročne, pri II. pilieri je to financovanie z povinných odvodov (v roku 2020 to bude 5 % z hrubej mesačnej mzdy). Tretím plusom je, že nastavenie produktov dôchodkového zabezpečenia neumožňuje klientovi vybrať si úspory skôr ako pri dovŕšení dôchodkového veku, čím napĺňajú svoj primárny účel. Nemenej dôležitá je i možnosť dediteľnosti finančných prostriedkov.

V akom veku si má bežný Slovák začať reálne odkladať prostredníctvom dôchodkových spoločností?

Ideálny je deň, keď uzrie svetlo tohto sveta. Reálne v momente, keď zarobí prvé euro.

Je slovenský dôchodkový systém, zložený z troch základných pilierov, postačujúci pre ekonomicky aktívneho človeka?

Áno, za predpokladu, že každý ekonomicky aktívny človek využije na 100 % všetky príležitosti, ktoré ponúkajú súčasné dôchodkové produkty na našom trhu. Každé ďalšie sporenie môžeme nazvať štvrtým, piatym, šiestym pilierom, ktoré by malo byť doplnkom k ústavne zakotvenému dôchodkovému systému zloženému z I., II. a III. piliera.

Na čo treba myslieť pri uzatváraní a nastavení dôchodkového sporenia?

Základným parametrom je čas sporenia. Pohľad na sporenie 20-ročného človeka je iný ako pohľad 45-ročného. Investičný horizont má výrazný vplyv na nastavenie investičnej stratégie a potenciálu dosiahnutého výsledku. Mladším klientom odporúčam vyššie investičné riziko (akciové a indexové fondy). Pri starších klientoch je potrebná vyššia miera obozretnosti a stabilizácia dosiahnutých výsledkov sporenia (zmiešané a dlhopisové fondy). Pri výbere spoločnosti treba zohľadňovať rozsah ponúkaných fondov tak, aby boli v súlade s investičnými potrebami klienta počas celej lehoty sporenia.

Aké je ideálne rozloženie úspor v jednotlivých dôchodkových produktoch?

Neexistuje univerzálne riešenie. Každý sme iný, riziko vnímame odlišne a na dôchodok si začíname sporiť v rôznom veku. Ak mám ponúknuť ideálne riešenie, tak platí: investičné horizonty nad 30 rokov = investovať 100 % do akcií; investičné horizonty kratšie ako 20 rokov = investovať 50/50 medzi akcie a dlhopisy. No netreba zabúdať na zásadu, že všetko platí, okrem prípadov, keď to neplatí.