-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Treba sa báť recesie?


02.10.2019

Ekonómovia hovoria o recesii už takmer ako o hotovej veci. Čo to znamená pre vaše investície?

Dobré časy sa končia, pripravte sa, bude horšie. Takto najčastejšie tlmočia médiá pribúdajúce náznaky toho, že svetová ekonomika má čoraz vážnejšie problémy. Dôležitou otázkou však nie je, či recesia skutočne príde, ale ako by ste na ňu mali byť pripravení vy a vaše investície.

Čo je recesia?

  • Pre ekonómov a finančníkov je definičným znakom recesie medziročný pokles výkonnosti ekonomiky, ktorý trvá aspoň dva štvrťroky po sebe. Táto definícia vznikla v polovici minulého storočia v USA.
  • Jediným indikátorom, ktorý je v uvedenej definícii dôležitý, je rast hrubého domáceho produktu (HDP). Ostatné indikátory, ktoré sú pre kvalitu života dôležité (vývoj nezamestnanosti, inflácie a pod.), bývajú spravidla ignorované.

Recesie sú prirodzenou (hoci menej príjemnou) súčasťou vývoja ekonomiky. Pre investorov by však malo byť dôležité to, že aj blížiaca sa recesia býva zvyčajne obdobím, keď sa akciovým trhom darí.

Najväčšia svetová ekonomika (USA) zaznamenala od skončenia druhej svetovej vojny celkovo tucet období recesie. Len príchod jedinej z nich však znamenal pre investorov citeľné straty. Počas šiestich mesiacov, ktoré predchádzali vypuknutiu predposlednej recesie (v marci 2001), poklesol akciový index S&P 500 o takmer 18 %. Dvojciferná strata je však pred nástupom obdobia hospodárskeho útlmu výnimočná.

Ako sa darilo akciám pred vypuknutím recesie?

Začiatok recesie

Zmena akciového indexu v predchádzajúcich 6 mesiacoch

Zmena akciového indexu v predchádzajúcich 3 mesiacoch

Február 1945

8,6 %

6,8 %

November 1948

9,8 %

5,8 %

Júl 1953

–6,5 %

–2,9 %

August 1957

9,3 %

5,8 %

Apríl 1960

–1,0 %

–6,8 %

December 1969

–7,8 %

–0,9 %

November 1973

2,9 %

0,9 %

Január 1980

7,7 %

0,1 %

Júl 1981

–1,0 %

–2,3 %

Júl 1990

3,1 %

6,3 %

Marec 2001

–17,8 %

–5,4 %

December 2007

–2,3 %

1,0 %

Avíza na blížiacu sa recesiu by na základe historických skúseností nemali byť pre investorov dôvodom na obavy. Tendencia akciových trhov ísť nahor pretrváva aj v časoch, keď sa recesia skutočne blíži. Priemerný nárast akciových trhov pol roka pred začiatkom pauzy v hospodárskom raste predstavuje 1,2 %, v trojmesačnom horizonte 1 %.

Netrvajú dlho

Ak by sa investori nemali znepokojovať predpoveďami blížiacej sa recesie (ktoré môžu, no nemusia vyjsť), malo by ich trápiť, keď skutočne príde? Je pravda, že niektoré ekonomické útlmy boli v minulosti sprevádzané najvýraznejšími poklesmi akciových trhov. Nie je to však celá pravda. Dobrou správou je, že hoci ide niekedy o skutočne bolestivé obdobia, ich trvanie je relatívne krátke.

V moderných dejinách USA trvala hospodárska recesia v priemere 11 mesiacov. Najkratšia z nich mala len 6 (január 1980 až júl 1980), najdlhšia 18 mesiacov (december 2007 až jún 2009). Z pohľadu ľudí, ktorí investujú napríklad s cieľom vytvoriť si zdroj príjmu na dôchodku a ich investičný horizont predstavuje ešte viac ako 20-30 rokov, ide o relatívne krátke obdobia.

Alebo iná perspektíva: Od skončenia druhej svetovej vojny do konca júla 2019 prešlo 895 mesiacov. Z nich bola americká ekonomika v recesii 130 mesiacov, teda asi 15 % času. Inými slovami, v 85 % zvyšných mesiacov bola ekonomika v stave rastu. Problémom väčšiny investorov je však to, že 85 % času zvyknú špekulovať nad tým, čo sa môže stať počas 15 % času.

Pokiaľ by si investori mali z histórie ekonomických cyklov odniesť nejaké ponaučenie, mohlo by znieť takto: Recesie boli a budú súčasťou hospodárskeho vývoja. Ich predpovede však nie sú dôležité. Blížiaca sa recesia nie je veľkou hrozbou pre akciový trh, a ak skutočne prepukne, má len obmedzenú životnosť.