-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ťažko udržateľné dôchodky


04.03.2016

Prognózy odborníkov sa už dlhšie zhodujú v tom, že z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja v našej krajine je aktuálny režim vyplácania penzie neudržateľný. Pokiaľ si chcete aj počas dôchodku udržať životný štandard z produktívneho veku, situáciu vezmite do vlastných rúk.

Prognózy odborníkov sa už dlhšie zhodujú v tom, že z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja v našej krajine je aktuálny režim vyplácania penzie neudržateľný. Pokiaľ si chcete aj počas dôchodku udržať životný štandard z produktívneho veku, situáciu vezmite do vlastných rúk.

Slovo dôchodok sa bude skloňovať na Slovensku čoraz častejšie. Patríme totiž ku krajinám, ktoré svoj súčasný dôchodkový systém dlhodobo neudržia. Potvrdzuje to aj analýza, podľa ktorej sa Slovensko nachádza na 16. mieste s najmenej udržateľným dôchodkovým systémom z 50 hodnotených krajín. Lepšie sa v rebríčku umiestnilo Česko, Poľsko a pozitívnejšie vyhliadky v oblasti budúceho dôchodkového zabezpečenia majú aj Maďari, Rumuni či Bulhari. Aké sú dôvody našich negatívnych vyhliadok? Jednoznačne demografia a štedro nastavené súčasné dôchodky. A to napriek tomu, že už dnes je podľa odhadov viac ako 30 % našich starobných dôchodkov pod hranicou chudoby.

Negatívny vývoj

Aká je teda prognóza nášho demografického vývoja? Dnes je na Slovensku osemstotisíc ľudí vo veku nad 65 rokov. V roku 2040 ich bude približne 1,4 milióna a o ďalších 20 rokov takmer 1,8 milióna. Na druhej strane, aktívne pracujúcich ľudí vo veku 20 až 44 rokov je dnes skoro 2,1 milióna, v roku 2020 ich bude len 1,5 milióna a o ďalších dvadsať rokov ešte o stotisíc menej. Pri týchto číslach už ani neprekvapí, že podľa odhadov INFOSTAT-u od roku 2030 začne klesať počet obyvateľov Slovenska a do roku 2060 vzrastie priemerný vek obyvateľov Slovenska zo súčasných štyridsať na štyridsaťdeväť rokov. Ak sa dnes na dôchodok jedného dôchodcu skladajú dvaja zamestnanci, v roku 2060 to už bude pravdepodobne iba jeden.

Aktuálne je však veková štruktúra Slovákov na európske pomery stále nadpriemerne dobrá. No prvý pilier je napriek tomu už niekoľko rokov v strate. Keby si štát napríklad v roku 2014 nepožičal 438 miliónov eur, starobný dôchodok by podľa INESS-u nebol 400 eur, ale len 367 eur. Minulý rok si zase štát výdatne pomohol mimoriadnym, a vraj už posledným otvorením druhého piliera.

Hľadanie východiska

Aké sú teda možné riešenia? Nárast pôrodnosti, zvyšovanie daní a znižovanie výdavkov štátu, predlžovanie veku odchodu do dôchodku alebo napríklad spomalenie valorizácie dôchodkov.

S niektorými opatreniami už vláda začala, pričom jedným z nich je postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky napríklad dnešní novorodenci už budú odchádzať do dôchodku v sedemdesiatke. Okrem toho bol prijatý koncept, ktorý spomalí tempo valorizácie súčasných dôchodkov. Dôchodcom sa bude upravovať dôchodok o mieru rastu cien, a nie o kombináciu rastu priemernej mzdy a rastu cien, ako tomu bolo doteraz. 

Všetky tieto opatrenia majú spoločného menovateľa. Prvý pilier bude čoraz menej štedrý a tlak na posilňovanie dobrovoľných pilierov sa bude zvyšovať. Všetky dôchodkové systémy sveta, ktoré sa podľa hodnotení považujú za dlhodobo udržateľné, majú jednu spoločnú vlastnosť. Štátny, priebežný dôchodkový pilier (u nás známy ako prvý pilier) tam tvorí nízky podiel na celkovom príjme budúceho dôchodcu a podiel sporivých kapitalizačných pilierov, respektíve individuálnych úspor sa zvyšuje. Príkladom je Holandsko, Austrália, Nový Zéland, Švédsko, Kanada alebo Veľká Británia.

Súčasný druhý pilier síce takým čiastočne je, no rozhodne plnohodnotne nerieši budúcu penziu. Za  predpokladu vhodne zvolených fondov síce môže mať ambíciu dôchodok kozmeticky vylepšiť, no plnohodnotné vyriešenie otázky udržania životného štandardu v dôchodkovom veku ostáva výzvou. Bezpečnejšie je však popasovať sa s ňou vo vlastnej réžii, ako sa spoliehať na zodpovednosť iných. Finančný trh pritom ponúka viacero možností sporenia na dôchodok, od tretieho, dobrovoľného piliera cez investičné životné poistenie až po investovanie prostredníctvom podielových fondov. Pre každú z alternatív pritom platí, že začať treba čo najskôr.