-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Tajomné zlaté pravidlo investovania


05.05.2022

Nemá meno, len dve čísla – 60/40. 60 % portfólia v akciách, 40 % v dlhopisoch. Ako vzniklo najrozšírenejšie investičné odporúčanie?

Po prvom prečítaní bola krátka správa Coreyho Hoffsteina na Twitteri celkom vtipná. „O investičnom priemysle veľa hovorí to, ako sa drží pravidla 60/40, no očividne nik nevie, odkiaľ sa vzalo.“

Tweet amerického finančníka neostal bez povšimnutia. V priebehu pár minút mu desiatky ľudí ochotne vysvetlili, prečo sa pravidlo 60/40 tak často označuje ako ideálny mix akcií a dlhopisov pre investorov, ktorí chcú to najlepšie z oboch svetov: vysoké výnosy akciového trhu, aj nízku volatilitu dlhopisov.

Problémy boli len dva. Po prvé: žiadne dve vysvetľujúce odpovede neboli rovnaké, dokonca ani podobné. Každý mal vlastnú teóriu. „Vždy som počúval, že s tým prišiel Peter Bernstein, ale nikdy sa mi nepodarilo potvrdiť to,“ napísal Ben Carlson, jeden z najpopulárnejších finančných blogerov. „Ak by som naozaj musel, tipol by som si, že po prvýkrát som o tom čítal v niečom od Markowitza,“ hádal ďalší. Kto netuší, že Peter Bernstein bol americký ekonóm a expert na históriu financií, alebo nepozná Harryho Markowitza, otca modernej teórie portfólia, veľa zábavy si pri čítaní podobných odpovedí neužije.

Problém číslo dva: ani jedna z odpovedí nebola správna. Aj keď optimálne zloženie portfólia, ktorého takmer dve tretiny tvoria akcie a zvyšok dlhopisy, odporúčajú finanční experti svojim klientom po celom svete už dekády, nikto očividne netuší prečo.

Stačí však do Googla zadať „60/40 portfolio“ a výsledkom vyhľadávania je okolo 1,26 milióna rôznych odkazov. O žiadnej inej kombinácii akcií a dlhopisov sa nedozviete tak veľa. Na ilustráciu: pri hľadaní informácií o pomere 68/32 (náhodne zvolený pomer) Google dokázal nájsť menej ako 100-tisíc odkazov. Drvivá väčšina výsledkov vyhľadávania navyše ani nesúvisela s financiami.

Základná otázka tak ostáva naďalej nezodpovedaná: odkiaľ sa vôbec vzalo zlaté investičné pravidlo?

Teória portfólia nepomôže

Prvotný pokus dopátrať sa k správnej odpovedi by mohol viesť cez spomínanú modernú teóriu portfólia. Vďaka nej môže každý investor dospieť k ideálnemu zloženiu portfólia, ktoré zodpovedá akceptovateľnej miere rizika. Pokiaľ by sa ukázalo, že kombinácia 60 % akcií a 40 % dlhopisov ponúka ideálny pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom, bolo by to možné brať ako vysvetlenie rozšírenosti takéhoto odporúčania.

Podobné prepočty boli v minulosti doménou finančníkov, ktorí disponovali potrebnými historickými údajmi, aj nevyhnutnými matematickými modelmi. Dnes má k dispozícii arzenál na takéto kalkulácie každý s pripojením na internet. Stačí namieriť napríklad na stránku projektu Portfolio Visualizer (podrobnejšie sme o ňom písali v Partners News v novembri 2021).

Výsledok? Zlaté pravidlo rozdelenia portfólia nie je ničím výnimočné. Neponúka ani maximálny výnos, ani minimálne riziko, ani ideálny pomer oboch metrík. Ten sa nachádza skôr v opačnom zložení portfólia, t. j. 40 % v akciách a zvyšných 60 % v dlhopisoch. (Presnejšie pri pomere 44 : 56). Modernú teóriu portfólia ako zdroj rozšíreného investičného odporúčania teda možno škrtnúť zo zoznamu.

Twitteroví fanúšikovia Coreyho Hoffsteina nakoniec nedospeli k žiadnej zhode. Napriek tomu je isté, že pravidlo 60/40 bude aj v budúcnosti slúžiť ako zlaté investičné odporúčanie. Najmä preto, že jeho výsledky sú výrazne lepšie ako výsledky profesionálne riadených fondov, ktoré takisto rozkladajú investované peniaze medzi akcie a dlhopisy.

Kto chce dosiahnuť lepšie výsledky ako spomínané zmiešané fondy, má v pravidle 60/40 jednoduchú investičnú stratégiu, ktorá nie je náročná na čas a nevyžaduje ani neustále sledovanie finančných správ. To, že pôvod pravidla ostane naďalej zahmlený tajomstvom, bude trápiť málokoho.