-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ste mladý? Ste vo výhode!


29.01.2014

Mladosť môže byť úžasná vec, no byť mladý je v dnešnej dobe aj nevýhodou. Napríklad pri hľadaní práce – mladí síce môžu mať vedomosti zo škôl, no chýba im prax a skúsenosti starších. Neskorší ročník narodenia je však aj veľkou výhodou – pri budovaní vlastnej finančnej nezávislosti. A dobrý dôvod nie je len jeden.

Mladosť môže byť úžasná vec, no byť mladý je v dnešnej dobe aj nevýhodou. Napríklad pri hľadaní práce – mladí síce môžu mať vedomosti zo škôl, no chýba im prax a skúsenosti starších. Neskorší ročník narodenia je však aj veľkou výhodou – pri budovaní vlastnej finančnej nezávislosti. A dobrý dôvod nie je len jeden.

Všetky tri nasledujúce dôvody majú jedno spoločné – dokážu z nich vyťažiť najmä mladí ľudia. Môže to znieť paradoxne, no už na začiatku pracovnej kariéry je vhodné myslieť na to, že raz sa skončí. Ako sa skončí, to záleží v čoraz väčšej miere na každom človeku.
 

Investičný horizont


Pri vytváraní a zhodnocovaní individuálnych úspor majú mladí ľudia silného spojenca – čas. Aby mali v budúcnosti k dispozícii primeraný finančný „vankúš“, nemusia mať na začiatku vysoký plat, ani nemusia pátrať po extrémne výnosných investíciách (čo býva zvyčajne nebezpečné). Časový horizont počítaný na desiatky rokov dokáže aj malé úspory premeniť na atraktívne sumy.

Ak si niekto dokáže mesačne odložiť 100 eur, pri trojpercentnom ročnom zhodnotení by po 35 rokoch takéhoto sporenia alebo investovania predstavoval konečný stav účtu viac ako 71-tisíc eur. Ak by sme investičný horizont skrátili o 10 rokov, výsledná suma na účte by predstavovala menej ako 43-tisíc eur. To je len jeden z príkladov ilustrujúci dôležitosť dostatočne dlhého časového horizontu (Partners News 11/2013).

Tí, ktorí ho majú, dostávajú k dispozícii aj luxus navyše. Môžu si dovoliť investovať svoje peniaze tam, kde je šanca na ich zhodnotenie vysoká a ani výnos nie je malý – do akcií. Ľudia s kratším časovým horizontom podobnú možnosť voľby nemajú. Do akcií im síce nikto nezabráni investovať (ak sa tak sami rozhodnú), no sami tak zvyšujú riziko straty peňazí. Akcie síce majú v dlhodobom horizonte rastúcu tendenciu, ale to neznamená, že počas nasledujúcich piatich či desiatich rokov musia nevyhnutne zarobiť. Stačí si spomenúť na prvú dekádu 21. storočia, na konci ktorej boli ceny akcií na približne tej istej úrovni ako na začiatku. Vyššie vekové ročníky sú tak pri investovaní – vzhľadom na krátky časový horizont – nepriamo odsúdené na to, aby svoje peniaze vkladali do konzervatívnejších finančných nástrojov. Tie môžu byť bezpečnejšie, no výsledok investovania tomu bude aj zodpovedať.
 

Lacnejšie poistenie
 

Životné poistenie je finančným produktom, ktorý síce svojou konštrukciou nepatrí medzi tie jednoduchšie, no vyhýbať by sa mu určite nemali dôležití ľudia. Dôležitosť je v tomto prípade myslená relatívne – ak dvojica manželov zo svojich príjmov žije a zároveň spláca napríklad hypotekárny úver, v prípade smrti jedného z partnerov by sa osobná tragédia mohla poľahky zmeniť aj na finančnú. No človek ani nemusí mať na krku hypotéku, aby strata príjmu výrazne skomplikovala život jeho rodine. Napríklad vtedy, ak je najdôležitejším zdrojom príjmu práve jeho mzda.

Poistenie je biznis postavený na číslach a konkrétnych údajoch. Pri životných poisteniach hrá prím vek poisteného. Zjednodušene – čím vyšší vek, tým vyššie riziko smrti. Toto pravidlo síce neplatí vždy a za každých okolností, no všeobecne platí, že voči veľkým rizikám, ktoré môžu človeka postihnúť, sa lacnejšie poistí mladý človek ako starší. Nie je pritom dôležité, či je reč o poistení výlučne rizík alebo o poistný produkt, s ktorým je spojená aj sporiaca či investičná zložka.
 

Finančný plán
 

Benefit plánovania finančnej budúcnosti je na rozdiel od predchádzajúcich ťažko vyčísliteľný. Jeho výhodu dokonca ani nie je možné určiť konkrétnou sumou v eurách. Spočíva v inom – vo vybudovaní si zdravého návyku.

Veľa bežných návykov, ktorých sa človek v živote drží, dostal už v detstve. Pre väčšinu ľudí nie je šokujúce zistenie, že niekto iný sa sprchuje každý deň. Alebo to, že ráno a večer si pravidelne umýva zuby. Pokiaľ nejde o zaprisahaného odporcu osobnej hygieny, takýto návyk je nielen prirodzený, ale i prospešný.

Podobne sú na tom aj mladí ľudia, ktorí sa začínajú sami starať o svoje financie. Ak opomenieme raritné prípady zamestnaní, v ktorých je príjem taký vysoký, že nie je šanca ho za mesiac aj minúť, žiadne zabezpečenie finančnej budúcnosti sa nezaobíde bez plánu. Čím skôr si človek začne realisticky plánovať spôsob minutia zarobených peňazí, tým skôr si osvojí návyk, ktorý mu ostane aj do budúcnosti.

Aj v tomto prípade ťahajú staršie vekové ročníky za kratší koniec. Nik síce netvrdí, že v päťdesiatke je už neskoro začať plánovane hospodáriť s príjmom, no starší ľudia si objektívne ťažšie osvoja niečo, čo predtým nikdy nerobili. Čím skôr si človek osvojí tento návyk, tým jednoduchšie sa mu bude v budúcnosti hospodáriť.

Pripadajú vám predchádzajúce riadky triviálne? Zdanie môže klamať. Podľa minuloročného prieskumu jednej z poisťovní pôsobiacich na domácom trhu sa mladí na Slovensku riadia pri investovaní úplne inak, ako by sa mali. Počet mladých ľudí, ktorí vôbec začali s investovaním, je približne polovicou počtu „starších“ investorov. A navyše – tí mladí, ktorí časť svojich úspor presunuli na finančné trhy, uprednostňujú konzervatívnejšie formy investovania ako investori v kategórii „starších“.