-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK v roku 2014 s dvojciferným produkčným rastom


10.04.2015

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila aj v roku 2014 svoju významnú pozíciu na slovenskom finančnom trhu. Získala ocenenie Diamanty slovenského biznisu a výraznou mierou sa profilovala na spoločnosť, ktorej cieľom je byť lídrom v oblasti finančných služieb.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila aj v roku 2014 svoju významnú pozíciu na slovenskom finančnom trhu. Získala ocenenie Diamanty slovenského biznisu a výraznou mierou sa profilovala na spoločnosť, ktorej cieľom je byť lídrom v oblasti finančných služieb.

Podľa hospodárskych výsledkov zaznamenala oproti roku 2013 produkčný nárast o 13,86%. V minulom roku dosiahli tržby vrátane následných tržieb zo zaslúžených provízii hodnotu 22,9 mil. eura a spolupracovníci spoločnosti uzatvorili takmer 58 tisíc zmlúv. Unikátom je podiel zmlúv uzatvorených so zaslúženou províziou.

Úroveň zaslúžených provízií narástla na 75 %

Snahou spoločnosti PARTNERS GROUP SK je pôsobiť na trhu kvalitne, profesionálne a hlavne dlhodobo so zameraním na spokojnosť a ochranu klienta. Jedným z prostriedkov naplnenia tohto cieľa je zavedenie zaslúžených provízií sprostredkovateľov finančných služieb. „Model zaslúžených provízií je náročný, ale je nevyhnutný pre dlhodobé pôsobenie na trhu. Má nezastupiteľný význam v kvalite a profesionalite služby. Predstavuje pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany, významne zvyšuje kvalitu poskytovanej služby, z čoho v konečnom dôsledku profitujú  klienti,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Každým rokom počet zmlúv so zaslúženou províziou v rámci spoločnosti výrazne stúpa. V uplynulom roku podiel zmlúv životného poistenia s týmto typom provízie dosiahol úroveň 75 %.

Líder v oblasti investícií

Rok 2014 sa pre spoločnosť PARTNERS GROUP SK niesol v znamení rastu. Nárast všetkých kľúčových ukazovateľov sprevádzali produkčné rekordy, ktoré boli najmarkantnejšie v posledných mesiacoch roka. Celkový rast produkcie vykazuje spoločnosť na úrovni necelých 14 %. Tržby spoločnosti pritom dosiahli hodnotu takmer 23 mil. eur, pri sprostredkovaní uzatvorenia takmer 58 tisíc zmlúv. Podľa percentuálneho rozloženia dominovalo aj v roku 2014 v podiele uzatvorených zmlúv životné poistenie s 37,6 percentným podielom a predpísaným poistným vo výške 12,1 mil. eur. Nasledujú investície s podielom 24,9 percenta na celkovom objeme zmlúv a s objemom sprostredkovaných investícií vo výške 71,6 mil. eur.

Tejto kategórii sa v medziročnom porovnaní darilo najlepšie. Nárast o 49 % poukazuje na záujem klientov o tvorbu strednodobých a dlhodobých rezerv. Značný podiel v celkovom objeme uzatvorených zmlúv má kategória neživotného poistenia, predstavuje až 21,2 %. Z ďalších segmentov, v ktorých sme klientom poskytli finančné služby, sú úvery s podielom 8,6 %, v celkovom objeme 257 mil. eur, starobné dôchodkové sporenie s podielom 4,4 %, stavebné sporenie s podielom 2,6 % a doplnkové dôchodkové sporenie s podielom 0,7 % z celkového objemu zmlúv.

Finančný kompas   

Jedným z dlhodobých záujmov a cieľov spoločnosti PARTNERS GROUP SK je zvyšovanie finančnej gramotnosti Slovákov. Túto stratégiu realizuje prostredníctvom množstva projektov a iniciatív. Z tých najznámejších spomenieme iniciatívu Deň finančnej gramotnosti či Finančnú olympiádu - vedomostnú súťaž pre žiakov stredných škôl.

V minulom roku spoločnosť rozšírila tieto aktivity o spoluprácu s portálom FINANČNÝ KOMPAS, ktorý vznikol za účelom pomôcť verejnosti zorientovať sa rýchlo a jednoducho na finančnom trhu. Po uvedení sa stal portál obľúbeným nástrojom na porovnanie ponuky bankových produktov a zároveň aj výpočet či porovnanie dôchodkov z I. a II. dôchodkového piliera. „Cieľom tohto projektu je priniesť verejnosti rýchle, zrozumiteľné a najmä objektívne informácie o ponuke finančných inštitúcií, čo sa vynikajúco dopĺňa s našou dlhodobou stratégiou zvyšovať finančnú gramotnosť. Chceme, aby ľudia na Slovensku rozumeli peniazom a správnymi finančnými rozhodnutiami zvyšovali svoju životnú úroveň a životnú úroveň svojich rodín. A to sa im podarí iba vtedy, keď budú oblasti finančného a osobného plánovania dobre rozumieť,“ vysvetľuje Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady Nadácie PARTNERS, zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti rôznych skupín obyvateľstva.