-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK oslávila 10. výročie


03.09.2017

Veľkolepou konferenciou zakončenou galavečerom oslávila spoločnosť PARTNERS GROUP SK desiate výročie svojho vzniku.

Veľkolepou konferenciou zakončenou galavečerom oslávila spoločnosť PARTNERS GROUP SK desiate výročie svojho vzniku. Za prítomnosti vedenia spoločnosti, členov Riaditeľskej rady, zástupcov Home Office, vrcholných predstaviteľov strategických obchodných partnerov a 700 spolupracovníkov prebehla sumarizácia prvej dekády pôsobenia spoločnosti na trhu finančného sprostredkovania a oslava dosiahnutých úspechov.

Historická budova Reduty v Bratislave, sídlo Slovenskej filharmónie, privítala vo svojich reprezentatívnych barokových priestoroch hostí mimoriadnej výročnej konferencie spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Ideovo bola konferencia zasadená do témy Piaty element – popri vode, vzduchu, zemi a ohni si ako piaty element a povestnú tajnú ingredienciu biznisového úspechu definovala spoločnosť lásku k povolaniu. Motív štyroch elementov života doplnených piatym elementom sa niesol celou konferenciou, či už v dekoráciách priestorov, alebo v odkazoch prezentujúcich, ktorí sa hosťom počas konferencie prihovárali.

Moderátorská dvojica Andrea Belányiová a Slávo Jurko ako prvého rečníka na pódium uviedli Juraja Jurasa, generálneho riaditeľa spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorý hostí na konferencii privítal a vo svojom príhovore predstavil okrem výsledkov spoločnosti aj knižnú publikáciu, vydanú pri príležitosti desiateho výročia. Tá mapuje filozofiu a hodnoty, na ktorých je spoločnosť PARTNERS GROUP SK vybudovaná, a prináša úvahy a myšlienky predstaviteľov spoločnosti pri tomto významnom míľniku. Knihu vydanú k desiatemu výročiu spoločnosti si hostia konferencie odniesli ako darček. Neodmysliteľnou súčasťou programu konferencií spoločnosti sú už tradične slávnostné povýšenia spolupracovníkov, ktorí v uplynulom období svojím úsilím dosiahli kariérny rast a posunuli sa na vyššiu pozíciu v Pláne kariéry. 

Marcel Kohút, Partner spoločnosti PARTNERS GROUP SK, vo svojej prezentácii predstavil bližšie práve tému piatich elementov a podelil sa s účastníkmi konferencie o svoj pohľad na to, čo jednotlivé elementy v rámci biznisu vo finančnom sprostredkovaní predstavujú. Prezentácie kľúčových rečníkov v programe striedali tiež videá, v ktorých sa prihovárali spolupracovníci spoločnosti a podelili sa o svoje inšpirujúce myšlienky a príbehy zo svojej kariéry, ako aj spokojní klienti z radov známych osobností. Z plátna sa prihovorila prítomným Dominika Cibulková, ktorá je tvárou spoločnosti, a spomenula, ako pri nej spoločnosť stála od začiatkov jej športovej kariéry.

 

Mimoriadne hodnotnú prezentáciu predniesol Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva Partners Group Holding SK, a. s., ktorý rozprával príbeh vzniku filozofie spoločnosti a to, ako sa hodnoty,
ktoré spoločnosť vyznáva, stali najprv súčasťou Etického kódexu spoločnosti, a neskôr aj bežnou súčasťou každodenných aktivít jednotlivých spolupracovníkov. Vyzdvihol význam každého jednotlivca pôsobiaceho v spoločnosti pre jej ďalší úspešný rast a rozvoj. 

Prítomní predstavitelia strategických partnerov spoločnosti z radov finančných inštitúcií sa tiež jednotlivo prihovorili účastníkom konferencie. Všetci predstavitelia partnerských inštitúcií si z rúk generálneho riaditeľa Juraja Jurasa prevzali ocenenie vzájomnej spolupráce v podobe umeleckého skvostu z dielne celosvetovo uznávaného slovenského sklára Olivera Lešša, zhotoveného špeciálne na túto príležitosť.

Významným momentom konferencie bolo, keď sa na pódiu zišla viac ako stovka spolupracovníkov, ktorí v spoločnosti PARTNERS GROUP SK pôsobia od jej vzniku, a teda aj oni oslavujú desiate
výročie svojej úspešnej kariéry pod krídlami spoločnosti. Takýmto symbolickým ocenením PARTNERS GROUP SK poďakovala tým, ktorí jej filozofiu a víziu pomáhajú napĺňať od jej vzniku už desať rokov. Sála ich ocenila zaslúženým standing ovation a pre mnohých to bol nesmierne emotívny moment. 

Záverečný blok konferencie a vyvrcholenie programu uviedol svojou rečou Partner spoločnosti a predseda Dozornej rady Partners Group Holding SK, a. s., Ján Müller. Vo svojej motivačnej prezentácii sa vrátil k začiatkom vzniku spoločnosti a situácii, ktorá sprevádzala jej založenie. Zaujímavé rozprávanie o vzniku spoločnosti následne premostil na esenciu úspechu a vlastný pohľad na najbližšie roky spoločnosti. 

Vyvrcholením programu bolo vystúpenie opernej divy Evgenie Laguny. Hostí konferencie očarila svojím podaním opernej árie z filmu Piaty element, ktorá bola na účely tohto filmu vytvorená z árie opery Lucia di Lammermoor a elektronicky upravená tak, aby pôsobila mimozemsky a nebola ľudským hlasom interpretovateľná. Vďaka unikátnym hlasovým schopnostiam prechádzať veľmi rýchlo z najhlbšieho kontraaltu do vysokého sopránu a mimoriadne širokému rozsahu štyroch oktáv dokáže Evgenia Laguna vyrážať dych fascinujúcou verziou tejto filmovej sci-fi árie. Do svojho vystúpenia zaradila ruská operná speváčka aj ďalšie árie zo známych opier, operiet a muzikálov a poskytla ucelený a mimoriadne silný kultúrny zážitok, ktorý bol zároveň zlatým klincom programu.

Úpešných desať rokov podnikateľského pôsobenia oslávila spoločnosť PARTNERS GROUP SK nemenej úspešne a spolupracovníci si z tejto slávnostnej udalosti odniesli neoceniteľnú inšpiráciu a nezabudnuteľné spomienky, z ktorých môžu čerpať v nasledujúcom období.

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku