-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK obhájila zisk ocenenia AFISP


08.04.2016

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vyhlásila spoločnosť PARTNERS GROUP SK za víťaza v kategórii "Najlepší samostatný finančný agent" v sektore kapitálového trhu za rok 2015.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vyhlásila spoločnosť PARTNERS GROUP SK za víťaza v kategórii "Najlepší samostatný finančný agent" v sektore kapitálového trhu za rok 2015.

Dlhodobým cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je zabezpečiť, aby naši klienti bohatli. Prostriedkom k naplneniu tohto cieľa je viesť klientov k budovaniu aktív formou pravidelného investovania. Práve pokiaľ ide o objem investovaných finančných prostriedkov klientov, spoločnosť PARTNERS GROUP SK v roku 2015 jednoznačne potvrdila prvé miesto v rámci sprostredkovateľských spoločností na trhu.

Dôkazom je aj objem sprostredkovaných investícií našich klientov, ktorý dosiahol v roku 2015 úroveň viac ako 100 miliónov eur, čo je v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku bezkonkurenčný výsledok. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu o viac ako 40 %. „Aj v roku 2015 sme potvrdili postavenie lídra v oblasti poskytovania investičných služieb klientom nielen medzi spoločnosťami nášho typu, ale v rámci celého finančného trhu. Pravidelné investovanie finančných prostriedkov je kľúčom k zabezpečeniu finančnej stability našich klientov v dlhodobom horizonte. Preto sa budeme aj naďalej zameriavať na to, aby práve budovanie aktív bolo základným prvkom portfólia každého jedného klienta,“ hovorí J. Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.