-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK má za sebou historicky najúspešnejší rok


11.04.2017

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK dosiahla v roku 2016 nárast vo všetkých dôležitých ukazovateľoch. Aj v uplynulom roku sa darilo najmä oblasti investovania, kde došlo v medziročnom porovnaní k nárastu približne o 18 %. Spoločnosť tiež v minulom roku sprostredkovala doposiaľ najviac zmlúv (takmer 75 tisíc) a zvýšila tržby na viac ako 28 mil. eur

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK dosiahla v roku 2016 nárast vo všetkých dôležitých ukazovateľoch. Aj v uplynulom roku sa darilo najmä oblasti investovania, kde došlo v medziročnom porovnaní k nárastu približne o 18 %. Spoločnosť tiež v minulom roku sprostredkovala doposiaľ najviac zmlúv (takmer 75 tisíc) a zvýšila tržby na viac ako 28 mil. eur.

PARTNERS GROUP SK pokračuje v budovaní klientskych aktív

Spoločnosť v minulom roku opätovne potvrdila zameranie na dlhodobé budovanie klientskych aktív cez pravidelné a jednorazové investovanie. Celkový objem sprostredkovaných investícii presiahol hranicu 119 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o necelých 18 %. PARTNERS GROUP SK tak obhájila v oblasti investovania pozíciu lídra medzi sprostredkovateľmi finančných služieb aj v uplynulom roku.

„Dôležitosť budovania aktív intenzívne komunikujeme už dlhší čas. V roku 2016 sa táto snaha naplno prejavila v dosiahnutých obchodných výsledkoch. Rekordné výsledky v oblasti investovania potvrdzujú, že si klienti stále viac uvedomujú potrebu zaistenia svojej budúcnosti a vyhľadávajú vhodné finančné nástroje,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

Rástli tržby i počet sprostredkovaných zmlúv

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK vlani sprostredkovala takmer 75 tisíc zmlúv a zvýšila tržby na viac ako 28 miliónov eur. Z pohľadu zastúpenia jednotlivých segmentov finančného trhu (podľa počtu sprostredkovaných zmlúv) sa ukazuje, že práve investície sú dlhodobo jednou z kľúčových zložiek klientskych portfólií. V hospodárskych výsledkoch sa umiestnili v tesnom závese za životným poistením, ktoré malo na klientskych portfóliách podiel 29 %. Nasledujú spomínané investície (27 %), neživotné poistenie (23 %), starobné dôchodkové sporenie (11 %), úvery na bývanie (8 %) a doplnkové dôchodkové sporenie (2 %).

„Rozloženie portfólia sa realizuje s cieľom kopírovať zásady tvorby vyváženého finančného plánu. Zabezpečenie klienta pred stratou príjmu, dlhodobou práceneschopnosťou či inou nepredvídateľnou udalosťou prostredníctvom vhodne nastaveného životného poistenia, strednodobé a dlhodobé investície s cieľom budovania kapitálu a ochrana majetku v podobe neživotného poistenia. To sú tri kľúčové zložky portfólia, ktoré klientom pomáhajú dosiahnuť finančnú stabilitu v dlhodobom časovom horizonte. Aj z tohto pohľadu považujeme výsledky za rok 2016 za mimoriadne úspešné,“ vysvetľuje J. Juras.

PARTNERS GROUP SK podporuje podnikateľský rast spolupracovníkov

Jednou z najvyšších priorít spoločnosti PARTNERS GROUP SK na najbližšie obdobie je rozvoj a podpora siete finančných sprostredkovateľov. V súlade s touto stratégiou sa spoločnosť rozhodla zrealizovať unikátny projekt PARTNERS START UP, prostredníctvom ktorého chce spoločnosť atraktívnym spôsobom podporiť začínajúcich spolupracovníkov, ktorí túžia po úspešnom podnikaní.

„Základným pilierom stratégie našej spoločnosti sú ľudia. V PARTNERS GROUP SK preto robíme maximum pre to, aby boli naši spolupracovníci úspešní. Veríme, že každý spolupracovník má v sebe obrovský potenciál. Naším cieľom je vytvárať také podnikateľské prostredie, ktoré spolupracovníkom umožní tento potenciál efektívne rozvíjať tak, aby si mohli plniť svoje podnikateľské ciele,“ približuje J. Juras.

Do projektu PARTNERS START UP sa môže zapojiť každý spolupracovník spoločnosti po splnení požadovaných kritérií. Samotná podpora je v rámci projektu realizovaná formou motivačného bonusu určeného na naštartovanie podnikania vo finančných službách.