-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Špičkové podielové fondy pre každého


21.12.2012

Unikátna fondová platforma prinášajúca väčšiu jednoduchosť, prehľadnosť a rýchlosť pri obstarávaní špičkových podielových fondov ako účinného nástroja na investovanie. Pre klientov PARTNERS GROUP SK pripravili unikátne sporiace schémy, zložené zo špičkových fondov. To je European Investment Centre, čiže EIC.

Unikátna fondová platforma prinášajúca väčšiu jednoduchosť, prehľadnosť a rýchlosť pri obstarávaní špičkových podielových fondov ako účinného nástroja na investovanie. Pre klientov PARTNERS GROUP SK pripravili unikátne sporiace schémy, zložené zo špičkových fondov. To je European Investment Centre, čiže EIC.

EIC je obchodník s cennými papiermi zameraný na služby spojené s realizáciou investícií do podielových fondov s viac ako 8-ročnými skúsenosťami. Na jednom mieste sústreďuje ponuku viac ako 1 000 podielových fondov renomovaných európskych správcov. Umožňuje prostredníctvom jediného účtu prístup ku všetkým investíciám v podielových fondoch, čím podstatne znižuje náklady spojené s investičným procesom.

EIC umožňuje investovať jednorazové investície aj formou postupného sporenia menších súm. Váš sprostredkovateľ má o vývoji a aktuálnom stave investícií nepretržitý prehľad prostredníctvom online prístupu a pravidelne formou e-mailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii. Zároveň môžepriamo v systéme pripravovať pokyny, ktoré vy len potvrdíte. Všetko prebieha online bez dodatočných papierových foriem.

Sporiace schémy pre PARTNERS GROUP SK

EIC pripravila pre spoločnosť PARTNERS GROUP SK unikátne sporiace schémy, zložené zo špičkových fondov. Výber fondov vo vyváženej, flexibilnej a dynamickej stratégii nie je náhodný, ale spĺňa prísne kritériá. Každý fond sa vo svojej kategórii nachádza na popredných priečkach hodnotení ratingových agentúr. Zloženie každej stratégie je globálne a nepreferuje žiadny región alebo sektor. Manažérovi portfólia umožňuje v konkrétnom čase a konkrétnej situácii prevažovať alebo podvažovať jednotlivé regióny či sektory. Takto nastavené stratégie kopírujú potreby klienta a zohľadňujú jeho investičný horizont a vzťah k riziku. Ciele v dlhodobom horizonte môžu byť rôzne – od prekonania inflácie, nasporenia požadovanej sumy do dôchodku či na štúdium.