-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovenský unikát: Digitálna poisťovňa


10.03.2022

PARTNERS poisťovňa je novou digitálnou poisťovňou, prinášajúcou moderné informačné technológie unikátne na slovenskom trhu. O spustení spoločnosti aj o plánoch na najbližšie obdobie sme sa porozprávali s Janou Gruntovou, generálnou riaditeľkou PARTNERS poisťovne.

Do PARTNERS poisťovne prinášate mnohoročné skúsenosti z vedúcich pozícií v poisťovníctve. Na čo ste vo svojej doterajšej kariére najviac pyšná?
Som vďačná za to, že som mala skvelú príležitosť stáť pri zrode troch poisťovní. Boli to dve zahraničné poisťovne, ktoré sa nám podarilo priviesť k profitabilite. Tretia spoločnosť, PARTNERS poisťovňa, má čisto slovenské zázemie, je prirodzeným vyústením aktivít holdingu z pohľadu „poskytovania služieb klientovi pod jednou strechou“.

S akými očakávaniami a cieľmi vstupujete vy osobne do tohto projektu?
Tento projekt je pre mňa obrovská výzva, česť a zodpovednosť. Mojou ambíciou je nastaviť produkty a digitálne procesy v poisťovni tak, aby zjednodušili predaj produktov a tým podporili rast siete spolupracovníkov v našom holdingu.

Čo bolo v úvode projektu spustenia PARTNERS poisťovne pre vás najväčšou výzvou?
Naším poslaním je byť spoľahlivým a silným partnerom pre našich klientov, spolupracovníkov, obchodných partnerov i zamestnancov. A takí musia byť aj zamestnanci, lebo spoločnosť odzrkadľuje ich správanie. Jednou z hlavných výziev teda bolo zostaviť ten správny tím. Projekty takéhoto formátu sa nemôžu začať ani úspešne napredovať, ak by za nimi nestáli skutoční profesionáli. Pri výbere som sa zamerala na ľudí, ktorých poznám desaťročia, vzájomne si dôverujeme a vieme spolupracovať ako tím. Sú to ľudia, ktorých si vážim pre ich profesionalitu, zodpovednosť, lojalitu, ale aj ich osobnostné vybavenie. Viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Veľmi si cením, že boli ochotní vyjsť z komfortného prostredia zabehnutých medzinárodných spoločností a pustiť sa s vervou do budovania novej spoločnosti. Začínali sme s obsadením kľúčových pozícií, ktoré sú pre poisťovňu podľa zákona o poisťovníctve nutnosťou. Sú to držitelia týchto funkcií: funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu a aktuárska funkcia. Dôležité bolo aj obsadenie pozícií, ktoré riadia poisťovňu. Sú to členovia predstavenstva a relevantní vedúci zamestnanci. Všetky spomenuté funkcie boli posudzované v rámci licenčného konania zo strany NBS. NBS posudzuje najmä ich odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné riadenie, ale aj dôveryhodnosť. Postupom času sa k nám pridali ďalší kolegovia a dobudovali sme potrebné personálne zázemie. Všetci zamestnanci majú skúsenosti z poisťovníctva, viac ako polovica, hlavne kľúčové funkcie, majú prax dlhšiu ako 15 rokov.

S čím prichádza PARTNERS poisťovňa na trh? Prečo ju považujete za jedinečnú?
Sme moderná, digitálna poisťovňa, ktorá na slovenský trh prináša unikátne, špičkové informačné technológie. Účinné využívanie digitalizácie, automatizácie, optimalizácia procesov a nižšie zapojenie ľudského faktora nám zvýši rýchlosť a kvalitu. Naše procesy sú jednoduché a plne digitálne. Ako príklad spomeniem bezpapierové uzatvorenie poistnej zmluvy a elektronické posúdenie zdravotného a finančného rizika. Ako jediní sme zjednodušili poskytovanie súhlasov elektronickou formou. Digitalizáciou spomenutých procesov sa skráti čas uzatvorenia zmluvy v porovnaní s papierovým riešením z niekoľkých dní na minúty. Nahlásenie poistných udalostí bude prebiehať takisto online a pri likvidácii bude dôležitá korektnosť a rýchlosť. Digitalizácii je prispôsobený aj jednoduchý koncept kvalitných rizikových produktov, ktorým sa vraciame k podstate poistenia. Vo svojom portfóliu máme produkty čisto rizikového životného poistenia, bez sporivej alebo investičnej zložky. Ich pridanou hodnotou a hlavnou črtou je jednoduchosť a transparentnosť, zrozumiteľnosť a čitateľnosť poistných podmienok.

Čo je nosným produktom PARTNERS poisťovne?
Prvotným zámerom je chrániť klientov pred následkami dlhodobého a strednodobého výpadku príjmu. Poistné krytia sú navrhnuté tak, aby mali pre klientov finančný zmysel a pokrývali významné životné riziká, pokryli ich náklady počas dlhodobej choroby, zotavovania sa z následkov úrazu alebo pomohli prekonať kritické životné situácie pri strate blízkej osoby. Nosným produktom je produkt GEMINI, ktorý predstavuje hlavné poistenie pre prípad úmrtia, bez ktorého poistná zmluva nemôže
byť uzatvorená. Klient si môže vyskladať poistné krytie podľa svojich predstáv. K hlavnému poisteniu si môže prikúpiť doplnkové poistenia súvisiace s invaliditou, dlhodobou práceneschopnosťou, so závažnými ochoreniami, s trvalými následkami úrazu, úmrtím, invaliditou a úmrtím, a to na začiatku poistenia alebo kedykoľvek v priebehu trvania poistnej zmluvy. Niektoré krytia si klient môže zvoliť s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou. Na jednej zmluve môže byť poistených viacero osôb.