-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

S akciami, a predsa bezpečnejšie


05.06.2019

Intuícia hovorí, že opatrní investori by mali silne preferovať investovanie do bezpečných dlhopisov. Spoliehať sa však na intuíciu pri investovaní by bolo chybou. Ste konzervatívni investori, ktorí sa snažia vyhýbať riziku? Tradičná rada finančných profesionálov je, aby ste svoje úspory rozkladali medzi bezpečné dlhopisy a rizikovejšie akcie hneď od začiatku.

Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií však radí inak: Bez ohľadu na to, aký opatrní chcete byť, pri dlhodobom investovaní by ste počas prvej polovice svojho investičného horizontu mali byť len v akciách. Až neskôr k nim pridávať aj bezpečnejšie dlhopisy.

 

Jednoduchá, no robustná

Odporúčaná stratégia IFP je súčasťou dokumentu, ktorý by mohol pomôcť odstrániť najväčší neduh druhého piliera – nevhodný spôsob investovania. „Väčšina sporiteľov si sporí príliš konzervatívne a ich úspory sa preto nezhodnocujú tak, ako by sa mohli. Takmer 80 % majetku je investovaných do nízko výnosných dlhopisových fondov,“ tvrdí IFP. Aby sa situácia zmenila, navrhuje vytvorenie predvolenej (defaultnej) sporiacej stratégie, ktorá môže pomôcť bežným sporiteľom lepšie zhodnotiť úspory v druhom pilieri.

Takzvaná akumulačná stratégia, ktorú inštitút navrhuje vytvoriť, je relatívne jednoduchá. Prvú polovicu obdobia sporenia by klienti dôchodkových správcovských spoločností mali investovať výlučne do akcií. V druhej polovici ponechajú svoje investície nedotknuté, v akciových fondoch. Nové príspevky už však budú posielať do bezpečnejších dlhopisových fondov. „Akumulačná stratégia poskytuje najlepší pomer výnosu k riziku. Očakávaný výnos v prípade akumulačnej stratégie je až o dve tretiny vyšší než v prípade celoživotného sporenia v dlhopisoch,“ tvrdia autori analýzy.

V praxi to znamená, že ak by ste dnes mali vstupovať na trh práce vo veku 24 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku by vám ostávalo 40 rokov. Polovicu z tohto obdobia, teda nasledujúcich 20 rokov, by ste svoje úspory v druhom pilieri mali mať výlučne v indexovom dôchodkovom fonde. Svoju stratégiu by ste zmenili až vo veku 44 rokov, keď by ste príspevky do druhého piliera začali investovať do konzervatívnych, garantovaných dôchodkových fondov. Do akcií by ste už neinvestovali ani cent.

Aby bolo možné lepšie pochopiť výhodnosť navrhovanej stratégie, autori analýzy ju ilustrovali na príklade stredoškolsky vzdelaného muža, ktorý vstúpil do druhého piliera v tomto roku, súčasne ako začal pracovať. Pokiaľ do dosiahnutia dôchodkového veku investoval všetky príspevky výlučne do konzervatívneho (garantovaného) dôchodkového fondu, na konci sporenia by očakávaná hodnota jeho úspor bola približne 82 300 eur. Ak by si zvolil výlučne indexový dôchodkový fond, hodnota jeho dôchodkového účtu by predstavovala asi 154 300 eur. Výsledkom akumulačnej stratégie by bola očakávaná hodnota účtu okolo 138 000 eur.

 

Bezpečnejšie akcie

Tieto čísla by nemali byť pre nikoho prekvapením. Akumulačná stratégia by mala vyprodukovať vyššie zhodnotenie ako konzervatívny dlhopisový fond (pretože časť úspor je dlhodobo vo výnosnejších akciách) a nižšie ako výlučne indexový fond. Čo už môže byť prekvapujúcejšie zistenie, je rizikovosť jednotlivých stratégií. Analýza zvolila na jej meranie koncept tzv. rizikovej hodnoty, ktorá udáva priemernú hodnotu úspor (v dnešných cenách) v 5 % najmenej výnosných scenárov. „(Riziková hodnota) sa dá interpretovať ako najnižšia očakávaná hodnota úspor, hoci s malou pravdepodobnosťou, že tak aj nastane,“ vysvetľuje analýza.

V prípade mladého muža, ktorý do druhého piliera vstúpil v tomto roku, by pri celoživotnom investovaní dôchodkových úspor výlučne v dlhopisovom fonde predstavovala riziková hodnota približne 53 700 eur, pri čisto indexovom fonde by to bolo asi 46 300. Riziková hodnota akumulačnej stratégie predstavuje 58 200 eur. Najhorší scenár pri nej je teda lepší ako najhorší scenár pri výlučne akciovej alebo dlhopisovej stratégii.

 

Tabuľka: Hodnota úspor pre investičné stratégie na konci sporenia

Uvedené hodnoty platia pre muža so stredoškolským vzdelaním, ktorý si začne sporiť v druhom pilieri pri vstupe na trh práce v roku 2019

 

Investičná stratégia

Očakávané úspory

Riziková hodnota

Indexový fond

154 300

46 300

Optimálna (akumulačná) stratégia

138 000

58 200

Dlhopisový fond

82 300

53 700

Zdroj: Inštitút finančnej politiky

 

Čo si z analýzy, ktorá sa primárne týka druhého piliera, môžu vziať aj tí, ktorí v ňom nie sú? Tým najdôležitejším odkazom by mohlo byť zistenie, že vhodný spôsob investovania do akcií môže byť bezpečnejší, ako by sa mohlo zdať. Pamätať by na to mali najmä tí, ktorí sami seba považujú za opatrných, konzervatívnych investorov.