-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Rovnica pre investovanie


27.11.2015

Úspešné investovanie nie je jednoduchou záležitosťou, pričom jednu z kľúčových úloh zohráva naša myseľ. Je preto dôležité dodržiavať niekoľko hlavných zásad, ktorých kombinácia tvorí rovnicu úspešného investovania.

Úspešné investovanie nie je jednoduchou záležitosťou, pričom jednu z kľúčových úloh zohráva naša myseľ. Je preto dôležité dodržiavať niekoľko hlavných zásad, ktorých kombinácia tvorí rovnicu úspešného investovania.

Jedna z najnebezpečnejších viet pre investorov znie: „Som konzervatívny, stačí mi výnos 5 %.“ Mnohí majú totiž pocit, že za 5 % si môžu kúpiť pokoj a bezpečie. Množstvo ľudí by bolo spokojných aj s výnosom 2 – 3 % p. a., ale takéto bezpečné dlhopisy dnes v zásade neexistujú. Zostaviť kvalitné portfólio je aktuálne náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Pasce totiž číhajú nielen na trhoch, ale aj v našich hlavách.

Pasce v našich mysliach

Na ceste svetom financií musia ľudia prekonať mnoho nástrah. Ich najsilnejším súperom však nie sú finančné trhy, ale vlastná myseľ. Ide pritom najmä o riziko plynúce z pocitu prílišnej sebaistoty, povrchných znalostí a večného boja o ochranu vlastného ega. Ľudia majú vo zvyku viniť za prípadné neúspechy externé faktory (trh, politiku, náhodu, manažment firiem), úspech naopak pripisujú sebe, čo im umožňuje udržať si pozitívny názor na vlastné schopnosti.

Jednou z pascí je tiež neadekvátna sebadôvera. Ľudia vo všeobecnosti veria, že dobré veci sa stanú im a tie zlé niekomu inému. Tento postoj pomáha zvyšovať ich odolnosť pri prekonávaní prekážok. V prieskume State Street mali investori subjektívne ohodnotiť úroveň ich finančnej gramotnosti. Takmer dve tretiny sa označili za pokročilých investorov, no v následnom teste zameranom na meranie základných investičných znalostí dosiahli priemerné skóre 61 %, pričom výsledok pod 60 % už znamenal zlyhanie.

Ďalšia pasca vychádza z potreby, aby všetko dávalo zmysel, aj za cenu skreslenia minulosti. S tým súvisiaca ilúzia pochopenia prispieva k preceňovaniu znalostí a podceňovaniu náhody pri významných udalostiach, ktoré sú výsledkom zložitého rozhodovacieho procesu. V jadre tejto ilúzie je viera, že z pochopenia minulosti automaticky plynie poznanie budúcnosti. Investovanie čisto podľa historickej výkonnosti je jedným z najzásadnejších prejavov tejto ilúzie.

Úspešné investovanie bežného smrteľníka vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok, ktoré sú v silách väčšiny z nás. Ide o racionalitu (r), emócie (e), inteligentnú diverzifikáciu (i), čas (t) a pravidelné investovanie (P). Investičná rovnica je preto v tvare Ú = P x (r + i + e²) t

Racionalita

Populárnym omylom v investovaní je, že chyby vznikajú z dôvodu konfliktu racionality a emócií, kde vinníkom sú práve emócie. V skutočnosti je však boj v našich hlavách zložitejší. Pri väčšine chýb, ktoré laicky pripisujeme emóciám, stoja proti sebe prácna a časovo náročná analýza (pomalé myslenie) vs. nutkanie realizovať rýchly odhad, riadiť sa dojmami, pocitmi a intuíciou (rýchle myslenie).

Skúste vyriešiť nasledujúcu úlohu: Bejzbalová pálka a loptička stoja spolu 1,10 €. Pálka stojí o euro viac ako loptička. Koľko stojí loptička? Ak ste odpovedali, že loptička stojí 10 centov, nie ste sami. Rovnako odpovedalo aj 50 % študentov na prestížnych univerzitách Harvard a Princeton. Správna odpoveď je 5 centov.

Problém je zaujímavý preto, že nejde o test inteligencie, ale o test mentálnej lenivosti. Inteligentný človek, ktorý na ľahké otázky s chytákom odpovie prvou myšlienkou (dominuje rýchle myslenie), má sklon pomýliť sa. A to ho raz môže stáť veľké peniaze. Nadvláda rýchleho myslenia má totiž svoju cenu. V konečnom dôsledku priraďujeme oveľa väčšiu pravdepodobnosť málo pravdepodobným udalostiam a naopak. Od investičných poradcov tak požadujeme záruky aj tam, kde to nie je nutné, a platíme za to nízkymi výnosmi.

Emócie

Akciový trh je azda jediným miestom, kde dav vo výpredajoch nenakupuje. V týždni od 28. 8. 2015 odtieklo z akciových fondov takmer 20 miliárd dolárov. Taká veľká bola snaha zachrániť po 10 % poklese všetko, čo sa dá. Tendencia reagovať útekom na náhly prepad akcií vedie k tomu, že investor je na investičnom trhu v čase, keď to je najhoršie, keď to je priemerné (rasty aj poklesy), ale nie v čase, keď to je najlepšie, čo sú obvykle dni počas odrazenia sa od dna.

Výsledok? Zatiaľ čo akcie za posledných 20 rokov rástli o 9 % ročne, podielnici v akciových fondoch majú iba 5 %. Stačilo niekoľko panických výpredajov v období, keď trhy prechádzajú stresom, a investor sa sám pripravil o 45 % zisku. Ben Graham, autor knihy Inteligentný investor tvrdí, že „najväčším rizikom pre všetky portfóliá je správanie ich vlastníkov, nie správanie trhov“.

Názor, že emócie nepatria do investovania, napriek tomu nie je úplne správny. Je potrebné ich zvládať, nie potlačovať.

Inteligentná diverzifikácia

Inšpirujte sa portfóliami najbohatších ľudí, ktorí investujú v miliónoch dolárov. Títo ľudia investujú do akcií, dlhopisov, hotovosti i realít. Ich hlavným cieľom je ochrana kapitálu a pravidelný príjem. Hoci na trhoch v zásade nepotrebujú zbohatnúť, podiel kolísavých aktív majú pomerne vysoký. Sú si totiž vedomí, že kolísavosť nemusí byť v dlhodobom horizonte tým najväčším rizikom.

Balansované (vyvážené) portfólio je oveľa lepšou mentálnou kotvou ako sporiaci účet. Bežný človek v našich zemepisných šírkach sa už pri investovaní 10 % do akcií cíti byť odvážny. Avšak ak by prijal fakt, že správna je práve balansovaná stratégia, s 10 % by mal oveľa realistickejší pocit, že investuje veľmi konzervatívne. Túto stratégiu je pritom možné aplikovať už od 30 – 50 eur mesačne.

Úspech

Úspech má veľa podôb. V investovaní by to mal byť finančný komfort v dôchodkovom veku (prípadne aj skôr). Každý človek sa k nemu môže dopracovať. Stačí si v mladosti začať odkladať 10 – 15 % mzdy do globálneho balansovaného portfólia s prevahou akcií na začiatku produktívneho veku a dlhopisov na jeho konci. A predovšetkým je potrebné vyhnúť sa panike. Ak spanikárime, tak nám nepomôže inteligentná diverzifikácia ani racionálny plán. Preto sú v investičnej rovnici emócie umocnené na druhú. A ak tomu všetkému nedáme dostatok času, zostanú úroky z úrokov len pojmom z učebníc.