-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ROK 2021 V PARTNERS GROUP SK: RÁSTLI INVESTÍCIE I POČET KLIENTOV


21.02.2022

PARTNERS GROUP SK má za sebou obdobie zásadných zmien. „Definitívne sme sa posunuli z vývojovej fázy mladej a dynamickej spoločnosti, ktorá sebavedome obsadila pozíciu trhového lídra, do ďalšieho štádia. Stali sme sa finančnou skupinou,“ hovorí Jozef Bartánus, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Aj napriek náročnému pandemickému obdobiu spoločnosť podľa predbežných výsledkov dosiahla oproti roku 2020 takmer 12-percentný nárast celkových tržieb, takmer 9-percentný medziročný nárast v počte klientov, ktorých bolo ku koncu roka až 272 417, a uzatvorila dovedna vyše 105-tisíc zmlúv. Okrem toho úspešne spustila novú správcovskú spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT či pripravila pôdu pre najnovší projekt – PARTNERS poisťovňu.

Celkové tržby spoločnosti dosiahli v roku 2021 podľa predbežných výsledkov výšku 49 miliónov eur, rast pritom zaznamenala vo všetkých kľúčových sektoroch. „Štruktúra nášho portfólia kopíruje zásady tvorby profesionálneho finančného plánu, kde je najvyššou prioritou budovanie majetku a zabezpečenie príjmu klientov,“ tvrdí Jozef Bartánus. Ťažiskovým segmentom PARTNERS GROUP SK je tak dlhodobo životné poistenie, ktoré predstavuje takmer 45 % produkcie. „Oproti minulému roku sme dosiahli v tomto segmente takmer 14-percentný nárast,“ dodáva.

 

V INVESTOVANÍ SA DARILO ESG FONDOM AJ REALITÁM

Dlhodobo dobré výsledky však prináša aj oblasť investovania, ktorú spoločnosť posilnila ešte v lete 2019 uvedením spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS. Za necelé tri roky fungovania sa zaradila medzi popredných obchodníkov s cennými papiermi, ktorému zverilo svoje investície takmer 40-tisíc klientov. „V investíciách sme medziročne narástli približne o deväť percent. Zásadným míľnikom však bolo prekonanie hranice 400 miliónov eur hodnoty majetku, ktoré mala PARTNERS INVESTMENTS ku koncu minulého roka pod správou. Z toho až 85,4 milióna eur smerovalo do tzv. zelených investícií, teda ESG fondov,“ vysvetľuje Jozef Bartánus. V rámci portfólia PARTNERS GROUP SK sa investovanie podieľa na celkovej produkcii takmer 22 percentami.

Pozíciu trhového lídra si však skupina PARTNERS poistila aj cez novú správcovskú spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, ktorá začala oficiálne pôsobiť na jeseň minulého roka. Na trh priniesla investorom bezkonkurenčný produkt PARTNERS Fond realitných investícií, vhodný nástroj pre začínajúceho i pokročilého investora. K decembru 2021 mal už nový správca pod správou takmer 30 miliónov eur.

POISTILI SME SI ROK 2022

Silnou témou tohto roka bude v PARTNERS GROUP SK rizikové životné poistenie. V týchto dňoch totiž skupina PARTNERS oficiálne predstaví verejnosti najmladšiu zo svojich spoločností – PARTNERS poisťovňu. Tá prinesie na trh unikátny poistný produkt GEMINI zameraný na zabezpečenie príjmu v ťažkých životných situáciách spôsobených zdravotnými problémami. Produkt je určený na krytie významných životných rizík, nákladov počas dlhodobej choroby a zotavovania sa z následkov úrazu, pomôže prekonať kritické životné situácie v prípade straty schopnosti pracovať, ale aj pri strate blízkej osoby. „Uvedením na trh počas februára zavŕšime takmer dvojročné prípravy. Unikátny však bude nielen produkt poisťovne. Spoločnosť sa bude profilovať ako plne digitálna, postavená na najmodernejších informačných technológiách, ktoré na Slovensku nemajú obdobu,“ opisuje Jozef Bartánus.

V DIGITALIZÁCII SLUŽIEB POKRAČUJEME AJ V TOMTO ROKU

Digitalizácia, automatizácia a optimalizácia procesov sú v PARTNERS GROUP SK rovnako dlhodobou témou. Začiatkom roka 2021 predstavila spoločnosť klientom, ako prvá na Slovensku v oblasti finančného sprostredkovania, službu tvárovej biometrie – overenie identity klienta na diaľku. „Táto služba má mimoriadny význam pri bezkontaktnom sprostredkovaní služieb, s ktorým sa spája riziko nesprávnej identifikácie a súčasne je zaťažené prísnymi legislatívnymi a administratívnymi nárokmi. Biometrické overenie identity nám významne zefektívnilo procesy a klientovi prinieslo plnohodnotné i bezpečné bezkontaktné služby,“ vysvetľuje generálny riaditeľ. Spoločnosť počas minulého roka postupne predstavila aj ďalšie inovácie pre klientov i spolupracovníkov. Významné investície do nových technológií a zefektívnenie práce spolupracovníkov s finančnými portfóliami klientov plánuje spoločnosť aj v tomto roku. „Veríme, že nám tieto inovácie prinesú skokový nárast hodnoty a zvýšenie náskoku ako trhovej jednotky,“ uzatvára.