-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Rok 2019 patril investíciám do ľudí


05.03.2020

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK uzavrela rok 2019 s mimoriadne úspešnými obchodnými výsledkami, čím nadviazala na doterajšie roky kontinuálneho rastu. Celkové tržby medziročne narástli o 11 % a presiahli viac ako 38 mil. eur. Za úspechom stojí predovšetkým fakt, že spoločnosť neustále zlepšuje svoje produkty a služby a investuje do ľudí.

Tvorba finančnej rezervy, zabezpečenie príjmu a majetku a vytváranie dlhodobých aktív klientov sú základom finančného plánovania, ktoré je súčasťou dlhodobej filozofie a stratégie spoločnosti a ktorá sa odzrkadľuje aj v kľúčových ukazovateľoch rastu PARTNERS GROUP SK. Rekordný počet uzatvorených zmlúv v minulom roku presiahol 88 000. Štruktúru zmlúv tvorili približne rovnako, po štvrtine, investície, životné a taktiež neživotné poistenie, nasledované starobným a doplnkovým dôchodkovým sporením a sprostredkovanými úvermi. 

„Uplynulý rok bol rokom investovania do ľudí, a to ako do našich klientov, tak aj spolupracovníkov. Ak máme naplniť naše ambiciózne ciele neustále rásť dynamickým tempom, jedinou cestou sú neustále inovácie, zlepšovanie sa a prinášanie novej pridanej hodnoty,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.Prioritou sú pre nás ľudia, a preto neustále prinášame nové, moderné a fungujúce prístupy. Ak chceme na jednej strane našim klientom priniesť špičkovú službu s najmodernejšími parametrami a efektívne riešenia na zhodnotenie ich majetku, musíme na strane druhej našim sprostredkovateľom ponúkať efektívne nástroje na ich prácu a budovanie svojho podnikania.“

Digitalizácia a inovácie

Uplynulému roku dominovala digitalizácia, v rámci ktorej uviedli v PARTENRS GROUP SK viaceré online aplikácie a riešenia, predovšetkým nový nástroj finančného plánovania, interaktívnu aplikáciu Life Planner, vďaka ktorému sa výrazne zjednodušila a zefektívnila práca sprostredkovateľov. „Posunuli sme tak finančnú službu opäť na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň a trúfam si tvrdiť, že vďaka zrozumiteľnému objasneniu finančného plánovania a zreteľnej vizualizácii finančných cieľov klienta a korelácie medzi nimi sme aj týmto spôsobom prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti,“ spresňuje význam inovácií Juraj Juras. Obdobným spôsobom prezentuje, tentoraz oblasť investovania, ďalšia novinka, ktorou je aplikácia Invest Planner.

Nárast objemu investícií o 25 %

V lete minulého roku vstúpila na trh investícií spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, licencovaný obchodník s cennými papiermi, ktorá prináša príležitosti jednorazového alebo pravidelného investovania, ktoré zaujímavo zhodnocujú úspory, a to prostredníctvom riadených portfólií zložených z akciových a dlhopisových ETF fondov. „Budovanie dlhodobých aktív cez investície prináša našim klientom veľmi zaujímavé výnosy. Vďaka ponuke rôznych investičných produktov, ako aj ETF fondov, ktoré spravuje PARTNERS INVESTMENTS, sme tak v minulom roku sprostredkovali investície v objeme 201 mil. eur, čo znamená 25-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku,“ hodnotí zvyšujúci sa záujem Slovákov o investovanie Juraj Juras.

Nezávislý audit potvrdil 95-percentnú spokojnosť klientov

Počet aktívnych klientov spoločnosti PARTNERS GROUP SK vzrástol medziročne o 7 %, na 230 000 klientov. Ich spätná väzba je dôležitá, preto si na jeseň 2019, už po tretíkrát, dala spoločnosť urobiť detailný nezávislý prieskum spokojnosti klientov renomovanou medzinárodnou prieskumnou agentúrou AC Nielsen. „Spokojnosť klientov na úrovni 95 % je veľkým ocenením profesionality a kvalitnej práce našich spolupracovníkov a tiež veľkým záväzkom neustále na sebe pracovať v budúcnosti. Mimoriadne nás potešila aj hodnota NPS – 46 (Net Promoter Score), čo je ukazovateľ toho, do akej miery sú klienti ochotní našu službu ďalej odporučiť,“ vyjadril potešenie Juraj Juras.