-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Revolúcia vo svete istôt


08.10.2012

Koľko rozdielov by ste našli medzi mužmi a ženami? Je možné, že viac ako dosť. Európsky súdny dvor však poisťovniam rozlišovať zakazuje. Emancipácia v tomto prípade znamená, že dámy si pravdepodobne priplatia.

Koľko rozdielov by ste našli medzi mužmi a ženami? Je možné, že viac ako dosť. Európsky súdny dvor však poisťovniam rozlišovať zakazuje. Emancipácia v tomto prípade znamená, že dámy si pravdepodobne priplatia.  

Katalyzátorom rozsudku, ktorý prepíše fungovanie poisťovníctva v celej Európskej únii, sa stalo belgické združenie na ochranu spotrebiteľov Test-Achats. Nepozdávala sa mu výnimka zo smernice, ktorá inak zakazovala akúkoľvek formu diskriminácie medzi mužmi a ženami. Výnimka sa týkala poistného odvetvia a dovoľovala, aby poisťovne rozlišovali medzi svojimi klientami mužov a ženy, a podľa pohlavia určovali výšku poistného.

Smernica, ktorá výnimku akceptovala, platí už od roku 2004. Od jej prijatia nik nespochybňoval dôvody, prečo je diskriminácia – najmä pri životnom poistení – tolerovateľná. Ženy žijú v priemere dlhšie ako muži a podľa štatistík bývajú aj zdravšie. Poisťovne im preto tradične ponúkajú poistenie za nižšiu cenu. Zákaz rozlišovať v poistných tabuľkách medzi mužmi a ženami začne platiť 21. decembra 2012. Zhodou okolností presne v deň, ktorý by mal byť podľa Mayského kalendára tým posledným.

Revolúcia v poisťovníctve môže byť pre niektorých príležitosťou poistiť za lacnejšie (muži), iným cena za takúto službu stúpne (ženy). No ak existuje skupina ľudí, ktorí tento krok považujú za vyslovene škodlivý, sú to ekonómovia. Keď nové zmeny hodnotia, ich umiernenejšie vyjadrenia hovoria o „poprení jedného zo základných princípov poistenia“. Tí ostrejší otvorenie hovoria o „ukážke európskeho socializmu“ či „smutnej ukážke toho, ako sa utopická ideológia absolútnej rovnosti snaží poprieť základné ekonomické zákonitosti“. No i keby niekomu prišli všetky tieto kritické názory ako opodstatné a logické, faktom je, že nástup nediskriminačnej podoby poisťovníctva už nezastavia.

 

Nie pre všetky poistky

 

Nové pravidlá sa nedotknú všetkých produktov, ktoré poisťovne v Európskej únii a na Slovensku ponúkajú. Zmeny pocítia len tie, v ktorých už dosiaľ zohrávalo úlohu to, či je poistenec muž alebo žena. Napríklad pri životnom poistení alebo pri úrazovom poistení. Neživotné poistenie, ktoré chráni majetok (napr. dom), si zákaz diskriminácie prakticky ani nevšimne.

Z nového spôsobu určovania výšky poistného nebudú určite nadšené ženy. V životnom poistení boli na tom výhodnejšie ako muži. Keďže podľa štatistík žijú dlhšie, pre životné poisťovne sú zatiaľ menej rizikovým klientom, čomu zodpovedá aj platené poistné. Odstránenie diskriminácie bude znamenať, že poisťovne už budú na ne automaticky hľadieť ako rizikovejšiu skupiny. Preložené do slovenčiny – poistenie sa pre ženy stane drahším.

Máloktorý z verdiktov Súdneho dvora Európskej únie zmení podobu finančných produktov tak, ako zákaz diskriminácie v poistení. Ako sa zmení slovenský trh?

 

Žiadna retroaktivita

 

Zjednotenie platieb poistného pre mužov a ženy nebude mať na žiadny vplyv na už existujúce poistné zmluvy. Nové podmienky sa teda nebudú vzťahovať na už uzatvorené poistné zmluvy. Znamená to, že pokiaľ už máte uzatvorenú životnú poistku a s jej parametrami ste spokojný, revolúciu v poisťovníctve si ani nevšimnete.

Nové pravidlá budú premietnuté len do tých poistných zmlúv, ktoré budú uzatvorené po 21. decembri. Nemusí ísť pritom len o prípady klientov, ktorí budú poistnú zmluvu so svojou poisťovňou podpisovať prvýkrát. Za nové zmluvy, v ktorých sa už nebude môcť zohľadňovať pohlavie klienta, budú po uvedenom dátume považované aj tie, v ktorých dôjde ku zmene ovplyvňujúcej výšku plateného poistného. Takýmto prípadom môže byť napríklad žiadosť o zmenu výšky poistného plnenia.

 

Povinné zmluvné poistenie mimo obliga

 

Azda najrozšírenejším poistným produktom na Slovensku je povinné zmluvné poistenie, ktoré zákon prikazuje každému majiteľovi motorového vozidla. V krajinách, kde má poisťovníctvo dlhú tradíciu, rozlišujú poisťovne aj u týchto produktov pohlavie klientov. Dôvody sú často viditeľné aj na našich cestách. Ženy majú povesť opatrných vodičov, prísne si strážia rýchlosť, neriskujú pri predbiehaní a aj ich štýl jazdy je menej agresívny ako u mužov.

To všetko sú dôvody, pre ktoré vo viacerých krajinách EÚ existujú rapídne rozdiely v cenách povinného zmluvného poistenia. Slovensko však do tejto kategórie nepatrí. Je prakticky jedno, či poistenie uzatvára muž alebo žena, poisťovne pri tomto produkte rozdielnosť pohlaví nezohľadňujú. Zákaz diskriminácie medzi pohlaviami sa tak na v cenách povinného zmluvného poistenia na Slovensku vôbec neprejaví.

 

To isté, no za drahší peniaz

 

Ak by mal niekto v súvislosti so zákazom diskriminácie spozornieť, sú to najmä ženy. Vďaka priaznivým demografickým štatistikám sú na tom ako klientky životných poisťovní lepšie ako muži. Odstránenie tejto výhody po 21. decembri bude znamenať, že cena (t.j. platené poistné) životnej poistky sa pre nich podstatne zvýši.

To môže byť výhodná príležitosť pre ženy, ktoré o uzatvorení poistnej zmluvy ešte len uvažujú. Poisťovne na Slovensku zatiaľ o konkrétnych zmenách vo svojich cenníkoch veľmi nehovoria, predbežné kalkulácie ale naznačujú, že včasnou voľbou poistenia by ženy mohli ušetriť desiatky percent.