-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Rekordne nadol, rekordne nahor


03.06.2021

Globálna pandémia koronavírusu zrazila akciové trhy v rekordnom čase. Ale aj to, čo nasledovalo po nej, prepísalo históriu. Čo bude ďalej?

Akciovému indexu S & P 500 stačilo na jar minulého roku len 22 obchodných dní, aby stratil tretinu svojej hodnoty. Nikdy predtým nepadli ceny akcií tak hlboko v takom krátkom čase. Keď sa koncom marca odrazili od svojho dna, v nasledujúcich 12 mesiacoch vzrástli o neuveriteľných 75 % (bez započítania dividend).

Pokiaľ odhliadneme od turbulentných krízových 30. rokov minulého storočia (obdobie Veľkej hospodárskej krízy), pre akciový trh to bol najvyšší ročný nárast od roku 1950. Za posledných viac ako 70 rokov. To môže byť znepokojujúca správa. Ak totiž ceny akcií vyleteli tak rýchlo v takom krátkom čase, nie je to dôvod na obavy? Čo možno čakať ďalej?

Netreba sa báť

Turbulentný vývoj na akciových trhoch v posledných mesiacoch pripomína, že investori si vždy dokážu nájsť dobrý a presvedčivý dôvod na obavy. Kým na jar minulého roku sa pesimisti predháňali v predpovediach toho, ako hlboko môžu akciové trhy ešte padnúť, o rok neskôr sa s rovnakou intenzitou môžu obávať toho, či po takom prudkom náraste na trhoch nedozrel čas na otočenie trendu.

Stručná odpoveď: Strach nie je namieste.

Na jej nájdenie sme na základe mesačných štatistík vývoja referenčného indexu amerického akciového trhu S & P 500 identifikovali všetky 12-mesačné obdobia, počas ktorých jeho hodnota vzrástla o viac ako 50 %. Ďalším krokom bol prepočet toho, ako sa hodnota indexu zmenila v nasledujúcich 12, 36 a 60 mesiacoch.

Ako sa vyvíjali ceny akcií po predchádzajúcom prudkom náraste?

Priemerná zmena hodnoty indexu S & P 500 po predchádzajúcom náraste o najmenej 50 %

Zdroj: The Benchmark Research & Consultancy

Aj keď intuícia môže naznačovať, že po období mimoriadnej hojnosti by malo nasledovať obdobie skromnosti, historické štatistiky hovoria iné a je nanajvýš potrebné opatrne narábať s ich interpretáciou.

S číslami opatrne

Prvým dôvodom je fakt, že od 50. rokov minulého storočia nebolo veľa období, počas ktorých by hodnota indexu S & P 500 vzrástla o také vysoké percento. V skutočnosti boli len štyri (vrátane od marca 2020 do marca 2021). Štatistický puritáni by preto mohli okamžite (a oprávnene) namietať, že takáto vzorka je príliš malá na vyvodzovanie spoľahlivých záverov. Tento argument platí, no platí aj to, že je to jediná relevantná vzorka, aká existuje.

Druhým dôvodom je obmedzená vypovedacia schopnosť priemeru. Priemerná hodnota ročnej zmeny hodnoty indexu S & P 500 po predchádzajúcom prudkom raste je síce kladná, no plusové číslo ide na vrub veľmi dobrému výsledku akciových trhov v rokoch 2010 a 2011, keď sa trhy zotavovali z dôsledkov finančnej krízy. Väčšina krátkodobých zmien (počas jedného roka) na americkej burze bola negatívna – presne v súlade s už spomínanou intuíciou.

Pri dlhších časových obdobiach už však historické dáta hovoria jednotnou rečou. To, že ceny akcií stúpnu rýchlo v období 12 mesiacov, nie je signálom toho, aby sa investori začali pripravovať na horšie časy. Práve naopak – doterajšia skúsenosť ukazuje, že aj napriek mimoriadnemu cenovému skoku dokázali ceny akcií v nasledujúcich troch až piatich rokoch rásť výrazným tempom aj naďalej.

No aj v tomto prípade by bolo chybou očakávať, že nasledujúce roky budú na akciových trhoch spanilou jazdou. Percentuálne zmeny vyjadrujú rozdiely počas celého obdobia. Hovoria len o tom, kam sa dostali počas troch alebo piatich rokov. Nič o tom, ako sa tam dostali. Dávajú však dobrý dôvod na optimizmus, keď trhy opäť ovládnu pesimistické nálady.