-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

REKORDNÁ INFLÁCIA PÁLI NAŠE ŽIVOTNÉ ÚSPORY. V TOMTO ROKU MÔŽEME PRÍSŤ O VIAC NEŽ DVE MILIARDY EUR


23.03.2022

Úspory obyvateľov Slovenska dostávajú v dôsledku inflácie a prudkého nárastu cien poriadne zabrať. Kým počas minulého roka stratili naše domácnosti na svojich úsporách uložených v bankách na bežných a sporiacich účtoch či termínovaných vkladoch neuveriteľných 1,3 miliardy eur, v tomto roku môže strata presiahnuť dve miliardy eur. Ako zmierniť dosahy rastúcej inflácie na životné úspory, radí Maroš Ovčarik, investičný odborník z PARTNERS INVESTMENTS.

Medziročná miera inflácie za február vzrástla aj pre vojnový konflikt na Ukrajine na 9 %, čím prekročila rekordnú hodnotu z januára na úrovni 8,4 %. Pre naše životné úspory, ale aj peňaženky je to veľmi zlá správa, naznačuje totiž, že čoraz viac chudobnieme.

Prudký nárast cien pociťujeme na peňaženkách pri bežnej spotrebe okamžite. Naše peniaze v dôsledku rastúcej inflácie strácajú svoju kúpnu silu. Čo to presne znamená? Ak sme si včera kúpili potraviny za 20 eur, pričom nákupný košík pozostával z desiatich potravín, o dva mesiace nás podobný nákup môže vyjsť už 25 a možno aj 30 eur. Prípadne si za tých istých 20 eur nakúpime iba sedem alebo osem tých istých potravín.

Rastúca inflácia však z dlhodobého hľadiska oveľa viac ovplyvňuje našu budúcnosť, pričom kritickým momentom je strata hodnoty životných úspor. Pre tie je inflácia najväčší nepriateľ. Podľa dostupných dát máme viac než 63 % finančného majetku uloženého v bankách v konzervatívnych produktoch, kde sa miera úrokov blíži alebo rovná nule. „Na termínovaných vkladoch, bežných a sporiacich účtoch držia obyvatelia Slovenska približne 44 miliárd eur a po zohľadnení minuloročnej priemernej miery inflácie na úrovni 3,2 % sa ich úspory znehodnotili o 1,3 miliardy eur. Pokiaľ by časť týchto úspor vložili do rozumných investičných nástrojov, výrazne by znížili dosahy inflácie na hodnotu peňazí a svoje úspory by nielen ochránili, ale dlhodobo zhodnotili,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik. Aj keď rekordná inflácia prináša skôr problémy v rodinných rozpočtoch, dá sa jej pripísať aj jedno malé plus – stimuluje ľudí zaoberať sa témou investovania. K tej sme mali podľa odborníka doposiaľ veľmi vlažný vzťah, čo nakoniec potvrdzujú aj porovnania s inými krajinami.

V rebríčkoch patríme do prvej trojky najkonzervatívnejších krajín z pohľadu zhodnocovania majetku. Značné rozdiely vidieť už pri porovnaní so susednou Českou republikou. „Kým na Slovensku je priemerný objem peňazí finančného majetku na hlavu 7 500 eur, v Česku je to nad 20 000 eur a pri ďalších krajinách sú to desiatky až stovky tisíc eur. Môže za to jednak nižšia miera úspor, ktoré si naše domácnosti odkladajú, čo súvisí, samozrejme, aj s ekonomickou situáciou, ale aj zlá štruktúra rozloženia majetku. Tá bude v dlhodobom horizonte znamenať čoraz väčšie rozdiely v porovnaní s inými krajinami,“ dodáva.

POZRITE SA, AKO VAŠE PENIAZE V DÔSLEDKU INFLÁCIE STRÁCAJÚ HODNOTU

Modelový príklad: Na sporiacom účte držíte 5 000 eur počas 5 rokov pri priemernej výške inflácie 5,0 %.

Hodnota vašich úspor bude vplyvom inflácie: 3 868,90 €

Strata: 1 131,10 €

Ak by ste peniaze investovali, môžete dosiahnuť tieto formy zhodnotenia:

V dynamickej investícii: 7 012,76 €

V zmiešanej investícii: 6 381,41 €

V konzervatívnej investícii: 5 796,37 €

Ak by peniaze boli na termínovanom účte: 5 025,05 €

Viac príkladov si môžete vypočítať na Inflačnej kalkulačke na Finančnom kompase.

 

DRŽÍTE NA SPORIACOM ÚČTE VOĽNÉ PENIAZE? TAKTO ICH OCHRÁNITE PRED INFLÁCIOU

  1. Nespoliehajte sa na to, že situácia sa vyrieši sama. Zaujímajte sa o svoje peniaze a riešte situáciu hneď. Je takmer isté, že úrokové sadzby v bankách v konzervatívnych produktoch nebudú schopné konkurovať výške inflácie.
  1. Pokiaľ máte väčšinu úspor v banke na bežnom, sporiacom či termínovanom vklade, presuňte aspoň časť z nich do výnosnejších produktov.
  1. Urobte si analýzu príjmov, výdavkov, aktív a pasív, ktoré vám dajú komplexný obraz o vašich aktuálnych financiách.
  1. Premyslite si, na aké obdobie plánujete investíciu.
  • Pri investícii napríklad do 3 – 4 rokov: optimálne sú zmiešané fondy s prevahou dlhopisov. Tie sú menej náchylné na výkyvy, a tak lepšie chránia úspory v krátkodobom horizonte.
  • Pri investícii na 7 – 10 rokov sú vhodnejšie zmiešané fondy s vyšším, minimálne päťdesiatpercentným podielom akcií. Pri tomto horizonte sú vhodné aj realitné fondy ako rozumná súčasť dobre rozloženého portfólia. Pri výbere fondov treba zohľadniť, aby boli globálne. Teda aby v nich mali zastúpenie všetky dôležité regióny ako USA, Európa, rozvíjajúce sa trhy aj Japonsko. Globálne portfóliá dokážu na jednej strane tlmiť prepady, na druhej ťažiť z trhových príležitostí.
  1. Ak s investovaním len začínate, poraďte sa s finančným odborníkom. Výber vhodných investičných produktov závisí od mnohých parametrov a cieľov, ktoré plánujete dosiahnuť.
  1. Finančný sprostredkovateľ vám pomôže správne rozdeliť úspory na potrebné kategórie a určí úsporám optimálny investičný horizont, teda lehotu, na ktorú môžu byť uložené. Rovnako vám ponúkne vhodné investičné produkty.
  1. Nebojte sa investovania. Venujte mu peniaze, ale aj čas.