-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Produktové pripoistenia MetLife teraz ešte výhodnejšie


30.11.2020

Spoločnosť MetLife ku koncu roka 2020 pripravila pre svojich klientov špeciálnu zľavovú akciu, ktorá potrvá do 31. 12. 2020. Zľava vo výške 8 % je poskytnutá nad rámec doterajších zliav, čo predstavuje unikátnu príležitosť pre klientov získať životné poistenie v MetLife za EXTRA výhodnú cenu. Zľava bude platná až do konca poistnej lehoty.

Extra zľava 8 % z poistného sa vzťahuje na tieto pripoistenia:
•    Kritické choroby, Karcinóm in situ, Závažné komplikácie diabetes
•    Smrť následkom úrazu
•    Trvalé následky úrazu (všetky varianty)
•    Invalidita (všetky varianty)

Klienti sa na nás spoliehajú, naším poslaním je podporovať ich a pomáhať im aj v ich náročných životných situáciách a práve preto sa zľava vzťahuje na krytie veľkých rizík. Medzi takéto riziká jednoznačne patria:

Poistenie kritických chorôb
•    Je určené pre všetkých, ktorí chcú zabezpečiť sebe a svojim blízkym finančnú rezervu v prípade diagnostikovania niektorej z krytých chorôb. Poistený sa tak môže sústrediť na rýchle uzdravenie a nemusí si robiť starosti s práceneschopnosťou, so zabezpečením rodiny a zvýšenými výdavkami v súvislosti s liečbou.
•    Klienti si môžu vybrať z dvoch variantov, a to balík Gold alebo Platinum.
•    Oba varianty kryjú až 40 diagnóz.
•    Variant Platinum kryje aj menej závažné stavy.
•    Čakacia lehota je len 2 mesiace.
•    Klienti môžu byť poistení až do veku 70 rokov.
•    Veľkou výhodou pre klienta je, že ak ochorie na niektorú kritickú chorobu, nastane poistné plnenie, pripoistenie nezaniká a klient je krytý na ďalšie diagnózy.
•    Celkové plnenie z poistenia je až 500 % poistnej sumy.

Poistenie invalidity
•    Je určené ekonomicky aktívnym osobám na zabezpečenie finančnej istoty v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ak bude poistený uznaný za invalidného, prostriedky z poistenia mu pomôžu zvládnuť novú situáciu, udržať si pôvodnú životnú úroveň, zabezpečiť finančné prostriedky na nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bytu.
•    Poistený nemusí mať priznaný invalidný dôchodok, stačí rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity.
•    Výplata poistného plnenia v jednej splátke.
•    Poistenie kryje aj invaliditu následkom duševných a psychických porúch.
•    Jednotlivé varianty invalidity, ako aj formy výplaty poistného plnenia je možné zvoliť súčasne a rôznym spôsobom ich kombinovať.

Poistenie úverová asistencia
•    Je určené klientom na zabezpečenie úhrady zostatku hypotéky alebo iného úveru v prípade smrti alebo invalidity.
•    Poistenie je určené aj pre partnerov, ktorí spoločne ručia za úver.
•    Kryje jednu alebo dve osoby na najzávažnejšie riziká, za jednu, veľmi výhodnú cenu.
•    Zľava v závislosti od výšky poistného až 30 %.
•    Zľava pre druhú poistenú osobu 25 %.
•    Krytie smrti bez krátenia poistného plnenia, len dve výluky (profesionálny vojak a samovražda do dvoch rokov od uzatvorenia).
•    Produkt bol ocenený týždenníkom Trend a umiestnil sa na prvej priečke v kategórii Poistenie hypotéky roka vďaka svojej variabilite a komplexnosti.


Všetkým prajeme predovšetkým pevné zdravie a pohodu! Zostaňte v bezpečí, zachovajte si pozitívne myslenie a prežite úžasný koniec roka.