-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pripoistenie invalidity od NN


28.10.2015

Riziko invalidity na Slovensku stúpa. Potvrdzuje to rastúci počet priznaných invalidných dôchodkov od Sociálnej poisťovne. Samotný invalidný dôchodok však nedokáže nahradiť stratený príjem. Individuálne životné poistenie, vrátane Pripoistenia invalidity, ktoré aktuálne prinášajú PARTNERS GROUP SK a NN, preto zohráva čoraz dôležitejšiu rolu pri zachovaní príjmu a životného štandardu.

Riziko invalidity na Slovensku stúpa. Potvrdzuje to rastúci počet priznaných invalidných dôchodkov od Sociálnej poisťovne. Samotný invalidný dôchodok však nedokáže nahradiť stratený príjem. Individuálne životné poistenie, vrátane Pripoistenia invalidity, ktoré aktuálne prinášajú PARTNERS GROUP SK a NN, preto zohráva čoraz dôležitejšiu rolu pri zachovaní príjmu a životného štandardu.

NN pomáha svojim zákazníkom s radami v troch kľúčových oblastiach – životné poistenie, sporenie na dôchodok a správa investícií. Filozofia je rovnaká – ponúkať výnimočnú zákaznícku skúsenosť, založenú na skvelých službách a dlhodobých vzťahoch. V tomto zmysle vznikli aj základné firemné hodnoty Clear (zrozumiteľnosť a transparentnosť), Care (starostlivosť a láskavosť) a Commit (spoľahlivosť a dôvera). Zámerom spoločnosti je starať sa o potreby klientov, poradiť a pomáhať im s financovaním a komunikovať jasne a zrozumiteľne. NN je expertom na životné poistenie – zaisťovanie rizík a ochranu finančnej stability klienta.

Vedeli ste, že...

·         invalidita je stav, keď v dôsledku nepriaznivého stavu poklesne pracovná schopnosť o viac ako 40 %,

·         pravdepodobnosť invalidity je vyššia, než pravdepodobnosť úmrtia,

·         za posledných 7 rokov u nás vzrástol počet vyplácaných invalidných dôchodkov o 17 %,

·         riziko invalidity na Slovensku neustále stúpa, pričom až 80 % úrazov sa stáva mužom,

·         úrazy mimo výkonu zamestnania tvoria až 83 %,

·         muži sú ľahostajnejší ako ženy voči riziku invalidity, hoci ich úrazy ohrozujú vo vyššej miere,

·         Sociálna poisťovňa eviduje 234 892 poberateľov invalidného dôchodku.

Čo ponúkame klientovi?

·         Komplexnú ochranu pre prípad invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu, aby sa klienti nemuseli báť zníženia ich životného štandardu.

·         V prípade poistnej sumy vyššej ako 12 000 € poskytneme klientovi bonus, plnenie navýšené o 50 % v prípade invalidity následkom úrazu (platí pre zmluvy uzatvorené v období 1. 10. 2015 – 31. 1. 2016).

·         Nie je potrebné dokladovať príjem pri poistnej sume do 200 000 €.

·         Jednorazovú formu poistného plnenia – odškodné – vyplatíme naraz v jednej sume.

·         Poistné plnenie je možné uplatniť max. do sumy 300 000 € v prípade kvadruplégie (ochrnutie od krku smerom nadol) a terminálneho stavu, do 200 000 € v ostatných prípadoch.