-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PRINÁŠAME NOVINKY DO ŽIVOTNÉHO POISTENIA


16.09.2017

Jednou z hlavných tém tohto roka je poistenie invalidity. Dôvodom sú alarmujúce štatistiky Sociálnej poisťovne. Na Slovensku máme viac ako 235 000 invalidných dôchodcov a tento počet neustále stúpa.Iba v roku 2016 bolo priznaných 22 295 invalidít. No napriek týmto štatistikám je poistenie invalidity na chvoste dohadovaných krytí, preto sme sa ho rozhodli podporiť množstvom zlepšení.

Jednou z hlavných tém tohto roka je poistenie invalidity. Dôvodom sú alarmujúce štatistiky Sociálnej poisťovne. Na Slovensku máme viac ako 235 000 invalidných dôchodcov a tento počet neustále stúpa.

Iba v roku 2016 bolo priznaných 22 295 invalidít. No napriek týmto štatistikám je poistenie invalidity na chvoste dohadovaných krytí, preto sme sa ho rozhodli podporiť množstvom zlepšení.

V Allegro Premium je možné dohodnúť krytie tzv. čiastočnej a plnej invalidity formou výplaty jednorazovej poistnej sumy alebo mesačného dôchodku. Pre nemalé rozdiely vo výplate invalidného dôchodku na daný rozsah sme v poistení invalidity v rozsahu nad 40 % vytvorili možnosť dohodnúť 2 rôzne poistné sumy. Jednu pre rozsah 40 % až 70 % a druhú pre rozsah nad 70 %. Klient si tak bude môcť zvoliť poistnú sumu v takej výške, aby pokryla chýbajúcu časť mzdy či nevyhnutné výdavky.

Preto je poistenie invalidity v rozsahu nad 40 % s výplatou dôchodku „aktívne“ počas celej lehoty trvania poistenia. Pri vyplácaní mesačného dôchodku môže dochádzať k prechodom medzi vyplácaním 1. a 2. poistnej sumy, a to vždy v závislosti od rozsahu invalidity, ktorú poistenému stanoví Sociálna poisťovňa po prehodnotení zdravotného stavu.

Krytie invalidity ponúkame okrem spomínaných poistení aj v oslobodení od platenia a v HYPO poistení. Invaliditu sme vylepšili vo všetkých ponúkaných rizikách! Skrátili sme čakaciu lehotu z 2 rokov na 18 mesiacov. Zjednodušili sme dokladovanie poistnej udalosti. Rozdiel v počte priznaných invalidných dôchodkov a invalidít je 10 %. Chceme plniť vo viacerých prípadoch, preto už viac nie je potrebné dokladovať priznanie invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou, rozhodujúce bude priznanie invalidity.

Odstránili sme výluku duševných chorôb a porúch, pretože patria medzi najčastejšie príčiny invalidít uznaných Sociálnou poisťovňou. Pre túto diagnózu sa stalo invalidným až 16,2 % poistencov v rámci plnej a 17,9 % v rámci čiastočnej invalidity. Naše poistenie preto bude kryť duševné choroby a poruchy, ktoré boli doteraz vylúčené z krytia.

Mysleli sme aj na témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. V čase množiacich sa nepokojov a teroristických útokov, ktoré otriasajú Európou, bolo logickou požiadavkou odstránenie výluky terorizmu z poistných podmienok. Rovnako plníme zásahy polície či špeciálnych jednotiek na území SR.