-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Priemerná mzda v Bratislavskom kraji vzrástla o 2,5 %


17.07.2017

Podľa bratislavského pracoviska Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku vzrástla medziročne priemerná mesačná mzda v Bratislavskom kraji o 2,5 % a dosiahla tak 1275 eur. Údaje sú zozbierané v podnikoch, ktoré majú 20 a viac zamestnancov a v organizáciách finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov.

Podľa bratislavského pracoviska Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku vzrástla medziročne priemerná mesačná mzda v Bratislavskom kraji o 2,5 % a dosiahla tak 1275 eur. Údaje sú zozbierané v podnikoch, ktoré majú 20 a viac zamestnancov a v organizáciách finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov.

Najvyššiu priemernú mzdu dosahovala oblasť informatiky a komunikácie (2255 eur), financií a poisťovníctva (1894 eur). Najmenej zarábali zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb (700 eur) a administratívni pracovníci (813 eur). Najviac vzrástla medziročne mzda v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (124,4%).

Rozdiely v priemernej mzde boli aj z územného hľadiska. Najvyššia priemerná mzda bola v okrese Bratislava II (1413 eur), najnižšia v okrese Senec (1038 eur).