-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pri výbere vhodného poistenia si dajte poradiť


20.01.2015

Poistiť sa alebo nie? Ak máte túto otázku zodpovedanú môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku a tým je správny výber poisťovne a produktu.

Poistiť sa alebo nie? Ak máte túto otázku zodpovedanú môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku a tým je správny výber poisťovne a produktu.

Dnes nám trh poskytuje množstvo ponúk rôznych poisťovni. Ako si ale vybrať tú správnu? V prvom kroku by sme si mali zvážiť veľkosť a globálnu pôsobnosť poisťovne. Na Slovensku máme k dispozícii množstvo poisťovni ponúkajúcich poistenie života aj majetku. Každá z nich nám je ochotná za určitý poplatok kryť rôzne riziká do rôznej výšky. Tieto riziká sú vždy bližšie špecifikované v poistných podmienkach. Každopádne platí, že čím je poisťovňa väčšia, prípadne staršia, tým má širší poistný kmeň, teda počet klientov. Väčšie poisťovne nám v princípe môžu lepšie kryť úrazy a ochorenia aj počas pôsobenia v zahraničí. Poisťovne s väčším počtom klientov zároveň môžu poskytovať výhodnejšie produkty. Prvá vec, pri ktorej nám môže pomôcť finančný odborník je zistenie, ktorá poisťovňa je pre náš život z dlhodobého hľadiska  tá správna.

Ako si vybrať správny typ poistenia?

Ak už vieme, ktorá poisťovňa je pre nás tá správna, môžeme sa zamerať na výber konkrétneho produktu. Mali by sme zvážiť hlavne možnosť variability produktu z dlhodobého hľadiska, pretože náš život sa bude neustále meniť a poistenie si nekupujeme na pár rokov, ale na celý život. Treba teda zvážiť či už výnosnosť, prípadne riziko, ktoré sa vzťahuje na sporiacu zložku. Rozlišujeme 3 základné typy životného poistenia a to kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie a rizikové poistenie. Základný rozdiel je v tom, že pri kapitálovom poistení má klient dopredu stanovený výnos, v momentálnom období sú však tieto zmluvy zhodnocované iba výnosom 1,9% a sú trochu menej variabilné. Investičné životné poistenie nám naopak poskytuje aj možnosti vyššieho výnosu v závislosti od navolenej investičnej stratégie a taktiež vyššiu variabilitu pripoistení počas života. Rizikové poistenie je málo využívaná forma poistenia, ktorá kryje iba riziká, bez akejkoľvek formy sporenia. Finančný odborník na základe analýzy vašich financií zistí, aký typ poistenia je pre vás najvhodnejší.

Ako si správne nastaviť svoje poistenie?

Najväčšia chyba s ktorou sa stretávame pri využívaní finančných produktov je to, že klient nevie voči akým rizikám je vlastne poistený. Takže ďalšou vecou pri ktorej nám môže pomôcť finančný odborník je zistenie voči akým rizikám je pre nás vhodné, prípadne zbytočné sa poistiť.

Dajme si príklad. Podpíšeme napríklad zmluvu s mobilným operátorom, kde sa nezaujímame, čo máme v balíku, iba platíme účty a každý mesiac nás nemilo prekvapí faktúra, pretože namiesto volania využívame napríklad aj textové správy, ktoré nie sú súčasťou balíka. Tak ako pri výbere vhodného paušálu sa človek na začiatku rozhoduje o tom čo presne potrebuje, alebo aké konkrétne služby chce využívať, rovnako by mal postupovať aj pri výbere poistenia. Je potrebné vedieť ktoré riziká si vlastne potrebujem zabezpečiť a v akej výške.

Pri životnom poistení máme na výber množstvo pripoistení, ktoré sú veľmi potrebné. Medzi najdôležitejšie, ktoré by mal mať určite poistené každý zarábajúci človek patria poistenie smrti, trvalých následkov a civilizačných ochorení. Medzi ďalšie pripoistenia, ktoré nám pomôžu prekonať prípadné finančné suchoty patria pripoistenia úrazov, hospitalizácie či pracovnej neschopnosti. To, ktoré pripoistenia by určite nemali v našej zmluve chýbať závisí od mnohých hľadísk. Zvážiť treba výšku príjmu a výdavkov, hodnotu vytvorenej rezervy, prípadne dlhy a úvery. V tomto prípade nám môže rovnako pomôcť nezaujatý pohľad osoby, ktorá sa na našu finančnú situáciu dokáže pozrieť viac z nadhľadu.

Klientovi, ktorý má poistenie správne a kvalitne nastavené sa nestane, že by mu poisťovňa odmietla poistné plnenie, prípadne poskytla plnenie v nedostatočnej výške. Tieto prípady nastávajú najmä vtedy ak sa optimálnemu nastaveniu poistenia nevenuje dostatočná pozornosť a klienti sa pri uzatváraní zmluvy neporadia s odborníkom. Neurobte rovnakú chybu.